Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Interviews

"We zijn terechtgekomen in een pampermaatschappij"

03/06/2009 17:57 - Interview

"We zijn terechtgekomen in een pampermaatschappij. LDD staat voor een open samenleving waar mensen die gezond zijn en die handen aan hun lijf hebben moeten werken.  Voor de echte invaliden moet veel beter gezorgd worden. Maar de tussenlaag, de profiteurs, die willen wij eruit. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid opnemen."

Jean-Marie Dedecker en Rudi De Kerpel, eerste opvolger voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen, in een dubbelinterview met ZiZo.

 

Ethisch progressief

Rudi, hoe kwam u bij LDD terecht?

DE KERPEL: Ik heb Jean-Marie leren kennen in het panel van Jan Publiek.  Tijdens een etentje bij mij thuis heb ik hem in contact gebracht met Guy Verhofstadt, die toen bezig was met de vernieuwing van de VLD.  Op die manier is Jean-Marie in de politiek beland.  Ik bleef steeds met hem bevriend en ik volgde hem ook naar LDD.

Ik las op uw website dat u getrouwd bent met Yvan. U bent dus openlijk homokandidaat voor LDD?

DE KERPEL: Ik ben geen homokandidaat, maar een kandidaat die toevallig homo is.  Net zoals iemand anders een bril heeft.  Niet dat ik het mij beklaag dat ik homo ben, maar ik beschouw dat niet als wezenlijk. (lachend) Er zijn ook hetero's met gebreken.  Ik ben bij LDD omwille van de inhoud.  Als liberale ondernemer en niet als het mietje van dienst.

Jean-Marie, van u is bekend dat u ethisch progressief bent.  En dat voor iemand die een  rechts-liberale partij leidt.

DEDECKER:  Ik noem mijn partij eerder averechts.  Het ethische laat ik over aan de persoon, zolang er maar niets gebeurt dat de openbare orde verstoort.  Ik stemde voor de holebi-adoptie en heb daar mee over onderhandeld.  Vraag maar aan die Antwerpse strandjanet, Tom Lanoye, die toen ook in de zaal zat.  Als je voor een kind wil zorgen, is dat jouw persoonlijke verantwoordelijkheid.  En het huwelijk is puur ontstaan uit een economische behoefte.  Pas veel later is daar liefde en emotie bij komen kijken.

Vanwaar uw positieve houding tegenover holebi's?

DEDECKER:  Ik heb teveel meegemaakt. De sportwereld is het laatste bastion van de hetero's.  Zeker in de vechtsport heerst er echt een machocultuur.  Welnu, ik heb twee jongens weten stoppen omdat ze homo waren.  Ik moet je daar niet bij vertellen dat de hormonen heen en weer vliegen in de kleedkamers.  Met dat onrecht werd ik geconfronteerd en ik heb een ontzettende hekel aan onrecht.  Ik zal u nog een ander voorbeeld geven. In 1999 heb ik SM-rechter, Koen Aurousseau in dienst genomen.  Ik vel geen oordeel over SM, dat was iets tussen hem en zijn vrouw, maar ik kon het onrecht niet verdragen.

Betekent dat ook dat bij LDD iedereen vrij mag stemmen rond ethische thema's?

DEDECKER: Je mag bij ons gerust vinden dat holebi's niet mogen adopteren of trouwen.  Maar dat is dan jouw probleem. Laat de anderen met rust.  In onze partij moet het debat mogelijk zijn.  Maar als de partij een standpunt heeft bepaald, dan moet iedereen zich daar wel bij neerleggen. Wij zijn libertair, niet anarchistisch. 

 

Partijprogramma

In jullie partijprogramma staat dat de vrijheid van meningsuiting absoluut is.

DEDECKER: Zolang ze niet aanzet tot geweld.  De paus mag homoseksualiteit verwerpelijk vinden, een imam mag niet oproepen om homo's van het dak te gooien.  Het kan niet dat je fundamentalistische volgelingen die niet nadenken, die nog zoals in de middeleeuwen heksen verbranden, tot zoiets oproept.  De vrijheid van meningsuiting geeft jou ook het recht om te zeggen dat ze een middeleeuwse godsdienst belijden en dat ze wereldvreemd zijn.  Dat vergeten die religies wel eens.  Ze denken dat zij alleen de waarheid in pacht hebben.

Kritiek geven op religies is natuurlijk wel gemakkelijker dan bijvoorbeeld een wet goedkeuren die hun subsidies herbekijkt.

