Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Weg met de dogma's" (De Standaard, 27/11/2010, p58)

Jean-Marie Dedecker, kruisvaarder tegen de groene lobby

Verwacht u iets van de top in Cancun?
'Niet veel en zeker geen akkoord. De grote landen zijn nog minder dan in Kopenhagen bereid om zich te laten binden. Concilies en hoogmissen zijn er voor de preken en de dogma's, niet voor de oplossingen.'

Hebt u het gevoel dat de economische recessie ons klimaatmoe gemaakt? Krijgt de strijd tegen de recessie al dan niet terecht voorrang op de strijd tegen de opwarming van de aarde?
'De strijd tegen de huidige recessie is een strijd voor onze vooruitgang en geeft ons de kans om onze samenleving te veranderen. Het Westen, met Europa en de klimaatalarmisten op kop, gedraagt zich bijzonder arrogant in de klimaat- en armoedediscussie. China, India, Brazilië en co eisen het recht op een leven dat wij de voorbije tweehonderd jaar geleefd hebben. De conservatieve tegenstand van Europa zal daar niets aan veranderen. Voor de Bric-landen is economie belangrijker dan gebakken CO{-2}-lucht.'

Er zijn al veel maatregelen genomen, op Vlaams, Belgisch, Europees en mondiaal niveau. Hebt u het gevoel dat we op de goede weg zitten?
'Er is wel een mondiale mentaliteitswijziging gekomen. Iedereen is milieubewust. Maar alleen economische groei kan de ecologische problemen oplossen, omdat dat leidt tot technologische vooruitgang die er op zijn beurt voor zorgt dat we spaarzamer met de natuur omgaan. Met een nieuwe kerncentrale zou België zijn unieke knowhow terzake verder kunnen uitbouwen. Dat is een beter idee dan Belgische groenestroomcertificaten voor windmolenparken en Vlaamse subsidies voor zonnepanelen en biomassacentrales.'


(th)
© 2010 Corelio

Reacties op ""Weg met de dogma's" (De Standaard, 27/11/2010, p58)"

adriana
08/02/2011 09:24
Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.


Moslim Dictators en proces tegen Wilders!


Het proces tegen Wilders, oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederlandse verlenging, is een schande, het is niet legitiem! Zie eerder de opmerkingen van moslim dictators, als Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, dictator Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , De Jordaanse dictator Abdullah, Marokkaanse dictator Mohammed, leiders van Turkije, Islamitische dictator Omar al-Bashir van Soedan en even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Gezien deze dictatoriale regiemes niet legitiem zijn, zou die waanzinnige proces samen met die dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Wilders die mede dankzij door deze dictators tot stand kwam, is dodelijk voor Nederland. Het is een grote schande dat al die barbaarse dictators in Nederland rechters, advocaten, ambtenaren kunnen mobiliseren...Moslim dictators hebben niet alleen in hun eigen land, maar ook in het buitenland een enorme schade ingericht: In eigen land, onafhankelijke kranten en oppositiepartijen zo goed als verboden. In het buitenland willen ze ook geen tegenstanders: Wie doodsbedreigingen uit de islamwereld krijgen, kunnen dus óók nog strafrechtelijk vervolgd worden, met eigen wapen. Dit is een ergere doodsbedreiging. En als het zo doorgaat, kunnen islamitische lange tenen tot in het Europese Gerechtshof reiken. Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse politicus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Rechtbank tegen Wilders is onderdeel van deze campagne.

Via islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei is nog steeds exponentieel en als gevolg, in alle moslimslanden gevreesde overbevolking: Neem nu even Egypte, de overbevolking is een grote probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland maar er wonen negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en voorsteden maar herbergt meer mensen dan heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen Moslims bij, Turkije stijgt naar 80 miljoen, Iran telt meer dan 85 miljoen Moslims: dit is een grote probleem. Snel groeiende bevolking en dictators die nog meer Moslims willen: moeder aarde in een grote gevaar! Turken hebben circa 12 miljoen Moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wilt, beschouwt deze volksverplaatsing een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Gelijktijdig zet hij Nederlandse autoriteiten onder druk om G. Wilders ten val te brengen. Vreselijke Marokkaanse dictatuur die eigen volk onderdrukt, is ook in Nederland actief. Deze moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland domineren door te terroriseren.

Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden. In Marokko, alles wordt streng gecontroleerd, zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen G. Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters, gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl in veel landen opstanden begonnen tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen Moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. 5 de colonne, hoofdproduct van deze dictators heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders om het stichten van een islamitische enclave. Moslims bewegingen die hun steun vinden in de basis, in het wanbeleid van EU landen, hanteren antiwesterse ideologieën om mensen te mobiliseren. Het is hen weer gelukt, proces tegen G. Wilders gaat weer starten. Oude garde en hun dictatoriale nationaal socialistische islamitische regimes, proberen met deze proces de verdediging van Nederland definitief af te breken. Dit proces is een hetze die is aangewakkerd door o.a. Kleurrijk Nederland {een subsidievreter nep organisatie}, een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de anti-nederlandse handlangers van islamitische regimes. Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, een zaak aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden. Orders (in die zin van "schakel eerst die Wilders uit") aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch, er moet hoognodig een onderzoek komen naar de bevangenheid van deze personen, die indien nodig uit hun functie moeten worden verwijderd.
Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen.

Het wordt alleen meer geweld, meer onderdrukking; kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken. Kijk naar hun herkomstlanden waar de islamitische dictatuur heerst; je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De islam ven deze dictaturen is in opmars. In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De Islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien deze Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. Nederlandse steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels enz.. enz.. De brutale massa moslims groeit razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders, verscheidene haatpredikende imams roepen op tot non stop groei tot de meerderheid, en jonge moslims polariseren via hun omgangsvormen en gelaatsbedekking. Dit is toch de basis van hun toekomstige Islamitische dictatuur. In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de "racisten" via hun eigen wapens kunnen vervolgen en hoeveel moskeeën, moslimscholen er in europa worden gebouwd om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.

Als je goed volgt hoe deze moslims middels onnoemelijke methodes worden gedwongen verlenging te worden... Nergens kan een immigrant zo snel het voor het zeggen hebben als in Nederland. Er is veels te zwak op de intrede van grote moslim populaties gereageerd wel 40 jr. lang. In Nederland zijn er voorbeelden te over. Je geeft een vinger en er word gelijk een hele hand genomen. Maar arrogant genoeg willen ze die hand niet schudden! Je moet wel heel erg naïef zijn om nu nog ook in Nederland medewerking te verlenen aan de bouw van gebouwen waarin deze haatzaaiende ideologie gepredikt gaat worden. Islamitische politieke ideologie is de basis van onderdrukking, dictatuur en geweld. Seculiere partijen of organisaties bestaan niet in de islamitische wereld. Er zal dus ook nooit secularisatie en democratisering plaatsvinden van binnenuit.
Als we naar islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere middeleeuwen gaan.
En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar hier gaan simuleren, terwijl veel volkeren in opstand kwamen tegen de brutale moslimdictators. Een voorproefje van wat ons te wachten staat. Hier zouden dus ook ooit 90 miljoen mensen kunnen wonen.
De islam overal te wereld voor ellende, zelfs genocide, terreur en vervolging zal blijven zorgen.  
De laffe en walgelijke terreurdaden van dictators tegen de volkeren is hier het zoveelste bewijs van. De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet. Als de huidige, door de elite gedoogde, trend doorzet, zullen dat in meerderheid islamieten zijn, met alle gevolgen van dien voor de dragers van de oudere cultuur, weer onderworpen aan de moslim dictators! 

Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 40 jaar lang dictaturen in het Midden Oosten financieel en militair gesteund hebben. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.
PVDA, CDA, Groenlinks en D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt. Ze zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei banden met de verlenging (moslim "maatschappij" in Nederland) van de dictators en willen ze graag verder, terwijl onderdrukten hun vrijheid en rechten eisen. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes {Haram - Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, onderwijs, aparte zwemplaats en regels voor vrouwen met een andere achtergrond, hoofddoek organisaties, militaire dienst in moslim landen voor in Nederland geboren jongeren} die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 willen niet stoppen met dat primitieve ideologie die hen zeker vastbindt aan een eeuwenlange onderdrukking en ellende die nu 1.8 miljard mensen ondervinden. Er zijn juist revoluties begonnen tegen deze praktijken, in veel Arabische landen wordt deze ideologie bestreden, mensen willen af van de onderdrukking, er zijn opstanden tegen het kern van hele systeem. Maar, PVDA, CDA, Groenlinks en D66 willen toch verder met hun implementatie. Ze hebben 40 jaar lang de immigratie politiek van al die dictators toegepast. Dictators wankelen maar onze partijen willen toch verder. Dit is krankzinnig. Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt!. Bij Nederlandse overheid deden zogenaamde "beleidsmakkers" alles wat hun dictators dicteerden en als gevolg huidige grootsteden ramp. Onder de naam positieve discriminatie zijn er tienduizenden Moslims gestationeerd bij de overheid instellingen. Velen ven hen hebben nog steeds banden met hun dictators. Deze implementatie is zeer gevaarlijk, Gemeente ambtenaren met de namenlijsten van Moslimlanden, ministers die moskeen openen, burgemeesters en wethouders die islam scholen oprichten, hoogste minaretten lanceren enz.. enz.. Maar welke namen stonden op die lijsten? Allemaal de namen van al die islamitische dictators!
Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun geliefde Islamitische wereld....Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.

