Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Winkelnota is een staaltje van Vlaamse overregulering

Deze namiddag werd in het Vlaamse parlement de winkelnota besproken, waarmee de Vlaamse regering clusters van baanwinkels wil beperken. LDD kant zich tegen het al te regulerende karakter van deze winkelnota, onderstreept dat de detailhandel een compromis is tussen de kern en de periferie, en vraagt dat de overheid stopt met het verkeer uit de stadskernen weg te pesten.

In haar winkelnota neemt de Vlaamse regering twee soorten maatregelen. Enerzijds ruimtelijk sturende maatregelen en anderzijds economisch sturende maatregelen. Beide categorieën van maatregelen zijn volgens LDD echter een stap te ver. De ruimtelijk sturende maatregelen zijn te regulerend. Zo wil de Vlaamse regering de locaties bepalen waar winkels zich wel en niet meer mogen vestigen evenals wat winkels wel en niet meer mogen verkopen. De economisch sturende maatregelen, met uitzondering van de vrijstelling van onroerende voorheffing, vormen dan weer een verder zetting van het flankerende beleid dat deze Vlaamse regering reeds geruime tijd voert. Nochtans kondigde minister-president Kris Peeters in zijn Septemberverklaring aan dat de Vlaamse regering de regelneverij in sterke mate wil indammen.

Ivan Sabbe (LDD), Vlaams volksvertegenwoordiger: "Heel Vlaanderen zit te wachten op die administratieve vereenvoudiging. Maar ik maak me echt zorgen, want bij een eerste proef, met name de winkelnota, vervalt de overheid al meteen in haar oude regelneverijverslaving. Enerzijds opteren voor een administratieve vereenvoudiging, maar anderzijds via de winkelnota de gemeenten laten bepalen welk assortiment de winkels in bepaalde gebieden mogen aanbieden, valt moeilijk met elkaar te rijmen."

De winkelnota gaat ervan uit dat grootschalige kleinhandel in de periferie een afname van de economische activiteit in de binnenstad tot gevolg heeft. Volgens LDD zijn het echter andere redenen die de afname van economische activiteit in de binnenstad veroorzaken. Wij denken bijvoorbeeld aan de files die de stadskernen doen dichtslibben, het gebrek aan (betaalbare) parkeerplaatsen, wegenwerken, de beperkte bereikbaarheid van stadskernen, en de inconsistentie tussen winkel- en mobiliteitsbeleid. LDD is er daarom van overtuigd dat voor een bloeiende detailhandel in de stads- en dorpskernen voldaan moet zijn aan drie voorwaarden: (1) er moet voldoende parkeergelegenheid zijn, (2) stadskernen moeten vlot bereikbaar zijn, en (3) de toegankelijkheid van die stadskernen moet verzekerd zijn.

Ivan Sabbe: "Momenteel is aan die voorwaarden niet voldaan. Al het verkeer wordt systematisch uit de kernen geweerd door een veelheid aan 'zones 30', de aanleg van verkeersdrempels, het acuut tekort aan parkeermogelijkheden, enzovoort. Handel in de kernen is te verkeersintensief en vraagt veel plaats om alle goederen tot in het centrum te brengen. Daardoor ben je dus automatisch aangewezen op de periferie. De detailhandel moet dan ook een compromis zijn tussen de kern en de periferie, en er moet dus gekeken worden naar wat waar het beste wordt ingepland. Om dat compromis te bereiken moet de overheid wel eerst stoppen met het verkeer uit de stadskernen weg te pesten in plaats van weer bijkomende regulering in het leven te roepen."

Reacties op "Winkelnota is een staaltje van Vlaamse overregulering"

Ivan Sabbe
18/10/2010 16:40
Beste Jos,

We begrijpen uw gevoel volledig en zullen proberen - binnen de democratische lijnen - zoveel als mogelijk aan uw verzuchtingen tegemoet te komen.

Met vriendelijke groeten,
Ivan Sabbe
Vlaams parlementslid LDD
Jos Vernaeve
15/10/2010 10:32
Volledig akkoord met deze stelling van Ivan Sabbe,

Inderdaad de steden moeten ophouden met zich zodanig elitair te maken waarbij dan vooral de "upperclass" rustig in zijn lofts kan wonen in zijn verkeersvrije historische binnenstad en waar men vooral door verkrotting de islam systemen voor mannen boven de 18 jaar aanmoedigd .

Bekijk wat dit desastreuse beleid van de upperclass en onderclass van onze linkse kaviaar socialisten heeft veroorzaakt in alle stadskernen waar zijn aan de macht zijn.

Men heeft via de openbaar vervoer- en fietsfobie de ganse mobiliteit van de stadskern lam gelegd , Men heeft dan de verkrotting en de leegstand aangepakt via het verhuren en vooral het verkopen aan de islam mannen van boven de 18 jaar, waardoor men een nieuwe onderklasse heeft geschapen welke vooral nieuwe belgen genereerd, die braaf voor de rode apparatchiks stemmen en ondertussen de ganse stadskern opkopen om dan zelfs de "integratie" te helpen bewerkstellingen.

Ondertussen hebben de linkse jongens hun sites kunnen goedkoop aankopen van de moegetergde middenstand, hebben ze kunstmatig vele jobbekes uitgevonden voor hun "apparatchiks" ( buurtwerkers etc .....) en kunnen ze hun luxe condominiums uitbouwen - exclusief toegankelijk voor hun clubgenoten.

Zo krijg je net als in Gent dan buurten met volledige moslim straten en dan de enkele upperclassstraten waar " le petit personelle" kan komen werken. De integratie is perfect want ze leven van elkaar.

Waarom moet een belgische bakker voldoen aan de regels terwijl een Turkse bakker alles mag doen zelfs van zijn bakkerswinkel een algemene voedingswaren winkel maken en we zwijgen dan nog van de Internet- en nachtwinkels die met de regelmaat van een klok verkocht worden om de zes maanden zodat er steeds meer moslims kunnen nieuw belg worden .

Maar wij zien waarschijnlijk schimmen en zijn niet politiek correct .

Zolang men het gezond verstand niet weer gebruikt is dit een hopeloze zaak . Men moet de stadskern gewoon weer mobiel bereikbaar maken en niet met betaald parkeren en busje trampje of fietsje, maar via degelijke verkeersroosters waarbij men via de zogenaamde sluikwegen van nu door de stad kan rijden . De files worden juist geschapen door het systematisch weren van de auto uit de stad.

groeten

jos

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*