Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Zes redenen om Fortis in Belgische handen te houden

09/02/2009 11:36 - Opinie - Bankencrisis - Federaal

Rob Van de Velde, kamerlid van Lijst Dedecker, stelt dat het behoud van Fortis in de Belgische economie als semi-overheidsbedrijf voordeliger is dan de verkoop aan BNP Paribas.

"Het effect op lange termijn van het afstoten van het belangrijkste financiële centrum van ons land is nergens onderzocht. In een periode van protectionistische reflexen is dit nochtans een belangrijk argument om eigen activa te behouden," aldus Van de Velde.

...

Nu de aandeelhoudersvergadering van 11 februari met rasse schreden nadert, wordt de druk op de aandeelhouders opgevoerd om Fortis vooralsnog bij BNP Paribas onder te brengen. Het is alles of niets volgens Didier Reynders. Maar is aansluiten bij BNP wel de beste oplossing?

Want is de uitspraak van de experten niet wat lauw als zij stellen dat het onderbrengen van 74,9% van Fortis bij BNP de beste oplossing "lijkt" en ze "er niet van overtuigd zijn dat een stand-alone een geschikte oplossing vormt"?

Angst en afschuiven van verantwoordelijkheid druipen van deze zinnen af, net zoals dit het geval is bij de regering, die nu de aandeelhouders oproept tot het nemen van hun verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid waarvan ze 4 maand geleden door quasi dezelfde regering manu militari werden ontslagen. Objectief blijven er 6 redenen om de bank in Belgische handen te houden

1. De waardering blijft te laag en vooral de kopers doen gouden zaken

Feit blijft dat BNP Paribas de Fortis Bank tegen een te lage prijs heeft verworven. Alle bronnen zijn het er over eens dat BNP Paribas een gouden zaak doet met de overname van Fortis, net zoals de Nederlandse regering een gouden zaak deed met de overname van de Nederlandse onderdelen.

Het expertenrapport spreekt van harde, maar faire voorwaarden, maar stelde tegelijkertijd wel 8 miljard van de deal met BNP in vraag, zonder diep in te gaan op de waardering van de Nederlandse onderdelen, waar Morgan Stanley de deal op 22 miljard waardeerde en er slechts 16,8 werd betaald. De experts stellen zich hiermee boven de expertise van Morgan Stanley.

Daarenboven gingen de experts enkel bij de duivel te biechte. Er werd geen onafhankelijke bron voor de waardering geconsulteerd, noch de eigen Fortis bedrijfsrevisoren, nochtans de meest voor de hand liggende partij. Daarnaast is het lange termijn effect van het afstoten van het belangrijkste financiële centrum nergens onderzocht. In een periode van protectionistische reflexen nochtans een belangrijk argument om eigen activa te behouden.

2. De verzekeringen worden een Paard van Troje voor BNP Paribas in de Holding

BNP koopt Fortis Insurance Belgium (FIB) niet. Aangezien FIB volgens Deminor en de experts correct  gewaardeerd werd, is het niet duidelijk wat de toegeving is van BNP Paribas.  Het niet uitgeven van kapitaal vormt onder de gegeven omstandigheden ook een voordeel voor BNP, dat net een kapitaalsinjectie van 5 miljard door de Franse overheid kreeg toegestopt.

Daarnaast heeft BNP met het exclusiviteitscontract en het 10% aandeel in FIB een sterke positie gewonnen zonder al te veel kapitaal op te hoesten. Het distributienetwerk van BNP Paribas/Fortis kost Fortis Holding namelijk geld: een marge op de transacties en een deelname in de structurele kost van het kantorennet. Een deel van de toekomstige winst wordt dan ook afgeroomd.

Bovendien houdt de overeenkomst in dat Fortis niet autonoom zal kunnen beslissen over haar business. De rechten van de aandeelhouders worden dus ook hier mogelijk uitgehold.

3. Liquiditeit

De noodzaak aan liquiditeit van Fortis Bank België bedraagt momenteel slechts 5 miljard euro. De interbancaire kredieten zijn gewaarborgd en Fortis Bank België beschikt over een hoog Tier-1 kapitaal. De ratio bedraagt zelfs meer dan 10 %.