De bestaande pikorde in het Midden Oosten stemt overeen met de 'superioriteitsopvatting' van de islam. De manier waarop de islam in het Westen op een voetstuk wordt geplaatst voedt die opvatting ook, maar dat heeft het behaagzieke Westen niet door.
De onzekerheid over onze vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Dus: De islam is een misdaad tegen de mens(elijk)heid. Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.
Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige proces. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden, het is nu afgelopen: opstanden zijn begonnen. 
Het is nu tijd om hele proces terug te draaien:niet Geert Wilders maar Moslim dictators moeten veroordeeld worden.

Met Vriendelijke Groeten

Adriana Thraces
wijkcomité
01/02/2011 10:23
Islamitische overbevolking en hun massa-immigratie betekent altijd het einde van de oorspronkelijke bevolking.

Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in. Dit zal leiden tot de instandhouding en uitbreiding van een Moslim meerderheid en tot voortgaande radicalisering onder moslimjongeren.
De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter, terwijl de Christenen en Socialisten proberen de illusie te wekken dat Moslims gematigd aan het worden zijn. In werkelijkheid zijn er verschillende sektegroeperingen die alles kunnen doen wat ze willen. Geboortecijfers, polygamie zorgen voor een heel ander beeld...Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd. Van Turkse Hezbollah tot Arabische Hezbollah, van Turkse Fetullah tot Somalische Jihad strijders, van Turkse staatsorganisatie Diyanet tot Saudische, Marokkaanse, Libische en Jordaanse staatsorganisaties, van Turkse Milli Gorus tot Marokkaanse Moskee organisaties, Egyptische Moslimbroeders, hun zusterorganisaties uit Pakistan, Iran, irak, Egypte, Libanon etc..etc.. Dergelijke paramilitaire groepen schieten als paddestoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen moskeen en scholen. Deze organisaties worden door de autoriteiten van uitgebreide fondsen voorzien om met de islam gemaskerde Turkse en Arabische nationalisme in Europa te verbreiden, ook onder de zich al enigszins aan de westerse cultuur aanpassende moslims. Miljarden liggen gereed om moskeeën te bouwen en de Koran en andere vrouwonderdrukkende, haatzaaiende lectuur te verspreiden. Moslimbroederschap is niet alleen in Egypte maar ook hier actief. Ze bouwen moskeen in Nederland en roepen op het inrichten van een islamitische enclave. De Moslimbroederschap, zal na het val van huidige dictatuur, onmiddellijk de weg van Iran volgen, mutatis mutandis. In Algerije is er het FIS. In Afghanistan en Pakistan de Taliban. Allemaal bewegingen die hun steun vinden in de basis, in het wanbeleid van EU landen, allemaal fundamentalistische, antiwesterse ideologieën hanteren om mensen te mobiliseren.
Seculiere partijen of organisaties bestaan niet in de islamitische wereld. Er zal dus ook nooit secularisatie en democratisering plaatsvinden van binnenuit.

Zoals bekend groeien deze Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. Nederlandse steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels enz.. enz.. In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoeveel moskeeën, moslimscholen er in europa worden gebouwd om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden. Europa en Nederland werden vandaag nog bedreigd door moslims. Ze veranderen hun omgeving heel snel in een nieuwe derde land gebied, lanceren torenhoge minaretten, demonstreren zich met de walgelijke hoofddoek -burka's. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van dit soort destructieve activiteiten. Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse criticus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen.
De huwelijksmigratie gecombineerd met de uitkeringen bezorgen is nog steeds een aantrekkelijke mechanisme voor de miljoenen Moslims. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische Moslims, onder de naam "immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen" naar Nederland gehaald worden. In Nederland worden deze nieuwkomers volledig geïntegreerd met de afgesloten Moslims maatschappij, niet met de Nederlandse. Elke Turk, Marokkaan en Somaliër die nu binnenkomt wordt automatisch een onderdeel van deze vijandig gezinde tegen maatschappij! Hoe Nederland om zeep wordt geholpen is al lang geen geheime operatie meer...Via het eigen snelgroeiende parallelle maatschappij binnen de Nederlandse staat zullen ze om het risico van terugkeer voor altijd te kunnen uitbannen. Het vrije verkeer van nog meer Moslims naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio's compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims. De toevloed aan moslims zorgt er bv. voor dat wonen in en rond grote steden van Nederland onleefbaar wordt en als gevolg veel gebieden praktisch in handen van de Moslims zullen vallen.

Veel bewoners van deze land voelen zich nu al niet meer thuis in hun eigen geboortestad. Waarin wij die mooie stad langzaam hebben zien afglijden van de vrolijke, speelse, open en vredige stad die het ooit was, naar de grauwe, gewelddadige en naargeestige moslimjungle die het nu is. Een stad die nu gedomineerd wordt door agressieve koppen afkomstig uit primitieve macho-culturen.KORTE GESCHIEDENIS.

Alles was met een demografische wijziging begonnen.
Omdat de woestijn geen grote bevolkingsconcentraties kon voeden, deden de Arabieren aan bevolkingscontrole door infanticide. Mohammed voerde polygamie in en verbood infanticide om zijn doel te bereiken, het is gelukt, zijn beslissing leidde tot een bevolkingsexplosie nuttig voor de verovering van niet-Arabische gebieden. Het gaat om de vrouwen, door het principe van de ummah betekent in stand houden de facto ook uitbreiding, het werkt als een perpetuum mobile, het ultieme glijmiddel voor de Woestijnrovers.
Mohammedse succes had te maken met het feit dat hij een ultieme demografische wapen ontwikkelde voor zijn enorme veroveringen. Hij predikte dat de Moslimmannen onbeperkt aantal vrouwen mochten hebben. Dit is de basis van hele islamitische demografische oorlogsvoering, die in koran en hadith in detail is uitgewerkt. Daardoor wordt immers de normale bevolkingsgroei verveelvoudigd. Zij mogen zich ook niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen. Vanuit zo’n van de omgeving geïsoleerde voorpost wordt dan de omringende bevolking met geweld verdreven en ruimte gecreëerd voor verdere immigratie...Als voorbeeld, naast 23 vrouwen in zijn Haram, consumeerde Mohammed ook zijn kindvrouw Aïsja, toen ze 9 jaar oud was en hijzelf al boven de 50. (In o.a. Marokko, Jemen, Pakistan, Afghanistan, Saudi-Arabië, Jordanie, Soedan, Libië trouwen oude mannen in navolging van Mohammed nog steeds met meisjes onder de 10 jaar.), deze erfenis van Mohammed heeft een enorme, non-stop productie machine gecreëerd: Mohammed's primitieve stammen, en hun gewelddadige expansie, eigen aan het systeem, gestage uitbreiding en groei, tot circa 2 miljard zielen tellende natuur verminking! Nu, nog steeds, de islam wat het is en daarom wordt zo angstvallig over de demografische kant.
Key-problem is overbevolking: ook huidige Moslim leiders hebben moslims opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de "heilige zaak" kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. "Strength in numbers". 75 miljoen Moslims in Egypte, 80 miljoen in Iran, 78 miljoen in Turkije enz..enz.. soms op een paar % van het land oppervlak. Voeg de logaritmische bevolkingstoename er bij. De overbevolking als oorzaak aan te geven voor de misdadige immigratie nar EU landen, daaraan lijden nu veel mensen...De Europese Unie is het afvalputje van dat massaal geproduceerde islamitische uitstoot. Doelbewust gefokte miljoenen worden in huidige demografisch oorlog gebruikt. Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten. De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft zijn landgenoten opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen, volgens hem is voor meisjes de ideale leeftijd 13 tot 17 jaar. Voor jongens zou dat 17 tot 19 zijn. Turkse premier R. T. Erdogan roept turkse vrouwen op voor meer geboortes: Juist zijn er zulke dappere, zulke jonge strijders, ze komen de vergrijzing van oude garde bestrijden!!. Ze kunnen rechtstreeks aan het werk, ze worden niet door de stomme regels van Europeanen belemmerd. Aan Europa aangepaste moderne jihad strijders, hierboven roept Turkse premier deze vrouwen op om zich op de grote job voor te bereiden. Ze moeten lijken op vrouwen uit het verleden,uit de tijd van Mohammed, in de zin van oorlog voeren.

