Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Wat doet de overheid met uw geld? (Het Belang van Limburg, pag. 1 en D2-3 06/04/2013)

06/04/2013 10:00 - Verschenen

HASSELT - De federale overheid in ons land incasseert jaarlijks 100 miljard euro van zijn burgers. Waar dat geld allemaal aan wordt uitgegeven en hoe het precies wordt verdeeld, is voor het eerst in kaart gebracht door Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD).

 De 100 miljard euro aan inkomsten die de federale overheid heeft, wordt meteen herverdeeld naar de sociale zekerheid (28 miljard), de lokale overheden (4 miljard), de gewesten en gemeenschappen (40 miljard), de Europese Unie (3 miljard) en de rentelasten op de overheidsschuld (12 miljard). Hierdoor heeft de federale overheid maar 23 miljard over voor haar eigen primaire uitgaven. Onvoldoende want de federale overheid geeft in totaal 110 miljard uit, waardoor de schuld jaarlijks toeneemt met 10 miljard euro. De volledige geldstroom wordt voor het eerst schematisch voorgesteld in De Plus.

(Gedetailleerde organigram, dat anderhalve krantenpagina beslaat, is voorlopig nog niet digitaal beschikbaar)

Met een overheidsbeslag van 53 procent is onze overheid een vette overheid. Enkel in de Scandinavische landen is/was het overheidsbeslag nog groter. Voor een goed begrip. Alle bedragen in dit organigram zijn bedragen in miljarden euro. Voor de duidelijkheid werden ze afgerond naar beneden of naar boven, zonder daarom afbreuk te doen aan de verhoudingen. De bedragen komen uit de begrotingen 2011 en 2012 en van de Nationale Bank van België.

Vlaams parlementslid Lode Vereeck bracht voor het eerst de geldstromen van dit land in kaart. Zoals men kan zien, worden de meeste belastingen geïnd door de federale overheid. Die heeft daardoor 100 miljard euro aan inkomsten. Maar dat geld wordt meteen door de federale overheid herverdeeld naar de sociale zekerheid (28 miljard), de lokale overheden (4 miljard), de gewesten en gemeenschappen (40 miljard), de Europese Unie (3 miljard) en de rentelasten op de overheidsschuld (12 miljard), waardoor de federale overheid nog maar 23 miljard over heeft voor haar eigen primaire uitgaven. In feite geeft de federale overheid zelfs 110 miljard uit, waardoor de schuld jaarlijks toeneemt met 10 miljard euro.

De sociale zekerheid, de lokale besturen en de gewesten en gemeenschappen krijgen niet alleen een dotatie van de federale overheid, ze hebben ook eigen inkomsten. Hoe ze aan dat geld komen en het vervolgens weer uitgeven, ook dat kan men zien in dit organigram. Behalve voor de lokale besturen, omdat er alleen al in Vlaanderen 308 gemeenten en 5 provincies zijn met elk een eigen begroting.

Dit alles leert ons dat het overheidsbeslag 53 procent is van het bruto binnenlands product of 191 van de 360 miljard. Die 191 miljard worden volgemaakt door:

- de sociale zekerheid: 80 miljard,

- de gewesten en gemeenschappen (56 - 8 miljard dotaties aan de lokale besturen =) 48 miljard,

- de lokale besturen: 25 miljard,

- de primaire uitgaven van de federale overheid: 23 miljard

- de rentelasten: 12 miljard,

- de bijdrage aan de EU: 3 miljard.

Wanneer men kijkt naar de geldstromen in België voor en na de zesde staatshervorming, dan stelt men meteen vast dat het grote verschil zit de dotaties voor enerzijds de sociale zekerheid en anderzijds de gewesten en gemeenschappen. De sociale zekerheid krijgt nog maar 13,5 in plaats van 28 miljard euro en de gewesten en gemeenschappen krijgen 56,7 in plaats van 40 miljard euro. De verklaring hiervoor is dat delen van de sociale zekerheid geregionaliseerd worden (o.a. kinderbijslagen en delen werkgelegenheidsbeleid) en dat dus ook het geld mee overgaat naar de gewesten en gemeenschappen. Dat na de zesde staatshervorming de federale overheid 102 miljard euro aan inkomsten heeft en 112 miljard euro herverdeelt, telkens 2 miljard euro méér, komt omwille van de economische groei tussen 2011/2012 en 2015 wanneer de zesde staatshervorming op het terrein wordt uitgerold.

 

(c) Eric Donckier - Het Belang van Limburg, pag. 1 en D2-3