Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Wijze waarop TBS-regeling wordt afgeschaft is niet goed te praten

29/02/2012 15:12 - Persbericht

LDD is niet te spreken over de wijze waarop de Vlaams regering het systeem van de Terbeschikkingsstelling (TBS) heeft afgeschaft. Boudewijn Bouckaert, Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen merkt op dat de Vlaams regering hiermee de motie van het Vlaams parlement miskent, waarin gesteld wordt dat de TBS-regeling ten gronde diende te worden geëvalueerd in het kader van het eindeloopbaandebat en dat hierover tevens sociaal overleg diende te worden gepleegd.  Hoewel eenieder, en dus ook het onderwijzend personeel langer zal moeten werken, hoeft het niet te verbazen dat de bedenkelijke wijze waarop deze maatregel werd doorgevoerd op onbegrip wordt onthaald.  

LDD heeft nooit onder stoelen en banken gestoken dat ook leerkrachten langer zullen moeten werken en dat er zich bovendien een gelijkschakeling met de andere beroepscategorieën opdringt. Concreet wil dit zeggen dat uiteindelijk ook de leerkrachten minstens tot 62 jaar zullen moeten werken. Het feit dat de huidige TBS-regeling op termijn niet houdbaar is was dan ook een evidentie.  De wijze waarop deze regeling werd afgeschaft is echter laakbaar.

Boudewijn Bouckaert stelt bovendien vast dat de meerderheidsmotie, die op 1 februari in het Vlaams parlement werd gestemd, flagrant wordt miskent: "Vlaams minister Smet diende volgens de bepalingen van die motie de TBS-problematiek te kaderen binnen het eindeloopbaandebat en verder ook hierover sociaal overleg te plegen. Dat was logisch aangezien de verlenging van de loopbaan tot 62 jaar gepaard moet gaan met een aanpassing van de opdrachten van de oudere leerkrachten. Door naar aanleiding van de begrotingscontrole de TBS-regeling van de ene op de andere dag af te schaffen, verstoort minister Smet nodeloos de rust in het onderwijsveld, die hij nochtans beloofd had te respecteren. Bovendien wordt het Vlaams parlement, die via de goedkeuring van deze motie de Vlaamse regering gedwongen had tot het volgen van een geleidelijke en beredeneerde aanpak, in deze volkomen miskend."

"De Vlaamse regering en Vlaams minister Smet in het bijzonder hebben door de wijze waarop deze beslissing werd genomen eens te meer aan geloofwaardigheid ingeboet. Dit is koren op de molen van de vakbonden omdat de wijze waarop deze beslissing werd genomen op generlei wijze goed te praten is", besluit Boudewijn Bouckaert.