Toen, 1400 jaar geleden, vulden Arabische stammen hun eigen inkomen uit de kamelenteelt aan met raids (ghazwa, waarvan ons woord razzia) op de handelskaravanen die goederen uit de oasen of uit het buitenland vervoerden. Mohammeds geniale idee, dat hij uiteenzette in een bewaard gebleven gesprek met zijn heidense tegenstander Amr ibn Hisjaam (in islamteksten beter bekend als Aboe Djahl, “vader van de dwaasheid”), was dat de Arabieren zich zouden verenigen en hun armzalige raids op mekaars beperkte rijkdom zouden vervangen door een grote ghazwa in verenigde slagorde op de serieuze rijkdommen van het Byzantijnse en Sassanidische rijk. De religie die hij zelf aan het opzetten was, zou daarbij als een makende ideologie dienen om deze ambitieuze mega-ghazwa te organiseren en te rechtvaardigen.
Dientengevolge hadden de nomaden zich aaneengesloten in autonome groepen op basis van afstamming en verwantschap. Ze werden door een echte of mythische gemeenschappelijk stamboom verenigd en noemden zichzelf bijvoorbeeld de Banoe Abdallah of de Banoe Abdallah (de zonen van Abdallah, deze abdallah is nu wereldwijd "allah' geworden.). De stam of clan oefent vandaar ook een morele autoriteit uit, gebaseerd op afstamming van eenzelfde stamvader (abdallah, dus allah, huidige god van 2 miljaard mensen!!). Die samenhang of cohesie wordt verder nog versterkt door rooftochten en/of oorlogen tegen vijandige groepen en nu nog het hedendaagse Turkse en Arabische nationalisme en het belang van vijandbeelden: "gavur", "kafhir" Hollanders!. De raid of rooftocht is een intrinsiek deel van de islam. Mohammed zelf gaf het voorbeeld, in de sjari’a een rechtsgeldig precedent, door raids op karavanen te organiseren en vaak ook persoonlijk te leiden.

Bezeten van haat en wraakzucht, zoals blijkt uit de 24 hoofdstukken van de koran, gedicteerd na zijn verdrijving, begon hij een niets ontziende oorlog tegen iedereen die hem niet gehoorzaamde. Met beloften van rijke buit en paradijselijke beloningen wierf hij veel medestrijders en kon hij een leger van roofmoordenaars vormen zoals in de hadith zeer gedetailleerd wordt beschreven. Na de ondergang van het Christelijke West Romeinse rijk door de massale volksverhuizingen in de vierde en vijfde eeuw hadden Mohammed en zijn opvolgers vrij spel. Het hele Middenoosten en Noord Afrika werden in korte tijd veroverd. Sindsdien werd Europa 1400 jaar lang zonder ophouden aangevallen.
De strenge erecode en het systeem van dit Arabische en later Turkse nomaden zou je kunnen zeggen, "geloven" niet in de god, als wel in de voortreffelijkheden van de eigen clan en de erfelijke overdracht ervan via de tribale stock - berustten vooral op de macht van de stam. Onder de "godsdienst" wordt het hetzelfde moslimnationalisme uitgeoefend: neem nu de moslims in Nederland: ze accepteren geen normen en waarden van dit land, geen Nederlandse vlag, geen Nederlandse eten, geen Nederlandse TV, Radio en muziek, geen Nederlandse gewoontes; geen Nederlandse cultuur, dit is puur mohammedanisme! Mohammed was een politieke agitator. Zijn succes had te maken met het feit dat hij samen met de vorming van een staat ook verovering predikte: meer stammen bij elkaar en nu dus meer veroveringen, eerst in Arabië, noord-Afrika en vervolgens in Palestina/Syrië. De handelsbelangen van zij stam als motivering voor die veroveringspolitiek was niet genoeg, hij moest een "religie" ontwikkelen tegen de Christenen en Joden: Tenslotte, in de 6de en 7de eeuw Byzantijnse en Perzische rijken werden aangevallen. In tien jaar tijd, van 622 tot 632, heeft Mohammed vrijwel het gehele Arabische schiereiland aan zich onderworpen. De verslagen heidense volkeren kregen de keus moslim te worden of de dood. De meesten werden dus moslim. Na de dood van Mohammed zetten zijn opvolgers, de kaliefs, de strijd voort: Europa was uiteindelijk aan de beurt!

Nu heeft Islam een andere manier gevonden om Nederland te koloniseren: via de demografie en via het opzetten van een eigen islamitische zuil zodat de migranten en hun kinderen steeds de eigen identiteit behouden en nooit integreren. De omgekeerde kolonisatie is inderdaad begonnen.


 Socialisten
 
Wethouder Marnix Norder (PvdA) wil dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werkloze Oost-Europeanen gedwongen gaat uitzetten. Op eigen houtje begint Norder na de jaarwisseling een proef met 'vrij-willige repatriëring' van Polen, Bulgaren of Roemenen zonder inkomsten. (Volkskrant)
PVDA: 'Oost-Europeanen zijn hier welkom zolang ze werk hebben. Maar wie geen inkomsten heeft, moet terug naar het land waar ze vandaan komen.' Als er niet snel wordt gehandeld, vreest Norder, dat steeds meer Oost-Europeanen aanspraak gaan maken op bijstand. Ook voorziet hij integratieproblemen met Polen, Bulgaren en Roemenen die zich permanent willen vestigen...'

" werkloze Oost-Europeanen gedwongen uitzetten..."(PVDA), maar al lang werkloze Moslims niet uitzetten!?
 "..Ook voorziet deze Wethouder integratieproblemen met Polen, Bulgaren en Roemenen die zich permanent willen vestigen", pro- islamitische Wethouder heeft weer niets over de bestaande integratieprobleem.
PVDA komt op deze manier alleen voor de moslims op, niet voor de immigranten en is tegen de niet- Islamitische westerse migranten; een nieuwe arbeider die zegt dat hij niet Islamitische is en PVDA, naar eigen sprookje, eigen proces dat niet verstoord mag worden door deze "werklozen". Een sociaal-democratische partij die zich vast ketent aan een vijandelijke beweging, koranonderwijs, Moslim omroepen, moskeen bouwen en dagdroomt over gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen. Een partij die import van ongeschoolde, analfabete, nutteloze niet-westerse moslims een zware tol zou gaan eisen ten koste van de Europese arbeiders. Terwijl, hier in Nederland men geconfronteerd wordt met een gigantische toestroom van Moslims die absoluut geen prijs stellen op hun verkregen rechten. PvdA importeert niet arbeiders, maar de Moslims. Massa Moslims samen met de corrupte socialisme in het gehate Nederland. Moslim "Arbeiders" dringen ons hun achterlijke cultuur op, passen zich niet aan, veroorzaken veel overlast en over werken gesproken! De werkende mensen zijn slachtoffer, moslims zijn heden ten dage vooral dader! In een stad als Amsterdam niet veilig over straat, er is zelfs al een schuil-Synagoge! Bovendien hebben we 65 jaar na de oorlog weer onderduikers! Vrouwen die vanwege moslim-moordbedreigingen (eerwraak!) ondergedoken zitten in een safe-house.Deze ellende is te danken aan PvdA beleid. PvdA bestuurders hebben hun bestaan danken aan de moslims. Oude garde is dus echt blind en dom! Elke dag lezen we alleen in Nederland al tientallen misdaden; begaan door moslims met als slachtoffer altijd niet-moslims. Er branden dagelijks kerken en christenen in de Islam landen, wat wordt daar aan gedaan PvdA? Als de PvDA zo doorgaat bestaan ze straks alleen nog maar uit moslims.
PVDA is tegen de Europese migranten, omdat er veel infiltranten binnen PVDA bang zijn voor de Oost-Europese arbeiders. Volgens islamitische elite, instroom van vele Europese arbeiders hele islamisering proces kan belemmeren...De moslims willen de macht in Nederland overnemen door ons hun geloof- cultuur op te dringen. De infiltratie van de moslims is dus vooral een politieke daad. Dit nieuwe fenomeen dat de Europese politieke partijen Islamitische bewegingen verbreiden en versterken is een gevaarlijke politieke- ideologische verschijnsel en gevaarlijker dan de gewapende organisaties in het Midden-Oosten... Deze vermenging van religie, politieke ideologie en macht is gevaarlijk. Moslims met hun politiek-religieuze boodschap nog succes onder de Nederlandse politieke partijen, zijn in Europa prominenter geworden dan enige jaren geleden. Waarschijnlijk speelt hun bereidheid tot politieke participatie hen parten...Intergratie noemt zij dat, gematigd zou zij zijn. Hoe kunnen ze gematigd zijn? PVDA stop niet met de islamisering van haar achterban. Het doet pijn, om al die onderdrukte vrouwen met hoofddoekjes ook in de linkse partijbijeenkomsten te zien. Vrouwen totaal niet herkenbaar in hun zwarte - geheel hun lichaam bedekkende kleding werden op een andere hoek gezet, samen met de kinderen en kregen een briefje in de hand met waarschijnlijk -partij politiek- gebeden, terwijl hun Arabische en Turkse mannen met andere vrouwen zitten te praten. Vrouw geheel bedekt, die haar etentje naar binnen zat te wurmen door elke keer haar gezichtsbedekking een weinig op te tillen om in ieder geval haar mond te kunnen bereiken. Dit zijn ervaringen die wij nu bij de "progressieve" partijen openlijk kunnen zien, dat wij nu ons uiteindelijk kunnen afvragen waar die vrouwen zich eigenlijk nog voor lenen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor die vrouwen die onder leiding van een man in volle kledij naar zwembaden gaan(vooruitgang van linkse, Christelijke burgemeesters en wethouders) Wat is dat voor en gematigde Moslim volk en socialisme dat haar eigen vrouwen dit aandoet. Een goede progressieve mens zou eigenlijk zeggen: Sluiten al die moskeeën, korancursussen en die vrouwen een menswaardig leven geven... De aanscherping van de tegenstellingen komt volledig voor rekening van de Staat, van de socialisten, van de Christenen met hun ‘positieve’ discriminatie van alles wat uitvreet, maar de werkenden steeds verder uitkleedt. De apartheid -HARAM, HALAL- ver weg waar links Makro’s voor in de fik stak wordt in eigen land door datzelfde links hand over hand ingevoerd. De parallelle samenleving wordt door de socialisten en Christenen en hun handlangers gecreëerd; de tegenstellingen worden dagelijks aangescherpt. Deze groep ziet het niet of wil dat niet zien dat het Islamitische gevaar hoe langer hoe dichter Nederland infiltreert zodat wij in de toekomst straks de allochtonen blijken te worden. Niet dat wij op wereldniveau door een strategische kernoorlog worden bedreigd maar door het Islamitische gevaar dat bijna even verschrikkelijk is. Ergste is, dat lege hoofden van socialisten en Christenen afvalput geworden zijn met de theorie van de rooftochten, vechttactieken van de barbarse clans. Mensen moeten nu deze criminele activiteiten van de barbaren als "godsdienst" accepteren en zich aanpassen aan deze walgelijke ideologie! 
Christenen
 
