Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Wat met de ring rond Deinze?" (Het Nieuwsblad online, 1/12/2010)

01/12/2010 15:57 - Verschenen - Patricia De Waele

Patricia De Waele, parlementslid van LDD, stelde volgende schriftelijke vraag aan minister Hilde Crevits i.v.m. de ring rond Deinze.

SCHRIFTELIJKE VRAAG
AAN: HILDE CREVITS, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
VAN: PATRICIA DE WAELE
THEMA: PLANNEN I.V.M. RING ROND DEINZE EN VERKEERSDRUK OP N43 EN N35
DATUM: 18-10-2010

De hoge verkeersintensiteit op zowel N43 enerzijds als op de N35 anderzijds blijven problematisch en zorgen bijgevolg regelmatig voor beroering in Deinze.

De N35, beter gekend als de Gaversesteenweg die ondermeer aansluit op de E17, blijft een bijzonder drukke as met veel doorgaand verkeer waaronder vrij veel zwaar vervoer. Dagelijks staan er lange files van en naar deze snelweg.

Zowel de verkeersdoorstroming als de verkeersonveiligheid dienen er eindelijk opgelost na jaren van politiek gepalaver en onbeslistheid op diverse beleidsniveaus.

Er werd wel een gemeentelijk mobiliteitsplan (2006) uitgewerkt maar dit heeft de voornoemde problemen niet opgelost.

Een tijd lang was er sprake van twee pistes die een mogelijke oplossing inhielden:

- Enerzijds een aanpassing/herprofilering van de Gaversesteenweg. Gezien de beperkte ruimte zouden daarvoor echter een 70-tal huizen moeten onteigend worden om een herinrichting van de weg mogelijk te maken. De overgrote meerderheid van de handelszaken zouden moeten sluiten omdat de bereikbaarheid voor de klanten sterk zou beperkt zou worden ingevolge het liquideren van de meeste parkeerplaatsen. Dit plan werd door de Ministers Bossuyt en Van Brempt resoluut verworpen.

- Anderzijds de aanleg van een Ring rond Deinze zodat het doorgaande verkeer en vooral het zwaar vervoer en het vervoer van gevaarlijke stoffen, grotendeels/volledig kan weggehouden worden van de N43 en de N35. Belangrijke factor die meespeelt: Deinze heeft 8 KMO- en industriezones (type: milieubelastende industrie).

Mijn vragen aan de minister:
1. Kan u mij meedelen welke mogelijke oplossingen er momenteel door uw diensten worden onderzocht of gepland om de verkeersleefbaarheid, de verkeersdoorstroming en de veiligheid langs de N43 en de N35 te verhogen?

2. Is het correct dat de reservatiestroken voor het aanleggen van omleidingswegen definitief geschrapt werden op het Gewestplannen? Met andere woorden, werden die plannen definitief afgevoerd of bestaat er toch nog een kans dat een Ring als mogelijke oplossing wordt overwogen?

Patricia De Waele
Vlaams Volksvertegenwoordiger
__________________

HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
ANTWOORD
op vraag nr. 143 van 20 oktober 2010 van PATRICIA DE WAELE

1. Het indicatief driejarenprogramma AWV 2010 – 2012 voorziet in een streefbeeldstudie voor de N35 en N43 op het grondgebied Deinze.

De studieopdracht omvat het uitwerken van een geïntegreerd concept van duurzame mobiliteit (streefbeeld) voor de gewestweg N35 op het grondgebied Deinze tussen de kruising met de N43 en de gemeentegrens met Nazareth, en voor de gewestweg N43 tussen de gemeentegrens met Sint- Martens-Latem en de gemeentegrens met Zulte.

Een streefbeeld is een ruimtelijke vertaling van verschillende stedenbouwkundige, landschappelijke en verkeerskundige principes en ontwerp¬richtlijnen naar een visie voor de betrokken wegeninfrastructuur.Een streefbeeld wordt opgemaakt op basis van een ruimtelijke benadering van de infrastructuur in zijn omgeving.Het uitgangspunt is de functionele categorisering en het bijbehorend programma van eisen (ontwikkelingspers¬pectieven).Hierbij worden alle vervoersmodi beschouwd.

2. De reservatiestrook voor de omlegging van de N35 te Deinze is inderdaad definitief geschrapt van het gewestplan.

PS: Voor alle duidelijkheid is de omlegging of de ring rond Deinze destijds geschrapt door minister Baldewijns.


(Willy Tack)
© 2010 Corelio

Reacties op ""Wat met de ring rond Deinze?" (Het Nieuwsblad online, 1/12/2010)"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*