Daarenboven gaat met de overname van BNP geen cash gepaard. De injecties van de overheid en de verkoop van de Nederlandse onderdelen (al dan niet aan een correcte waardering)hebben de bank ondanks alles in veiliger wateren gebracht. De aandelen-ruil die de inkapseling van Fortis in BNP organiseert, is daarbij een mogelijke aderlating voor de staatsschuld door waardevermindering op de investering en door de verwatering van het winstaandeel door de Franse kapitaalsverhoging.

Tot slot zou het verstandig zijn om de discussie over de Bad Bank op Europees vlak af te wachten. Indien dit scenario grondig wordt uitgewerkt, met garanties dat de schulden niet op de schouders van de belastingbetalers vallen, zou het jammer zijn dat België in een langgerekte paniekreactie voor de gestructureerde kredieten haar belangrijkste financieel centrum net heeft verpatst, wanneer er voor die kredieten een oplossing wordt gevonden.

4. Ons land heeft nood aan een sterke bank

Indien we Fortis Bank uit handen geven aan BNP Paribas, verliest ons land een sterke bank. Naast Dexia en KBC hebben we nood aan extra grootbank om het bancaire verkeer in ons land goed te laten verlopen. België riskeert trouwens veel minder een IJsland scenario.

Ten eerste bedroeg het balanstotaal van de drie grootste IJslandse banken 11 keer het BBP van dat land, terwijl dit bij ons "slechts" 5,5 keer bedraagt en bedroeg het balanstotaal van Kaupthing, de grootste IJslandse bank 4,5 keer het BBP, terwijl dit van Fortis minder dan 2 keer het BBP bedraagt. 

Daarnaast is de draagkracht van de IJslandse diensteneconomie vele malen kleiner dan de Belgische. En vooral de wijze van asset-building verschilt wezenlijk tussen Kaupthing en Fortis. Terwijl Fortis behoorlijk wat deelnemingen in en kredietverstrekkingen aan de reële economie voorzag in België en Europa, zat tweederde van de IJslandse bankbalansen in het buitenland, met enorm wisselkoersrisico tot gevolg.

5. Een stand-alone scenario levert geen (groter) sociaal bloedbad op

Sommigen stellen het voor alsof Fortis in een stand-alone scenario een sociaal bloedbad tegemoet gaat. Dat is evenwel niet correct. Bij deze hypothese wordt door Van Rompuy immers telkens uitgegaan van een fusie met Dexia. Maar dat scenario is helemaal niet aan de orde en zou zelfs onder de gegeven omstandigheden de banksector in België helemaal op de helling zetten.

Bij een stand-alone scenario is het sociale bloedbad naar verwachting zelfs kleiner dan bij een overname door BNP Paribas, omdat in dat scenario een aantal centrale diensten in Brussel zullen verdwijnen, naast de quasi zekere herstructurering die bij zich Fortis Bank net als bij vele andere bedrijven zal opdringen.

6. Pay-back

De demarche die in Nederland is genomen levert op basis van de potentiële winstcijfers van de verschillende entiteiten (Fortis NL, ABN en de verzekeringstak) een pay-back periode op van 7 tot 10 jaar.

Mét behoud van de activa. Het Belgische compromis-scenario met een jaarlijkse rente van zo'n 400 miljoen zal voor de belastingbetaler pas break-even draaien wanneer het aandeel BNP na 2 jaar 79 euro noteert of na vijf jaar 83 euro.

Zonder behoud van de activa van de bank.  En met de huidige notering van BNP aan 26 euro, is dit meer dan ooit onzeker.

Besluit

Alles op een rijtje wordt er in ons land niemand beter van deze deal. Wat ons land ontbreekt, is moed. Angst is in deze een slechte raadgever. Fortis heeft alle troeven in hand om zelfstandig verder te gaan als een semi-overheidsbedrijf.

Daarom moeten we voluit gaan voor een globaal economisch project. Een zelfstandig economisch project, waarin overheid, werknemers, spaarders en investeerders samen vechten voor het behoud van werkzekerheid, activa en het belangrijkste financieel beslissingscentrum in dit land.

Verantwoordelijkheid opnemen zou betekenen dat deze regering zich buigt over alternatieve oplossingen die het zogenaamde eigenbelang van aandeelhouders, spaarders   en werknemers niet haaks op het maatschappelijk belang zetten.

Rob Van de Velde,

Kamerlid LDD