Weer zelfde zwakheid: lege kerken worden veranderd in moskeen om islamitische verbreiding te versterken. Het is nog altijd een lachertje dat er 2 700 moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!
HBO-raad, CBS, WRR, CNF, FNV, Christelijke en Socialistische partijen sympathiseren islamitische "geloof" die in handen van Moslims een dodelijke wapen is.  Dankzij verraderlijke kerk en politiek komen er nog meer antiwesterse Moslims binnen. Kerkelijke leiding met zéro moreel,  helpt nog meer instroom en versterking van het islamitische machtontwikkeling.

Christelijke kerken zijn gewikkeld met een moréle probleem en veroorzaken ze een grote vacuüm in hele westerse continent: via ontstane vacuüm, dringen er nog meer islamitische rovers binnen. Namens "geloof-religie" veroveren ze meer terreinen. Veel analfabete achterlijke westerlingen passen zich langzamerhand aan de moslims die in hun wijken meerderheid krijgen. Tevens wordt de islam hier opgedrongen door mensen zoals u die in sprookjes geloven en ea slechts betrekken op individuele moslims.
Tot 2004 hadden ongeveer 16.000 Nederlanders zich bekeerd tot de islam. Naar schatting bekeren zich jaarlijks 1400 Nederlanders tot de Islam. Terwijl preek in het Arabisch of het Turks is en Nederlands verboden is in de moskeen, onderwerpen deze verraders zich zomaar aan hun grote vijand. Nederlanders (vooral vrouwen) bekeren zich tot de islam, omdat zij door de loverboys gemanipuleerd zijn. Ze zijn vaak met de seks en drugs verminkt.
 Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd.
Zoals bekend groeien Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), Milli Gorus, Fetullahcilar, Soeleymancilar, Diyanet met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. De omstreden criminele organisaties duiken op als onderhuurders van de moskeen in Nederland. Vijandig gezinde Moslimlanden realiseren zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen. Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda. Deze Islam laat zich zien en gelden..er komt steeds dichterbij...dit gebeurt al jaren in Balkan landen..waar dankzij de coalitie moskeeën meer talrijk zijn dan ooit tevoren en de niet-moslims nu gediscrimineerd worden... dit gebeurt al in vele islamitische landen waar niet-moslims vermoord of onderdrukt worden..(bijv. Pakistan, Egypte, Filipijnen..Sudan...Iran...Indonesie.. Thailand... Bangladesh... Yemen.. Nigeria...en ga zo maar door.)

Turkije een landingsbrug van honderden miljoenen Moslims naar Europa.

In de islamitische landen wordt gesproken van een Turkije dat terug is gekeerd naar zijn ‘islamitische wortels’ en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, Libische Dictator Khadaffi, Omar al-Bashir (president van Soedan) en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. In Turkije een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging. Iran wilt graag dat Turkije lid wordt bij EU... Soedanese leider Omar al-Bashir, die Turkije zo snel mogelijk in EU wilt zien, ondanks de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen hem wegens genocide (in Darfur), een aanklacht die volgens Turkse fundamentalist Erdogan niet kan kloppen, want ‘een moslim kan onmogelijk genocide plegen’. Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap. 
 De turken hebben ongeveer 30 jaar geleden de helft van Cyprus bezet. De turken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om lid te mogen worden van de EU.
Zij willen die eisen niet inwilligen. Dat is bij voorbeeld de Turkse havens open stellen voor Griekse schepen en de vliegvelden voor Griekse vliegtuigen. Houdt allemaal verband met de Cypriotische kwestie. Turkije wil niet voldoen aan de eisen, dus pesten zij de Grieken en de EU. En de verdeelde EU, met islam-lovers idioten, geholpen door de bange en laffe christen angsthazen, laten zich aan alle kanten chanteren. Turkije, een agressieve staat met 80 miljoen intolerante moslims, waar de moslimscholen explosief groeien en de andere geloven zwaar geterroriseerd worden. Turkije, dat Cyprus voor de helft weder-rechtelijk bezet heeft, en het EU lid Cyprus niet wil erkennen. Turkije dat de genocide van ruim een miljoen Armeniërs niet wil erkennen.
Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.

Terwijl in Europa de vergrijzing hoogtij viert en er hier te weinig kinderen worden geboren bij autochtonen kom de EU met het idee om het Turkse paard van Troje binnen te trekken met een leger vol jonge mensen. Erdogan heeft niet voor niets gezegd dat Europa overwonnen zal worden door baarmoeder van onze vrouwen. En zo werkt het ook omdat ze hun vrouwen houden als fokdieren ook wel genoemd 'zoontjesfabrieken'. Met de export van het geboorteoverschot uit Turkije etc hierbij opgeteld de hoge geboorte ratio van hier al wonende moslima's zal het in een jaar of 50 beslist zijn, dus het moet onverbiddelijk afgelopen met de poging de EU in te komen. Arabische en Turkse leiders spreken over de aanwezigheid van 60 miljoen moslims in het Westen, die nauwelijks een generatie verder, in vele staten een religieuze meerderheid zouden kunnen vormen en de besluitvorming in de westelijke staten aanzienlijk zullen beïnvloeden in het voordeel van de islam:
 Moemar Khadaffi : “Er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat,”... “Europa en de Verenigde Staten moeten zich bekeren tot de islam… of anders de oorlog verklaren aan de moslims.” Een ontnuchterend beeld over de geruisloze verspreiding van de islam in de wereld... Zo zegt hij dat Albanië en Bosnië (met een grote moslimpopulatie) lid gaan worden van de Europese Unie, net zoals Turkije dat overigens ook is... Arabische piraat khadaffi stelt verder voor: We hebben 60 miljoen moslims in Europa. Er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat – zonder zwaarden, zonder wapens, zonder veroveringen. De 60 miljoen moslims in Europa zullen het binnen enkele paar decennia veranderen in een moslimcontinent. Allah mobiliseert de islamitische natie van Turkije, en voegt het toe tot de Europese Unie. Dat zijn nog eens 90 miljoen moslims. Er zullen 150 miljoen moslims zijn in Europa. Despoot Muammar Khadafi: "We zullen de Jihad niet opgeven, want het is een religieuze plicht. Wie ooit de moskeeën van Allah vernietigt voor de ogen van de moslims, heeft het verdiend dat de Jihad tegen hem gevoerd wordt. Als Zwitserland aan onze grens had gelegen, zouden we tegen hen zijn gaan vechten wegens de vernietiging van de moskeeën van Allah." Zelfde despoot heeft een mensenrechtenprijs uitgereikt aan de Turkse islamist Recep Tayyip Erdogan.
Ten eerste dat despoot Khadafi een mensenrecht prijs uitreikt als je ziet hoe corrupt hij bezig is. Ten tweede dat Erdogan het ontvangt terwijl Turkije juist niet weet wat mensenrecht is. En beiden willen dat Turkije zo snel mogelijk lid wordt bij EU...Beiden weten heel goed dat een groot aantal islamieten van Turkse afkomst zijn nu al reeds woonachtig in de Europese Unie, waardoor nu al veel steden in Europa gebukt gaan onder de grote invloedsfeer vanuit Turkije en al die andere islamitische landen. Turkije is steeds meer op weg een totalitair moslimland te worden waarbij de democratie in dit land een lachertje is geworden. Een niet-democratisch (moslim)land zoals Turkije waar Christenen vermoord worden om hun geloof en waar de overheid daarbij misdadig wegkijkt, hoort gewoonweg niet in de Europese Unie! In feite is Erdogan een anti-Europeaan. Hij komt uit de zelfde politieke school van de islamieten, oprichter en leider van de Turks-nationalistische moslimbeweging Millî Görüş. Die organisatie ging in 1975 van start met een gelijknamig manifest. Dat Erdogan steeds meer chantage aan het uitoefenen is op de lidstaten en op de Navo om zijn islamitische agenda te bewerkstelligen geeft natuurlijk wel te denken. Hoe zal Turkije zich gaan gedragen als ze straks wel lid zijn? Als een islamitische olifant in de Europese porseleinkast! Als een echt dictatoriaal moslimland zoals wij er nu al zoveel kennen in de wereld?