DEDECKER: Wij zijn tegen subsidies voor religies, vrijzinnigen of loges.  Iedereen moet zijn eigen god betalen.  Kerken die monumenten zijn, mag je onderhouden, kerken die leegstaan, moet je omvormen tot bibliotheken, dancings... Voor mij mag dat zelfs een homodancing zijn.

In uw programma staat dat u het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) wil afschaffen.  Waarom?

DEDECKER: Ik ben tegen het CGKR omdat we geen gedachtepolitie nodig hebben.  Dat krijgen we omdat er geen sociale controle en opvoeding meer is.  Ik ben nog opgevoed door mijn ouders.

Waar moeten homo's die geen appartement kunnen huren dan naar toe met hun klacht?

DE KERPEL: Je kunt dat toch nooit bewijzen, dat is een op voorhand verloren zaak.   Door die zaken in de pers te brengen, ga je huurders zelfs op ideeën brengen.  Als je gediscrimineerd wordt, moet je naar de rechtbank.  Kijk, ik vind het schandalig dat Bart Dewever (N-VA) zegt dat homo's geen bloed mogen geven.  Dat is pure discriminatie. Wat gaat hij doen met de bezoekers aan de Kortrijksesteenweg?  Hoor je het CGKR daar ooit over?  Ik zoek een boekhouder voor mijn zaak.  Ik neem gewoon de beste.  De kandidaten die afvallen, Vlamingen of allochtonen, zullen zich verloren voelen. Is dat dan discriminatie?

U zult de beste kiezen, maar een directeur van een katholieke school zal zich misschien laten leiden door de seksuele geaardheid van de kandidaten?

DEDECKER: Die directeur zal toch zijn gedacht doen, en er alleen maar voor zorgen dat je niet naar het CGKR kan bij gebrek aan bewijzen.  Je moet wetten maken, maar die moet je niet toetsen aan een centrum dat vol zit met linkse-geitenwollensokken-politiek-correcte-denkers.  Als je het gezond verstand in wetten moet gieten, dan scheelt er iets aan de structuur van je maatschappij.  Waarom zou ik Rudi geen strandjanet mogen noemen?  Je kunt alles uit zijn verband rukken.  Humor is een ventiel waarlangs de spanning ontsnapt.  Humor bestraffen en veroordelen is verkeerd.

Ik zie de humor niet in van een notaris die geen huwelijkscontract wil sluiten voor twee mannen of van een rechter die een homo uitscheldt tijdens de rechtszitting.

DEDECKER: Dat zijn officieel beëdigde staatsambtenaren.  Die moeten neutraal zijn en mogen geen ethisch oordeel vellen.  Die notaris heeft bewust een statement willen maken.  Hij moet er dan ook de gevolgen van dragen.

DE KERPEL: Kijk naar Nederland, waar nota bene de linkse PVDA akkoord gaat met weigerambtenaren.  Dat is een pure schande.  Als men dat in België zou toelaten, ontketenen wij de revolutie.

Pleit u ook voor het afschaffen of beperken van de antidiscriminatiewet?

DEDECKER:  Neen, enkel voor het afschaffen van het CGKR.  Ik heb anderzijds wel een probleem met bepaalde delen van de antidiscriminatiewet.

Maar die delen hangen wel vast aan Europese richtlijnen.

DEDECKER: Neen, die hangen vast aan onze vooroordelen tegenover het Vlaams Belang.  Het helt altijd over naar links.  Het CGKR is niet neutraal.  Ik ben de acolieten van Laurette Onkelinckx (PS) en de SP.A beu.  Waarom wordt een anti-islambetoging niet toegelaten en mogen de fundamentalistische soepjurken wel op straat komen om cartoons over Mohammed te laten verbieden?  Als je het ene toelaat, moet je het andere ook toelaten. Het CGKR is selectief en partijdig.  Dat kan niet als je met overheidsgeld werkt. 

 

Roze zaterdag

Mogen holebi's op straat komen om hun geaardheid te tonen?

DEDECKER: Roze Zaterdag bedoel je?  Jullie hebben recht op dat exhibitionisme, maar ik vind dat het jullie zaak meer schaadt dan baat.

Ben je als eens een kijkje komen nemen op Roze Zaterdag?
DEDECKER:
Neen, nog niet.

Zo exhibitionistisch is de optocht nu ook weer niet.

