Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Wat met de whereabouts van zware criminelen?

15/12/2011 17:57 - Persbericht

Naar aanleiding van de schietpartij in Luik sluit LDD zich aan bij de rouwbetuigingen die vanmiddag in het Parlement zijn uitgesproken, en wenst de slachtoffers, hun familie en vrienden veel sterkte toe. Maar LDD heeft meteen ook gewezen op de verantwoordelijkheid die overheden dragen bij dit soort drama's. Met de gegevens die nu beschikbaar zijn, is het duidelijk dat de moordenaar een veelpleger was, die vervroegd was vrijgelaten, en dus nog onder toezicht stond van het justitiehuis. LDD dringt daarom aan op een efficiëntere controle op gedetineerden die vervroegd vrij komen.

Jean-Marie Dedecker, Voorzitter LDD:" Het is een eerste pijnpunt dat de mensen van het justitiehuis, dat zijn sociale werkers, geen enkele slagkracht hebben om dossiers van zware criminelen op te volgen. En wie de slagkracht wel heeft, de politie, heeft geen enkele bevoegdheid in die opvolging. Daarom moet de hervorming van justitie deze situatie rechttrekken, zodat er minstens tegen zware criminelen ook na hun vervroegde vrijlating politioneel kan worden opgetreden om de voorwaarden van hun straf te controleren.'

664 gevallen

LDD heeft de uitspraken van de strafuitvoeringsrechtbanken opgevraagd en zijn hierbij gevoegd. Daaruit blijkt dat er in heel het Rijk vorig jaar 664 gedetineerden van de vervroegde vrijlating hebben genoten. Dit is zeker niet teveel om deze mensen ook degelijk te controleren.

Jean-Marie Dedecker:"Als je nagaat dat er in dit land ook maar 600 topatleten zijn die hun whereabouts dagelijks moeten opgeven, zodat dopingcontroles altijd mogelijk zijn, vraag ik mij waarom er geen volk is om het komen en gaan te controleren van 664 misdadigers die een gunstregime krijgen. Onder die 664 bevond zich de nu vijfvoudige moordenaar Nordine Amrani, die thuis een drugplantage heeft gehad en een wapenarsenaal dat niets aan de verbeelding overliet. Met een politiekorps van bijna 50.000 man, in verhouding een van de grootste van West-Europa, moet zo iemand toch binnen het visier van het justitie en politie kunnen blijven."

LDD dringt er op aan dat de verantwoordelijkheden voor deze afgrijselijke misdaad grondig worden onderzocht, vooral nu al blijkt dat zowel het parket als de gevangenisdirectie zich tegen de vrijlating van Amrani hadden verzet. Daarna kan de regering de noodzakelijke maatregelen treffen, zodat de reïntegratie van gevangenen in de samenleving voor die maatschappij geen bedreiging wordt.