Turkse Erdogan: Hij is de man die de minaretten de kruisraketten van de islam noemde? Zijn verlenging, Milli Gorus, Diyanet, fetullah, Turkse federaties in Nederland, koepelorganisatie van de moskeen, etc.. etc.. een fundamentalistische, islamitische heilstaat in de maak. Compleet met volksvermaak. Zoals bekend groeien Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote macht op de politiek in Europa. Vijandgezinde Moslimlanden realiseren zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen. Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda. Toetreding tot EU betekent voor hen alle ruimte om hun fundamentalistische agenda uit te voeren. Turkije heeft onder Erdogan de onderhandelingen met de EU op een onbeschaamde wijze gevoerd. Zo dreigde de Turkse delegatie met onmiddellijk vertrek als de EU zou blijven hameren op ondertekening van het verdrag van Ankara dat in feite Cyprus als staat erkent. De EU maakte er geen punt van. Iran staat nog steeds achter Turkije.
Islam is helaas kwalijk...Hun strategie is sluimerend en gevaarlijk. Kijk maar eens naar Moslim vrouwen met hoofddoek of niet, altijd met een Buggy...Ze fokken door om zo uiteindelijk de macht over te nemen, ze kennen de wet en maken er gretig gebruik van onze vrijheden en onze grondwet. vrijheid van meningsuiting, vrijheid van goddienst, sociale zekerheden..Ze weten ze allemaal te vinden. Helaas worden ze onderschat in het westen en ze worden te vaak beschermd door onze politici en kerken.
turkse en arabische islam is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt. Het is een verovering ideologie. zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de islam over de rest van de wereld. Moslim leiders zeggen, „Er zijn 50 miljoen moslims in Europa, en er zijn tekenen dat Allah de overwinning zal schenken aan de islam in Europa. Zonder wapens, zonder strijd. Binnen enkele tientallen jaren wordt Europa een moslimcontinent. Hoeveel bewijs is er nog nodig om in te zien dat de religie gewoon een dekmantel is voor de oprichting van een enge dictatuur...


Moslimleiders weten dat Nederland een demografische crisis tegemoet gaat.
 
 Ze hebben het hier veels te goed; gratis uitkering op uitkering, ouders die anti-NL zijn- ouders begrijpen sowieso geen moer van dit land, hetgeen logisch is als je alleen maar Arabisch of turks spreekt, Turkse en Arabische tv lijken en alleen maar met andere Moslim optrekt- allemaal geld en niets ervoor terug doen, logisch dat je dan asociaal wordt. De gestaag groeiende Moslims populatie vormt dus een grote probleem. Nu zeg 7.6%, straks 15%, over zeg 15 jaar 28% - over 4o tot 70 jaar 50%? Daar zit het probleem. Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: zwembaden reserveren tijden alleen voor islamitische vrouwen. Islamitische omroepen. Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines (zie: UVA,VU en allerlei Hogescholen met de mescit - moskeen- in hun gebouwen!!!), veel docenten zijn bang voor de Moslim jongeren die meerderheid vormen in hun scholen. HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld. Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos – de kenmerken van de politieke islam en die waait steeds harder. Er is geen sprake van de integratie, het is een strijd en die wordt tegen de Nederlanders op alle fronten uitgevoerd. Het kenmerk van de Islamitische organiseren heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. De traditionele partijen hebben altijd hun ogen gesloten voor wat er onder het volk leeft. Steeds meer burgers hebben hun buik vol van het bedrog.  Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Geen enkel moslims in staat is zijn ‘wortels’ los te laten of te ontkennen is nu ook in Nederland bewezen. Deze is namelijk onverbrekelijk verbonden met de identiteit van een Turk of Arabier die de integratie met een andere cultuur uitsluit. Stop waanzinnige kapitaalvernietiging. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd. Segregatie en val is voor altijd enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Huidige immigratie en integratie beleid zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich vastbindt aan die collectieve waanzin.
Moslim leiders hebben moslims opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de "heilige zaak" kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. "Strength in numbers". De Europese Unie is het afvalputje van dit soort massaal geproduceerde islamitische uitstoot. Doelbewust gefokte miljoenen worden in huidige demografisch oorlog gebruikt. Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten.
Dergelijke grote massa Moslims schieten als paddestoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen moskeen en scholen in Nederland. Het aantal Moslim jongeren groeit razendsnel in hun nieuwe broedplaatsen. Met de bekende geboortecijfers van de partijen zul je als Nederlander echt snel tot een steeds kleiner wordende minderheid gaan behoren. Het aantal opgeleiden nemen toe en werken ze ook aan hun eigen aparte maatschappij. Marokkaanse en Turkse Wethouders, burgemeesters openen grote moskeen in Nederland: een nieuwe moskee onder de naam "grootste gebedshuis" wordt door burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus geopend. In een stad met een Marokkaans moslimburgemeester, Turkse wethouders die eens zeggen dat ze de scheiding van kerk en staat niet al te ver door moeten voeren...
Het is de PvdA wethouder Hamit Karakus die ervoor gezorgd heeft dat dit symbool van verovering gebouwd kon worden. Hierbij negeerde hij alle gemeentelijke regelingen om zijn zin door te voeren. Maar nu ook elke R'dammer gemeentelijke regelingen mag negeren anders is hier sprake van onvervalste discriminatie en kan Karakus voor de rechter gesleept worden. Met Hamit Karakus, Ahmed Aboutaleb en de Essalam-moskee zit het wel snor met de scheiding Kerk/Staat.. Eerst was 't Cohen die moskeeën in A'dam subsidieerden en nu gooit R'dam de grondwet op de vuurstapel. Ernstiger is dat de grond voor eeuwig is verkocht aan de moslims, in islamitische ogen wordt Nederland niet méér gewaardeerd voor de gegeven vrijheid, maar juist verder vernederd voor zwakte, namelijk dat zelfs de Nederlandse grondwet zou kúnnen wijken voor veronderstelde islamitische geloofs- en gezagssuperioriteit. Immers, de grond onder de moskee, evenals die onder elke moskee in Nederland trouwens, wordt in islamitische ogen geacht eeuwig onttrokken te zijn aan de Nederlandse soevereiniteit. Deze Turken en Arabieren treden op voor hun parallelle islamitische autoriteit die de toepassing van Nederlandse wetten op enig deel van Nederlands grondgebied kan uitschakelen. Dit getuigt het van een onvoorstelbare brutaliteit en toont hoezeer de Nederlanders over zich heen laten lopen...Hiermee wordt het bewezen dat het verlenging van de islamitische landen voor hun eigen machthebbers werken. Met het controle over de grootsteden hebben ze zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse criticus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Met tegenstanders van het islam wordt op deze manier afgerekend.
Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben.
De wijken en steden: Moslim landen weten dat Nederland een demografische crisis tegemoet gaat. Onder de huidige omstandigheden qua vruchtbaarheid zullen er steeds minder Nederlanders zijn. Over twintig of dertig jaar, als moslims de macht hebben overgenomen, gaan ze weer zeggen: "ons wijk, ons stad", ons gebied enz..enz. en daarvoor hoeven ze zich geen Nederlander te voelen. In de oude wijken in de grote steden nu al vind je amper autochtonen meer. In Rotterdam en Amsterdam ligt het percentage niet-westerse binnenkomers boven de 75%. Dat is een gemiddelde afspiegeling van de stad. Voor sommige wijken betekent dit 90%. Hun wijken dus, niet van Nederlanders. Veel wijken in de grotsteden vertonen alle kenmerken om tot islamenclaves te verworden en grote politieke partijen die volledige geïslamiseerde steden zien ontstaan hebben nog geen oplossing. In sommige gevallen, om één wijk te veroveren is 1 hoofddoekvrouw genoeg, als zij in een wijk verschijnt, krijg jij meteen "Te Koop" huizen en verdwijnen al die bewoners uit hun wijk. Er is geen tegengif, doorsluizing naar de resterende wijken is een constante demografische proces waarbij Islam als een soort politieke veroveringsmiddel gebruikt wordt met religie als dekmantel. Betreffende problematiek hoofddoekjes zijn dus een wapen en het gemakkelijkste is het natuurlijk op een 'tolerante' manier toe te laten. Turkse Erdogan heeft niet voor niets gezegd dat Europa overwonnen zal worden door baarmoeder van onze vrouwen. En zo werkt het ook omdat ze hun vrouwen houden als fokdieren ook wel genoemd 'zoontjesfabrieken'.