DEDECKER: Dat weet ik wel, maar het gaat om die ene minuut die je ziet op televisie.  Nu ja, als je er nood aan hebt om met een pluim in je kont rond te lopen, dan mag dat van mij.  Fabiola loopt ook al heel haar leven met haar kapsel rond.  Ik vraag me alleen af of die vijf procent exhibitionisten bij de neutrale burger, zoals mijn schoonmoeder van vierennegentig, niet meer vooroordelen bevestigen dan wegnemen.

DE KERPEL: Het is een leuk volksfeest, en uiteraard zijn wij voor de vrijheid, maar je moet je er bewust van zijn dat het in de media vaak om de perceptie gaat.  Vijfennegentig procent is niet verkleed, maar men neemt net dat beeld eruit dat er voor zorgt dat de conservatieven die geneigd zijn op te schuiven, terug in hun oude patroon hervallen.  

DEDECKER: Dat is zoals de sluier.  Ik begrijp niet dat Allah beschaamd is voor de helft van zijn schepping en hen verplicht een sluier te dragen.  Maar je hebt het recht om dat te doen in je persoonlijke levenssfeer.  Niet in een officiële functie.  Ik wil geen agent of een rechter tegenkomen met een sik en een tulband.

Of een kruis zien hangen in de rechtszaal?

DEDECKER: Dat is anders.  Een kruis is een stuk van onze cultuur.  Een kerstboom ook.  Laat een kruis, dat daar al driehonderd jaar hangt, daar voor mijn part hangen.  Door altijd maar rekening te houden met de minderheden, die onze samenleving steeds meer willen inpalmen, hebben wij een grote identiteitsschaamte ontwikkeld.   Wat is de strijd met de islam?  Dat is de strijd van hoever we te ver kunnen gaan.   

Jullie willen ook zeer strenge regels invoeren voor wie naar België wil komen (de niet-EU huwelijkspartner moet minstens vierentwintig zijn en slagen voor een test, het gezin moet over een bepaald inkomen beschikken...).  Dat zet ook voor holebi's een rem op huwelijken met een buitenlandse partner.

DEDECKER: Mimount Bousakla, zelf een Marokkaanse, heeft dat doorgedrukt.  Als partij moet je maatschappelijke problemen oplossen.  In Brussel worden dertig procent van de kinderen geboren in gezinnen die niet van arbeid leven.  De vraag is dus hoe je kunt stoppen met het importeren van armoede.  Ik geloof niet in racisme.   Voor mij is dat de angst van de bestaande bevolking voor het opeten van het sociaal systeem, waarvoor zijzelf en hun voorouders lang gespaard hebben, door mensen die daar niet toe hebben bijgedragen.  Die angst moet je wegnemen.  En dat doe je niet door de snel-Belg-wet of de ongebreidelde gezinshereniging, maar door het invoeren van tijdelijke draconische maatregelen zoals in Nederland en Denemarken.

 

Vlaams beleid

Even van jullie programma overstappen naar het Vlaamse holebi-beleid. Moet de Vlaamse overheid gelijke kansen op het vlak van de tewerkstelling bevorderen?

DE KERPEL: Dat vind ik het belachelijk maken van holebi's.  De Vlaamse overheid moet de meest competente mensen aanwerven en zorgen dat ze hun werk kunnen doen.  Een ouderwetse chef mag geen jonge ambtenaar discrimineren omdat die een vriendje heeft.  Daar zou Kathleen Van Brempt (SP.A) beter werk van maken, in plaats van alleen maar publiekelijk te verkondigen dat ze tegen discriminatie is.

Moet de Vlaamse overheid subsidies geven aan de holebibeweging?

DEDECKER: Ik heb daar niets op tegen.  Men subsidieert toch ook de christelijke zuil.  Iedereen gelijk.  Zolang je die subsidies maar gebruikt om een bepaald maatschappelijk doel na te streven.  Ik heb het er moeilijk mee dat je subsidies zou moeten krijgen omdat je homo bent.  Wij hetero's kunnen dan ook subsidies vragen omdat we hetero zijn. 

DE KERPEL: Wij zijn tegen een categoriaal beleid.  Geld geven voor een sociaal-maatschappelijk en pluralistisch project moet wel kunnen.  Verdoken tewerkstelling creëren dat kan niet.  Heel wat organisaties worden alleen maar gesponsord om gebuisde politici aan het werk te helpen.  Vandaar ook dat wij pleiten voor een open boekhouding.  Het is ook een pure schande dat de Holebifoon niet meer wordt gesubsidieerd.  Ik heb jonge mensen gekend die thuis niet durfden vertellen dat ze homo waren en die zelfmoord hebben gepleegd.  De Holebifoon kan jongeren helpen hun identiteit te vinden, helpen te ontdekken dat ze normale mensen zijn.  Je moet natuurlijk niet blijven pamperen.  Op een bepaald moment moet je de jongeren laten uitvliegen en hun eigen leven laten oppakken.

