Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

"Wat blijkbaar voor Dexia wel kan, kon blijkbaar niet voor Fortis."

09/10/2008 14:30 - In het parlement

De Vlaamse regering gaf vandaag aan het parlement een verklaring over Dexia. Na de minister-president was het aan de oppositiepartijen om het woord te nemen. Voor Lijst Dedecker nam Jurgen Verstrepen het beleid van de Vlaamse regering op de korrel. "Er is toch iets dat me stoort. Wat blijkbaar voor Dexia wel kan, kon blijkbaar niet voor Fortis."


 

Mevrouw de voorzitter, ministers, collega's,

ik heb eerst nog een boodschap voor de heer Gabriels, maar ik wil gerust sereen blijven. Sereniteit is een vreemd begrip geworden vandaag, vind ik.

Mijnheer Gabriels, u zei dat we allen mee verantwoordelijk zijn voor deze crisis. Met alle respect: spreek voor uzelf. Ik vind dat ik niet verantwoordelijk ben voor deze crisis, want u zei dat tegen iedereen. Dat wou ik u toch even laten weten.

Als het over verantwoordelijkheid gaat, gaat het over hoe men omgaat met belastinggeld van de burger om banken te redden en spaarders te vrijwaren en hoe men omgaat met overheidsgeld om beleggers te overtuigen.

Ik heb soms de indruk, na het beluisteren van de vorige sprekers, dat een actualiteitsdebat niet mogelijk was, niet zozeer vanwege de paniek die zou ontstaan, omdat iedereen naar de bank zou lopen, maar omdat het in de regering niet allemaal koek en ei is. Maar daar ga ik niet dieper op in.

Ik wil wel een sereen debat voeren. Vorige week hadden we hier wel een sereen debat, denk ik, en hebben we wel de correcte vragen gesteld over de situatie die er toen was. Toen zei minister Van Mechelen dat het rechtstreekse risico voor spaarders en ondernemingen structureel is weggenomen en het herstel kan worden ingezet. Dat waren letterlijk de woorden van de minister - we zien nu hoe snel het kan gaan. Een week later zitten we in een andere situatie, en dat is toen ook aangehaald.

Ik ga daar niet te diep op in, want dan wordt er weer gezegd dat het partijpolitiek wordt gespeeld. Maar er is toch wel een bedenking. Natuurlijk zullen alle hens aan dek nodig zijn. Dat verwachten we ook en ik denk dat de burger dat ook verwacht. Maar Fortis zijn we kwijt, is uitverkocht dankzij Frankrijk en Nederland. Dexia is toch wel een ander verhaal. Er is toch iets dat me stoort, want wat blijkbaar voor Dexia wel kan, kon blijkbaar niet voor Fortis.

Als we de geruchtenmolen analyseren - want de geruchten volgen elkaar in hoog tempo op -, zou men kunnen stellen dat een overheid de miljarden die ze gerecupereerd heeft door het niet bij Fortis te doen, nu bij Dexia wel kan gebruiken. Dan vraag ik me af waarom voor Dexia kan wat niet voor Fortis kon, met de nadruk op kon.

Dexia, de bank van de lokale besturen, ligt de politiek na aan het hart. Ik heb ook de quote gelezen van een regeringslid: "Voor Dexia willen we heel ver gaan." Dan vind ik, als we vragen hebben, dergelijke verklaringen toch wel verdachter en zorgen die voor een sfeer. Dat gebeurt niet door de oppositie of het parlement, als vragen worden gesteld over wat de richting is.

Ik deel de mening van de heer Bourgeois. Mijnheer de minister-president, u hebt een verklaring gegeven. Het is goed dat er een verklaring is, maar ik had hier liever een debat gevoerd waarbij we vragen konden stellen en iedereen zijn opmerkingen kon geven. Ik vind niet dat u ons dan verantwoordelijk moet stellen als er onrust is in de banksector.

Als het gaat over de bank van de politici, dan kan blijkbaar meer en dan kan de regering met spoed bijeenkomen. Als het gaat over verantwoordelijkheid: in de raad van bestuur zitten politici, vertegenwoordigers van de gemeenten, de politiek dus, om het maar met een begrip te omschrijven. Het zijn politici die op jaarbasis veel geld verdienen om daar te zitten en om rampen te voorkomen, of minstens om op voorhand pogingen te ondernemen dat dergelijke zaken niet gebeuren.

Dat is wel een kwestie van verantwoordelijkheid. In dit parlement wordt er heel veel gepraat over het nemen van verantwoordelijkheid in de politiek. Ik vind dat bestuurders in de raad van bestuur van Dexia ook verantwoordelijkheid moeten nemen en dat dat ook gezegd mag worden. Wij spelen hier geen partijpolitieke spelletjes, maar ik heb de indruk dat niet de belangen van de bevolking of de belastingbetaler het richtsnoer zijn, maar wel het vrijwaren van de macht van politieke en kapitaalkrachtige groepen. Dat is misschien de garantie voor de spaarder van Dexia. Eigenlijk gebruik je belastinggeld om die belangen in de banksector te dienen.