 
Noodzakelijke stappen:
 
a-  Moslimlanden verbonden TV schotels, Islamitische omroepen, speciale Moslim scholen, internaten en andere propaganda middelen zo snel mogelijk belasten. Uitbreiding van de basis elementen van het kolonievorming, bereiken hun kritische grens. Als wij dit niet de kop in smoren dan is Nederland over 30 jaar een islamstaat geworden. Moslim scholen, zwaar gepolitiseerde Moskeen en TV zenders uit herkomstlanden zaaien haat en zetten de Moslims aan tot het volgen van orders van hun machthebbers. Er is slechts een oplossing: sluiten.
b- Arabieren en Turken zijn zodanig georganiseerd dat het hier alleen nog erger wordt. Er moet nu anti- sektewetgeving komen om islamitische organisaties te kunnen verbieden. Moslims die moskeen bouwen, islamscholen oprichten moeten zo vlug mogelijk het land uitgezet worden en nooit meer toestemming krijgen terug te komen.
c - HBO-raad, CBS, CPB en WRR moeten gereorganiseerd worden. Meer religieuze invloed in een samenleving waar zoveel agressieve Moslims in een klein land komen wonen, zal leiden tot een verregaande polarisering van de maatschappij. De schade voor de politieke stabiliteit van het land en de kennis economie zal enorm zijn. Onderwijs instellingen moeten islamvrij worden.
d- Iedere crimineel met dubbele nationaliteit het Nederlands paspoort moet worden ingenomen en daarna straf uitzitten in land van herkomst. Het is volstrekt logisch dat als mensen die zich in een ander land gevestigd hebben veelvuldig/zware overtredingen of misdrijven gepleegd hebben het land uit gezet worden. Ten eerste biedt het extra afschrikking tegen criminelen die geen angst voor Nederlandse rechtsysteem hebben. Ten tweede spaart het Nederland veel geld voor juridische procedures/re - integratie/welzijnswerkers/jongerenwerkers/zoveel advocaten, rechters/gevangenissen. Ten derde is het een effectieve manier om van de criminelen af te komen.
e-   Stop moskeebouw in Nederland: De islam is schat en schat rijk door alle olie inkomsten.
Het enige wat zij doen is het steunen van fanatieke organisaties en het bouwen van moskeen, islam instellingen om het volk te kunnen blijven indoctrineren met haatdragende preken van achterlijke imams. Intussen is geconstateerd dat deze moskeeën worden gebruikt om de bevolking op te hitsen tegen de Nederlandse bevolking. Hoe kunnen we straks ooit nog bezwaar maken tegen moslims die hier via de minaretten "Allah-u akbar" gaan zingen!? 
f- Malafide huwelijksmigratie:in Moslim landen bestaat meer dan 70% van de huwelijken uit neef-nicht huwelijken. Islamitische huwelijken zorgen inderdaad voor een populatie met meer erfelijke aandoeningen zoals buitengewone agressie, diabetes, schizofrenie, adrenal hyperplasia: Nu zijn al deze ziektes naar Nederland verplaatst. Nederland wordt op deze manier een grote ziekenhuis of gevangenis! Uit een studie (2009) door het in Dubai gevestigde Centre for Arab Genomic Studies (CAGS) bleek dat Arabieren een van de hoogste graden van erfelijke aandoeningen hebben, waarvan bijna twee derde gerelateerd zijn aan neef-nicht huwelijken. Islamitische sekte organisaties die achter de huwelijkmigratie staan moeten verboden worden.
g- Dierenmishandeling onder de naam "offerfeest" is een grote slachting: exponentiële toename van moslims gaat gepaard met de natuur vernietiging; ze bedreigen hele ecosysteem. Elke jaar worden er honderden miljoenen dieren gedood. In naam van stamleider Abdallah (allah) (biologische vader van Mohammed) worden de dieren met een mes onverdoofd de keel overgesneden. Het dier bloedt dood en tijdens de doodstrijd willen Moslims massaal lekker toekijken hoe het dier pijn lijdt. Dit "offerfeest= slachtfeest" is werkelijk verschrikkelijk en moet verboden worden.
h- Geen besnijdenissen en andere middeleeuwse verminkingen bij jonge kinderen, In ons land zie je met name in de Marokkaanse en Turkse cultuur het primitieve fenomeen van gedwongen huwelijken. Cultuurgerelateerde 'handelswaar' is 1 op 1 te vertalen naar de islam. Meisjes en jonge vrouwen, die tenminste één keer hebben gemenstrueerd- worden niet zelden door de ouders en andere familieleden in het land van herkomst, Marokko bv, gekoppeld aan neef of achterneef. Volgens de traditie aldaar komt de liefde pas ná het huwelijk tot (volle) wasdom.  als een vrouw buitenechtelijke relatie heeft, wordt ze voor hoer uitgemaakt, gemarteld, doodgemaakt en komt er eerwraak.  Een Moslimman ziet in een andere Moslimland een jong meisje,..Na een gesprek met de vader word het volgende besproken,een oudere zusje,nichtje vraagt de papieren aan en doet de "nep cursus" en zo krijgt die man zijn 14 jarig vrouwtje hier...Ze heeft van identiteit geruild met een zusje of nichtje...In Ghana kost zo een kindvrouwtje met alle papieren 7000 euro. In Bulgarije en roemenie haal je nu al een kind van 14/15 jaar ook met de papieren van een 18 jarige voor 3500 euro. Broedplaats worden van primitieve moslimbevolking zal op termijn leiden tot een zekere ondergang.
i- Tegen de immigrant moet er duidelijk gezegd worden: "Als u naar Nederland migreert, kiest u ervoor om zich met Nederlandse gemeenschaap te verbinden. Als u dat niet wilt of wenst dan bent u niet geschikt om te migreren, verdient u niet het Nederlandse paspoort. Nederland is niet meer het uitstootland van Turkse en Arabische Moslims. Als u uw Turkse of Arabische identiteit niet los wenst te laten, dan is er geen sprake van migratie maar van kolonisatie, en dat is nu verboden."
j- Dubbele nationaliteit schadelijk voor integratie: Als je in een land woont (en dus ook werkt) waarvan je niet de nationaliteit bezit ben je te gast. Hou je je niet aan de wetten van het gastland ben je niet meer welkom en uitzetting is dan prima. Heeft iemand (al dan niet naast een andere nationaliteit) de nationaliteit van het gastland verkregen kan uitzetten niet. Alvorens het verkrijgen van de nationaliteit van het gastland moet men dus goed onderzoek doen naar het verleden van de aanvrager ! Moslim leiders hebben meerdere malen uitgesproken dat hen een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren. De enige juiste oplossing is de grens voor Moslims dicht...Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in ons optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden. Aangezien Marokko en Turkije landen zijn die zich hevig bemoeien met landgenoten die zich in het buitenland gevestigd hebben (namenlijsten, dienstplicht, 'zoveelste provincie', etc.) De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Europa is niet alleen een prooi, maar ook vijand... Moslimlanden willen voor altijd invloed uit te oefenen op de Turken en Arabieren hier. Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun politieke doel, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten.
k- Stop islamitische naamgeving in Nederland: Het is belachelijk dat Marokko en Turkije hier in Nederland de baas willen spelen over hier geborenen.
Het probleem van arabisering en Verturken van namen doet zich niet in Nederland voor maar in landen waar Arabieren en Turken hun macht willen doen gelden door middel van het gebruik van de Islam. Het is een vorm van arabisering en turkisering. Er zijn landen en volken die door middel van islamisering van namen hun zelfstandigheid hebben verloren. Het verschijnsel van onderwerping/bekering is begonnen. De aanwezigheid van goed georganiseerde Moslims en hun bekeringsdrift is nu voelbaar. Op termijn loopt Nederland in gevaar, al dan niet met bewuste of onbewuste hulp van de eigen Hollandse bekeerlingen die de vijfde colonne zouden kunnen vormen. Het wordt anders als Nederlandse ambtenaren de wetten van de vijandig gezind landen toepassen - wat ze doen! Nederlandse ambtenaren gebruiken hun lijsten bij het registreren van veel hier geboren kinderen. Het is onder moslims gebruikelijk de eerste zoon Moham(m)ed, tweede Ali (Marokkanen), Mehmet/Ali (Turken) te noemen, waardoor heel veel kinderen in grote steden deze namen dragen. De grote populariteit van deze namen is overigens niets nieuws: in Amsterdam voert Moham(m)ed al 35 jaar de toplijsten aan. Naam van een ultieme krijgsheer (binnen 18 jaar 24 landen veroverd) van aller tijden zo populaire?! Hier geborenen forceren tot de namen van de vijanden is een misdaad! Dat is in strijd met de Nederlandse wet.