Je hebt ook de problematiek van de holebi-ouderen die vaak terug in de kast gedwongen worden wanneer ze naar een rusthuis moeten.

DEDECKER: Dat zal dan wel eerder bij tante non zijn.  Er is ook een bepaalde zelfredzaamheid nodig in de maatschappij.  Je moet je niet altijd  beroepen op de overheid.  (heftig) Godverdorie!  Ze gaan mij niet vlug discrimineren, dat kan ik je wel verzekeren!

DE KERPEL: We zijn terechtgekomen in een pampermaatschappij.  Ieder zelfinitiatief wordt bijna in vraag gesteld.  Dat kwam goed uit voor de socialisten en de zuilen, want dat was hun enige manier om de groep in de hand te houden.  Houden jullie ze dom, wij zullen ze arm houden. LDD staat voor een open samenleving waar mensen die gezond zijn en die handen aan hun lijf hebben moeten werken.  Voor de echte invaliden moet veel beter gezorgd worden.  Maar de tussenlaag, de profiteurs, die willen wij eruit.

DEDECKER: Straks krijgen we nog een zelfhulpgroep om de kleur van je onderbroek te bepalen.  Je moet durven zeggen: "Ik ben homo, en kust mijn...".  Ik hou van assertiviteit.  Als je als in een bejaardentehuis terechtkomt, dan heb je toch al wel de slagen van het leven gehad. Dan moet je ook de assertiviteit hebben om te zeggen: "Tante non kruip terug in uw kazuifel".   Je moet opkomen voor jezelf.

Als je dat niet-pamperen doortrekt, zou je ook de aidspreventie kunnen stoppen. Wie aids krijgt heeft dat alleen maar aan zichzelf te danken.

DE KERPEL:  Je moet mensen algemeen informeren over de gevolgen van bepaalde gedragingen, maar ze hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.  Je kunt niet naast iedereen een politieagent of een straathoekwerker zetten die zegt: "Let op, van onveilige seks kan je aids krijgen".  Mensen willen zich ongecontroleerd kunnen gedragen, maar toch ook overbeschermd worden door de overheid.  Dat gaat niet samen.

 

Gay games

In 2003 haalde Jean-Marie de pers omdat hij zich in de Oostendse gemeenteraad verzette tegen de Gay Games.  Bent u nog steeds gekant tegen wat u toen de janettenspelen noemde?

DEDECKER: Absoluut, ik vind niet dat je spelen moet organiseren op basis van een seksuele geaardheid.

De brandweer en de politie organiseren toch ook aparte spelen?

DEDECKER: Dat is anders, dat gaat over een beroepsklasse. 

DE KERPEL: Je benadeelt homo's als je het categoriale denken bevestigt.  We moeten er veel meer voor ijveren dat homo's in een gewone voetbalploeg gaan spelen, en daar kunnen zeggen dat ze homo zijn.

Holebi's mogen toch ook eens gewoon plezier maken onder elkaar?

DEDECKER: Natuurlijk mag dan, maar ik verzet mij tegen het subsidiëren daarvan.  Je mag gerust een tuinfeest geven en homo's honderd meter laten lopen tegen elkaar.  Maar niet met belastinggeld.  Het ging concreet over de discussie in de Oostendse gemeenteraad om geld te geven voor het organiseren van Olympische Spelen voor holebi's.  Ik heb vijf Olympische Spelen meegemaakt en ik weet waarover ik praat.  Olympisch kampioen Greg Louganis heeft bijvoorbeeld veel meer gedaan voor de homobeweging met zijn coming-out, dan al die aparte - ik zal het woord nog maar eens gebruiken - janettenspelen samen.  Je hebt sport voor mannen en vrouwen, maar toch niet voor homo's en hetero's?

DE KERPEL: Een homoloper loopt toch niet rapper dan een heteroloper?

DEDECKER: Sommige sporten worden quasi-gedomineerd door homo's.  Bij de figuurschaatsers is tachtig procent homo.

Straks blijft Kevin Vandeperre daar nog als enige hetero over.