Dexia mag dus blijkbaar wat moeite kosten, Fortis wat minder. Ik vraag me af welke bank morgen of overmorgen? Dat mis ik in uw verhaal. Morgen is het misschien KBC of een andere bank, je weet het niet, het verandert elke vijf minuten.

Ik wil vandaag horen wat de Vlaamse Regering van plan is met alle banken, met de volledige sector. Welke visie hebt u? Zult u in het parlement nog eens langskomen als u opnieuw geld nodig hebt bij een of andere strategische beslissing, want het Toekomstfonds is op? Zult u ons raadplegen? Zult u ons inlichten? Ik zou uw visie op termijn willen horen. Dat is uw verantwoordelijkheid nu, niet straks op de televisie of het internet, en dat we dan vernemen dat u het in de gangen hebt verteld terwijl u het misschien al wist.

Hoe zit het met de garanties voor de spaarders? Hoe zit het met beleidsdaden voor spaarders en beleggers? We zijn natuurlijk een kleine regio in heel Europa en de wereld op dat vlak en in het spel van het geld, maar we vragen beleidsdaden ten aanzien van de burger om minstens het gevoel te geven dat we nog iets te zeggen hebben aan de banken. Het gaat niet over één bank, het gaat over veel meer. Dat heb ik daarnet ook niet gehoord. Ik heb hier een verklaring gehoord die de rust moet herstellen. Ik denk dat hier veel meer rust aanwezig is dan in uw regering. Ik hoop dat u nu zult antwoorden en uw plannen op tafel leggen, want ik heb ze niet gezien.

 

Tweede tussenkomst

Ik ben begonnen met het woord 'sereniteit'. Ik zoek het straks even op. Blijkbaar geldt dat niet voor de minister-president. Mijnheer de minister-president, u weet dat ik u respecteer, maar wat u daar vooraan hebt gezegd en datgene waarvan u me zelfs persoonlijk hebt beticht, dat is nu eens pas echt stemmingmakerij en partijpolitiek. Dat vind ik jammer. Ik had meer van u verwacht in deze situatie. Wat u daar vooraan hebt gedaan, is proberen te beweren dat de oppositie niets doet. We hebben nota bene vorige week nog onze steun betuigd voor wat de regering zou doen.

Tot nu toe heeft de oppositie altijd verantwoordelijk gehandeld in dit debat en dit gesteund. Dat kunt u opzoeken in de notulen. Het nu plots voorstellen alsof wij verantwoordelijk zijn, en tegen alles zijn wat er gebeurt en wat u doet, is heel kort door de bocht. U legt me woorden in de mond die ik niet heb uitgesproken. Daar ben ik heel gevoelig voor. Ik vind dat men dat niet doet. (Rumoer)

Maar goed, dat is een andere discussie. Ik heb de indruk dat sommigen daar in extase geraken.

U legt me woorden in de mond. U bent het beleid. U bent de verantwoordelijke. U wordt aangesproken. Ik heb niet gezegd dat Dexia niet solvabel is. Dat kunt u opzoeken in het verslag van mijn betoog. U moet dat dan ook niet vertellen.

Wat een aantal mensen hier stoort, is het volgende. Wij zijn de volksvertegenwoordigers. Wij moeten inderdaad de vragen aan u stellen. Wij moeten u en uw regering controleren. Dat is onze taak. Iedereen heeft waarschijnlijk wel zijn eigen belangen, naargelang de partij, maar we spreken hier eigenlijk voor de belangen van de burger en de bevolking, voor de spaarders, voor de beleggers. Als vandaag geweten is dat door de affaire-Fortis 500.000 Vlamingen armer zijn geworden - misschien niet arm, hoewel, sommigen misschien wel, dat weten we niet - dan moet daar zeer voorzichtig mee worden omgegaan. Die verantwoordelijkheid rust op uw schouders. Dit zijn de momenten waarop u als minister-president en jullie als regering dergelijke beslissingen moeten nemen voor Vlaanderen. Dit zijn de momenten waarop u uw kiezers en stemmen waard moet zijn.

En dat bent u niet wanneer u hier doodleuk komt verklaren dat u niet weet wat u moet doen omdat het van vandaag op morgen verandert en noem maar op. Ik denk dan bij mezelf dat u nooit klaar zult zijn voor de beursvloer, want daar worden in fracties van seconden beslissingen genomen over grote bedragen. Ik vind dat u vanuit de Vlaamse Regering toch wat meer staatsmanschap mag hebben door te zeggen: "Kijk ik sta hier, we zullen het op die manier bekijken." Dat horen we hier vandaag niet, en dat vind ik heel spijtig.