Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Zwarte punten: jaren vertraging, kostprijs dramatisch verhoogd

15/03/2011 21:00 - Persbericht

Toen Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) de eed aflegde als parlementslid, beet hij zich nog dezelfde zomer 2009 vast in het dossier van de 'zwarte punten'. In 2002 werd door Vlaams minister van Openbare Werken Stevaert beslist alle welomschreven 800 zwarte punten op de Vlaamse wegen met een totaalbudget van 400 miljoen euro weg te werken binnen de 5 jaar... Vlaanderen trekt dan ook sinds 2003 jaarlijks extra 100 miljoen euro uit om die doelstelling te realiseren, 20 miljoen per Vlaamse provincie. Een associatie van de 3 grootste studiebureaus van Vlaanderen werd onder de benaming 'TV3V' aangesteld om alles in goede banen te leiden.

Begin 2010 waren -zo geeft het Rekenhof vandaag aan in een verslag- echter slechts 450 ervan (56%) afgehandeld. Niet alleen de uitvoeringstermijn, maar ook de kostprijs van het project was onvoldoende onderbouwd, stelt het Rekenhof. De oorspronkelijke prijs van 400 miljoen euro diende in februari 2010 te worden bijgesteld tot 897 miljoen euro.

Parlementslid Reekmans stelde hier de afgelopen 2 jaar herhaaldelijk vragen over aan Vlaams minister Crevits, tijdens commissiezittingen en in de plenaire zittingen. Want het hele project liep een immense vertraging op, alleen de kosten rezen pijlsnel de pan uit. Aan het studiebureau werd in plaats van de geraamde 25 miljoen euro al 42,2 miljoen euro aan erelonen betaald. Daarnaast kreeg TV3V nog provinciale studieopdrachten onderhands toegewezen (zeer discutabel!) voor een bedrag van niet minder dan 12 miljoen euro, waardoor de uitbetaalde erelonen in het totaal nu reeds oplopen tot 54,2 miljoen euro.

Reekmans wijst erop dat de 900 miljoen euro totaalkost aan werken nu reeds overschreden is, en men duidelijk afstevent op het miljard euro. Voor een project dat verre van voltooiing nadert, overigens. Meer nog, intussen heeft het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) reeds menig afgewerkt zwart punt opnieuw ter studie moeten nemen, wegens in de praktijk eerder onveiliger dan veilig geworden of andere foute inschattingen. Het hele zwarte punten-dossier is volgens Reekmans, over de verschillende regeringen heen en onder de diverse sp.a en CD&V-ministers van Openbare Werken (inclusief Kris Peeters destijds) een totale miskleun. Het Rekenhof-verslag objectiveert nu de commentaar die Reekmans al 2 jaar geeft. Tot nu toe werden opmerkingen van LDD vaak geminimaliseerd of weggewuifd, maar het oordeel van het Rekenhof is snoeihard en laat geen ruimte voor interpretatie...

Reacties op "Zwarte punten: jaren vertraging, kostprijs dramatisch verhoogd"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*