DE KERPEL: Je kunt niet opkomen voor emancipatie en anderzijds toch een discriminatie in stand willen houden.  Olympische Spelen voor holebi's, dat is teruggaan in de tijd.

DEDECKER: Straks heb je nog Olympische Spelen voor lesbo's of voor travestieten.

Toch hoorde ik u daarnet zeggen dat u jongens kende die stopten met judo omdat ze zich als homo niet welkom voelden.

DEDECKER: Maar die jongens moeten ook ballen hebben.  In Nederland is een boek geschreven over homo's en sport.  Geen enkele homoseksuele voetballer wilde zijn coming-out doen.  Geen enkele!  Er moeten voorlopers gevonden worden, liefst bij Manchester United of Arsenal, die zeggen dat ze homo zijn.  Dan is de zaak rond.  Bij de voetballers zullen er zeker wel homo's zijn.  Als ik sommigen onder hen zie rondlopen met hun sjacoche en met gel in hun haar, dan heb ik wel wat bedenkingen over hun seksuele geaardheid.   Trouwens, wat lok je uit met zo'n spelen voor homo's.  Hilariteit!  Kluchten doen daarover de ronde! Zo van 'ze gaan sjacochengevechten organiseren'.  Dat bevestigt de vooroordelen.  Ik was twintig jaar lang bondscoach.  Ik heb nooit enig onderscheid gemaakt.  De damessport zit vol met lesbiennes, zeker in de judowereld.  De Franse nationale judoploeg bestaat voor de helft uit lesbiennes. Die komen er wel voor uit.  Waarom komen de vrouwen er wel voor uit en de mannen niet?  Omdat ze niet genoeg ballen hebben!

Ik trek even de parallel met de agressie van sommige allochtonen tegenover homo's.  Laten die homo's zich te veel doen? Hebben ze te weinig ballen?

DEDECKER: De allochtonen voelen zich beschermd door onze identiteitsschaamte en door het CGKR.  Wij durven niet ingaan tegen de discriminaties van de islam, want we zouden de islam wel eens voor het hoofd kunnen stoten.  Je moet naar de rechtbank.  Maar in Brussel zal er niet vervolgd worden.  Als je daar een agent in elkaar klopt, en die is geen zeven dagen werkonbekwaam, dan wordt je niet vervolgd.  Laat staan dat men iets zou ondernemen wanneer homojongens in elkaar worden geklopt door dat gespuis van de straat.  Men moet harder optreden.

Hoe moet men dat dan concreet doen?

DEDECKER: (lachend) Eerst judo leren.  Neen, even ernstig, zorg in de eerste plaats voor je eigen weerbaarheidsfactor.  Maak vervolgens werk van een effectief vervolgingsbeleid.  Als je een zwarte uitmaakt voor vuile nikker, krijg je drie maanden bak.  Als een islamiet een homo in elkaar klopt, mag die door de draaideur weer naar buiten.  Dat is zuivere discriminatie.  Ik ben voor een gelijk vervolgingsbeleid voor iedereen.

 

7 juni 2009

Indien jullie na 7 juni mee aan de onderhandelingstafel zitten, zullen jullie de eisen van de holebibeweging dan mee ter sprake brengen?

DE KERPEL: Wij onderschrijven jullie memorandum grotendeels.  Voor ons moet homo-adoptie bijvoorbeeld écht kunnen en wij vinden het beleid van Kind & Gezin schrijnend.  Het is flauwekul vol te houden dat er in de Verenigde Staten geen adoptiekanalen zijn.

DEDECKER: Je hebt toch beter twee moeders of twee vaders dan geen enkele.  Twee mensen die elkaar liefhebben en die een kind willen, wie kan dat nu tegenhouden?

Onder meer Vervotte, Vanackere en Heeren (CD&V) die weinig of niets hebben gedaan om de homo-adoptie te bevorderen.

DEDECKER: Dat zijn dan ook allemaal tsjeven.  Ken je de baas van Kind & Gezin?  Dat is de zus van Sabine De Bethune (CD&V).  Dat is nog de mentaliteit en de seksuele moraal van 1302.

Ten slotte, waarom als holebi voor LDD stemmen op 7 juni?

DEDECKER: Wij zijn voor gelijke kansen, tegen discriminatie en voor de absolute vrije meningsuiting.  Kortom, wij zijn de Partij van het Gezond Verstand.

(Artikel ZiZo door Paul Borghs)