Die invasie van (arme!) turken en arabieren wordt door Turkije en Arabische landen georganiseerd! Ze laten al die armen rustig door ons (niet-islamitische) landen onderhouden, de parasieten!

De echte issue hier is het verzet tegen de Islam die Europa binnen is gedrongen. De arabieren en turken zijn schat-hemel-rijk en weten met hun olie-geld geen raad, bouwen de meest waanzinnige gebouwen, rijden de duurste auto's en wij kunnen betalen voor uitstoot moslims!
Massa-immigratie betekend altijd het einde van de oorspronkelijke bevolking. Voorbeelden: het Romeinse rijk, de Amerikaanse indianen, de Australische aboriginals. En nu zijn wij aan de beurt, het einde van het Europese volkeren is aanstaande.
In alle gevallen is er heel veel bloed gevloeid en deze keer zal het niet anders zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang gezet, gezien de toestroom van moslim migranten naar EU landen. Nu is het alweer diezelfde EU die ons verplicht om mee te betalen aan moskeeën voor de islamitische indringers (tegen de wil van westerse volkeren).
Dit is een grootscheeps een goed georganiseerde aanval is op het vrije westen. Europa laten overlopen met z.g. immigranten (hoezo immigranten en waarom politiek asiel, is Turkije dan een gevaarlijk land?)die gek genoeg zijn om deze kanslozen op te vangen, onderdak en een uitkering geven, eventueel banen inpikken, overal moskeeën laten bouwen en dan van binnenuit aanslagen blijven plegen op die ongelovige honden. Het is toch werkelijk niet te geloven, de moslims vernielen de Christelijke kerken en vermoorden de Christenen. Als beloning betalen wij hun afschuwelijke moskeeën.
Met recente pogingen daartoe wordt het steeds duidelijker dat de wereld afstevent op een mondiale oorlog tussen het Westen en nieuwe supermachten waaronder de Islamitische wereld. Er zijn veel radicale Moslims, onder ons en in hun eigen land die geen aangelegenheid onbenut laten om olie op het vuur te gooien. En toch zijn er Westerse politici die lafheidshalve liever deze religie afkopen en te "vriend" proberen te houden, in plaats van zich (en haar bevolking) voor te bereiden op wat komen gaat. Getuige o.a. het subsidiëren van islamitische instellingen uit belastinggelden! Slechts enkele groeperingen en partijen zien dit wel al in, maar worden dan als "racistisch" bestempeld en gedemoniseerd, nog steeds! Onbegrijpelijk, wat een struisvogelpolitiek, en hoe dom en hoe kortzichtig!
Wat in de Middeleeuwen niet lukte door de moslims gaat nu dus wel lukken. De invasie is een feit vanuit de Turkije zal men Europa meer en meer gaan bezetten. Dit is een politiek die door de Moslimlanden is uitgedokterd onder het mom van de economische redenen. Over 20 jaar is Europa 50% bezet door de Moslim en de Islamitische ideologie. Er is gewoon een grote volksverhuizing aan de hand.
Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt.
Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: het gaat om een referendum over de concrete maatregelen, over een grote probleem, in alle facetten en zodanig dat de wil van de meerderheid doorgaat. Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeeën bouwen. Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas.
 
R. Blicker
 
WIJKCOMITÉ DIRECTE DEMOCRATIE
 
PLAS Guillaume
05/12/2010 13:00
De overbevolking vernietigt de planeet Aarde en het mensengeslacht (1)

De mens van de 21ste eeuw staat voor uitdagingen die het overleven van het mensengeslacht bedreigen.

Alleen al de niet exhaustieve opsomming van de gevaren die de mensheid bedreigen, en de draagkracht van de Aarde overschrijden, doet ons huiveren:

De overbevolking is de hoofdverantwoordelijke van veel onheil:
• De menselijke klimaatverandering, (opwarming van de aarde naast de natuurlijke opwarming).
• De verwoestijning door ontbossing en bosdegradatie (broeikasgassen)
• De lucht- water- en grondverontreiniging.
• De waterschaarste, (tekort aan drinkbaar water).
• De energieschaarste, (uitputting van petroleum- gas- en uraniumvoorraden in 2040-2050)
• De uitsterving van de diersoorten bij gebrek aan natuurruimte.
• De uitputting van de onvervangbare grondstoffen. 7°
• Uitputting van de visbestanden in de zeeën in 2048 (2)
De gedeeltelijke opsomming van de rampen die onze planeet bedreigen, door de mens veroorzaakt wegens overbevolking, zijn van aard om van de 21ste eeuw een apocalyptische eeuw te maken.
De rampzalige demografische explosie beroert de katholieke kerk niet, zij blijft zich verzetten tegen voorbehoedsmiddelen.
De katholieke godsdienst speelt nog altijd een grote rol in sommige landen om de geboortebeperking tegen te werken. Om een vb. te geven. De Filippijnen (92 % katholiek) hadden in 1960 - 27 miljoen inwoners - In 2007 had dit land 88,5 miljoen inwoners en in 2010 - 94 miljoen, dat is 5,5 miljoen inwoners meer in 3 jaar. Daardoor wordt dit land al maar meer armer. President Benigno Simeon Aquino wou een wet uitvaardigen om de contraceptiemiddelen te vergemakkelijken, maar verschillende bisschoppen bedreigden hem met excommunicatie en de wet kwam er niet. In Manilla is een verordening van kracht die voorlichting over geboortebeperking en het uitdelen van voorbehoedsmiddelen verbiedt.
In de islamitische republieken is de stijging van de bevolking zeer onrustwekkend, bv. in het arme Pakistan: 130.579.571 inwoners in 1998 en in 2009 - 176.242.949, hetzij een stijging van 45 miljoen 763 duizend inwoners in 11 jaar. Hoe meer bevolking, hoe meer hongersnood en emigratie.
Er zijn elk jaar in de wereld 50 miljoen abortussen. Het aantal wettige abortussen na de 2de wereldoorlog wordt geschat op 1 miljard. Dat wil zeggen dat met de illegale abortussen erbij, in feite misschien 2 miljard mensen ontbreken in de 6,79 miljard van vandaag. .(3) In het katholieke Chili heeft de Constitutionele rechtbank (in feite Senaat), gecontroleerd door oerconservatieve Opus Dei leden, de uitdeling van spiraaltjes en de morning-afterpil verboden in de openbare klinieken gelegen in arme wijken. (4)
Onze planeet Aarde is nu al overbevolkt
De oppervlakte van de Aarde is ongeveer 510 miljoen K2 met 149 miljoen emergerende gronden en een bewoonbare oppervlakte van 134 miljoen km2. De Hebreeuwse God van het Oud Testament beval: “Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde”.(Genesis 1.28). Hij wist waarschijnlijk niet dat zijn planeet aarde veel te klein is om dit bevel onbeperkt uit te voeren, zonder enige terughoudendheid. In 1804 waren er 1 miljard mensen op Aarde. Op 7.1.2009 werd de wereldbevolking geschat op 6;79 miljard en deze bevolkingsexplosie neemt maar steeds toe. Elke dag verhoogt de bevolking met 203.800 mensen. Elk jaar stijgt de wereldbevolking met ongeveer 85 miljoen mensen. “Om de 13 jaar” is er 1 miljard mensen meer op de aardbol. Een juiste schatting van de bevolking in de jaren 2040-2050 is moeilijk, maar ze wordt geraamd op 9 à 10 miljard. India heeft nu al 1.166.079.217 (2009) inwoners en de bevolking stijgt elk jaar met 19 miljoen. India groeit elk jaar met een bevolking hoger dan al de inwoners van Nederland (16,5 miljoen). India bezwijkt aan overbevolking. Dat noemt men “autogenocide”. De geboortebeperking is er onvoldoende. De vlucht naar andere landen kan alleen maar vergroten. Een arm land zoals Egypte heeft 84.450.920 inwoners en elke 23,5 seconden wordt er een kind geboren dat geen toekomst heeft. De natuurlijke rampen spelen een grote rol, maar ook de dodelijke ziekten, zoals: aids, cholera, malaria, tuberculose, meningitis, ebola, sras, enz. Elk jaar sterven er 9 miljoen mensen van honger, waarvan 6 miljoen kinderen. Twee miljard mensen lijden aan “verborgen hongersnood”. (5)
Woestijnvorming en ontbossing
De Cirad (6)schat dat 4O % of 5,2 miljard hectaren op 13 miljard emergerende aarde, bedreigd zijn door verwoestijning. China met haar bevolking van 1;3 miljard burgers heeft 2,6 miljoen Km2 gronden verloren door woestijnvorming, hetzij 27,3% van de totale oppervlakte van zijn grondgebied. Er verdwijnen in de wereld 28 hectaren bos elke minuut. Volgens de FAO verdwijnen er elk jaar 13 miljoen hectaren bos op de Aardbol, gelijk aan de oppervlakte van Engeland (Wikipedia)
Demografische explosie, hoofdzakelijke oorzaak van de milieucrisis volgens het World Wildlife Fund – waarschuwing in 1974
Het 3de Congres van het WWF bevestigde al in 1974 dat de demografische explosie de hoofdzakelijke oorzaak is van de milieucrisis en dat al de Regeringen tot plicht hebben om maatregelen te nemen op wereldvlak om de wereldbevolking te stabiliseren en eindelijk terug te brengen tot een niveau aangepast aan de capaciteit van de aarde en de oceanen. Deze maatregelen moesten dringend worden genomen met het oog op het behoud van de natuurlijke bronnen (ressources), maar ook om aan de mensheid toe te laten om te genieten van een optimale levenskwaliteit. Geen enkele specialist spreekt daarover op de klimaatconferenties en hebt U ooit de Groene partijen daarover iets horen zeggen? Pleiten voor een bevolkingstop en een vermindering van de wereldbevolking schijnt politiek-religieus niet correct en volledig taboe.
Het mens plundert de planeet Aarde leeg
Uit een artikel van Mark Towsend en Jason Burke gesteund op een studie van het WWF blijkt dat de natuurlijke rijkdommen op een zodanig snel ritme worden uitgebuit dat de grondstoffenschaarste in 2050 zal zijn verwezenlijkt. (7). De bevolking zal zo groot zijn dat het menselijk ras twee planeten zou moeten koloniseren binnen de 5O jaar, wat utopisch is.
Het malthusianisme en de anticonceptivaspil kunnen de planeet Aarde misschien nog redden door een familieplanning op wereldvlak.
Thomas Robert Malthus (1766-1834) demograaf, econoom, hoogleraar, was een ook moedige predikant. Hij trok al aan de alarmbel in 1798-1800 om de bevolkingsgroei in te perken om een wereldramp te vermijden. “De bevolking groeit te snel en de draagkracht van de Aarde is niet in verhouding” is zijn standpunt, gekend als “malthusianisme”. Zijn boek “An Essay on the Principles of Population” verscheen eerst anoniem in 1798. Dat boek ging in tegen het goddelijk bevel en dat was uiterst gevaarlijk in die tijd. Het is wel zo, dat er toen nog geen voorbehoedsmiddelen bestonden. Het“malthusianisme”, kan nu anders en doeltreffend worden verwezenlijkt door de gratis verspreiding van anticonceptiemiddelen in alle overbevolkte arme landen.
Gregory GoodwinPincus, een Amerikaanse bioloog en John Rock een Amerikaanse gynaecoloog, co-uitvinders van de contraceptiepil in 1956 hebben een wereldrevolutie verwekt vanaf 1960, waardoor de demografische explosie in Europa kon worden ingedijkt. Hij heeft de vrouwen geëmancipeerd ten opzichte van de mannen en het leven van veel vrouwen gered. De contraceptiepil heeft de vrouwen bevrijd van de angst voor ongewenste en herhaalde zwangerschappen en van de armoede veroorzaakt door kroostrijke gezinnen. Maar een geëmancipeerde vrouw dat is onaanvaardbaar voor het Vaticaan.
De werkelijke oorzaak van de vernietiging van onze planeet wordt verzwegen op alle internationale klimaatconferenties. De wereldbevolking moet dalen in plaats van te stijgen.
Na het protocol van Kyoto en Montreal, en het akkoord van Kopenhagen is het de beurt aan Cancun in Mexico om 15 duizend bezoekers te ontvangen van 190 landen om te palaveren over de opwarming van de aarde, zonder de werkelijke en hoofdzakelijke oorzaak van deze wereldramp te durven aankaarten. België stuurt 4 ruziemakende ministers (pollutie die kon vermeden worden) wegens “geregionaliseerde milieubevoegdheid”, Frankrijk 1. Er zal gesproken worden over de ontbossing overal in de wereld, de technologische samenwerking, de rol van de landbouw, enz. , maar wat men de “demografische bom” noemt, dat staat niet op het programma. Waarom?
De wereldbevolking zou moeten dalen in plaats van te stijgen. Om maar 1 voorbeeld te noemen: India – 1 op vier personen is ondervoed, maar er komen elk jaar 19 miljoen Indiërs bij. (8) De graanoppervlakte per persoon vermindert regelmatig sinds tientallen jaren en bevindt zich nu onder de 0,01 hectare, hetzij de helft minder dan in 1950. (9). Dit voorbeeld is ruimschoots voldoende om te bewijzen dat de VN-conferenties niets zullen opleveren en over de werkelijke oorzaak van de “demografische bom” die klaar is om te ontploffen, wordt gezwegen in alle talen.
Hebben onze specialisten al uitgerekend wat er allemaal nodig is, om elk jaar 16 miljoen mensen meer in India, voeding, scholen, huisvesting, kleding, enz. te verschaffen? Welke pollutie verwekt dit? Kan een land werk verschaffen aan zoveel toekomstige kinderen? Zeker niet, zij zullen eerster sterven van honger. Al deze landen produceren “ellende” die wordt geëxporteerd naar andere landen (immigratie) omdat er geen enkel land dergelijke bevolkingsexplosie aankan. Wegens de onstuitbare bevolkingsexplosie zullen er altijd maar meer mensen vluchten naar Europa en de VS, tot de “demografische bom” heel de wereld doet ineenstorten.
Helft van het geld voor ontwikkelingshulp gebruiken om overal in de onderontwikkelde landen centra voor geboorteregel te organiseren.
Een arm land zoals de Democratische Republiek Congo, met 29.916.800 inwoners in 1984, telt nu al 68.692.542 inwoners. In landen als Burundi en de Democratische Republiek Congo krijgen vrouwen nog gemiddeld 6 kinderen. Het is vooral de rijkere en stedelijke bevolking die toegang heeft tot anticonceptie die via de publieke sector wordt verdeeld. Kinderen worden geboren om van honger te sterven in sommige Afrikaanse en Aziatische landen. De ontwikkelingshulp heeft geen enkel effect zolang in alle arme landen de demografische explosie niet wordt tegengehouden. Sinds 1960 krijgt de Republiek Congo hulp om zich te ontwikkelen en niettemin wordt de ellende er maar steeds groter.
Enorme budgetten met weinig resultaat
De Europese Unie heeft een budget voor ontwikkelingssamenwerking van 49 miljard € (2009) daarbij komen al de nationale budgetten van de Europese landen voor ontwikkelingssamenwerking. Had men de helft van dit geld sinds vele jaren gebruikt om overal in de onderontwikkelde landen centra voor geboortebeperking te installeren (met gratis anticonceptiepil, spiraaltje, seksuele voorlichting, enz.) dan zou de toestand van deze landen er nu ook totaal anders uitzien. De arme en overbevolkte landen kunnen zich nooit ontwikkelen als het probleem van de “overbevolking” niet wordt aangepakt.
Michel Tarrier, entomoloog en malthusianist, heeft de aandacht op het gevaar van de “ demografische bom” willen trekken met zijn boek “Faire des enfants tue, éloge de la dénatalité”. Dit laatste boek deed nogal veel stof waaien bij christelijke organisaties. Dit boek, zouden onze klimaatspecialisten moeten lezen. Prof. Jean-Pascal van Ypersele, klimatoloog UCL, sprak op de Radio over de klimaatconferenties een week geleden. Hij repte geen woord over de overbevolking. Een vrouw telefoneerde om hem te zeggen dat hij niet intellectueel eerlijk was en zweeg over de overbevolking. Hij ontweek onmiddellijk haar opmerking en haar vraag. Ik vind dat niet ernstig.
De Franse socioloog, Jean Baudrillard (1929-2007), schreef : « La surpopulation constitue une sorte d’épidémie lente et irrésistible, inverse de la peste et du choléra. On peut seulement espérer qu’elle s’arrêtera d’elle-même, une fois repue de vivants, comme le faisait la peste, une fois repue de cadavres. Le même réflexe de régulation jouera-t-il contre l’excès de vie qu’il a joué jadis contre l’excès de mort ? Car l’excès de vie est plus mortel encore. »

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*