Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Warm Vlaanderen wordt arm Vlaanderen (De Standaard, 17 april 2012)

17/04/2012 07:26 - Opinie

Is de Vlaamse regering zo hard geworden dat ze de schatkist wil vullen op de kap van mensen in de miserie?

Scheiden doet lijden, en vooral in Vlaanderen, schrijven Lode Vereeck en Filip Watteeuw. De 'scheidingstaks' voor wie uit de echt treedt, is niet alleen pijnlijk voor de betrokkenen, maar ook sociaal onrechtvaardig.

De Vlaamse regering besliste in het regeerakkoord 2009-2014 om de strijd aan te binden tegen de armoede. 'De Vlaamse samenleving moet een warme, solidaire samenleving zijn', zo klonk het. Een nobele doelstelling die alle partijen - uit meerderheid en oppositie - onderschrijven. Maar spijtig genoeg bleef het bij mooie intenties.

De voorbeelden van niet gehouden beloften zijn talrijk. Aan de vele ambitieuze welzijnsplannen zal het niet gelegen hebben: een kaderdecreet kinderopvang, een ouderenbeleidsplan, een groot plan van aanpak om personeelstekorten in de zorgsector aan te pakken, een dementieplan, een plan perspectief 2020 voor de gehandicaptenzorg, een plan van aanpak voor de geestelijke gezondheidszorg enzovoort. Ze scheppen telkens torenhoge verwachtingen die daarna niet worden ingelost. Misschien moet deze regering eens een plan opmaken om de uitvoering van bestaande plannen te verzekeren?

De steeds langer wordende wachtlijst in de gehandicaptensector is een schrijnend voorbeeld. Er zijn nu meer dan 22.000 personen met een handicap geregistreerd op een wachtlijst, waarvan 16.000 met een dringende zorgvraag. Voor duizenden gehandicapten is er dus geen zorgaanbod beschikbaar, waardoor ze noodgedwongen thuis moeten worden opgevangen, vaak in moeilijke omstandigheden. Dat is een warme samenleving onwaardig.

Cynisch

Omdat meer dan één op tien Vlamingen met een armoederisico leeft en de kansarmoede toeneemt, riep de Vlaamse regering de strijd tegen armoede tot absolute prioriteit uit, 'ook als de budgettaire middelen schaars zijn'. Dat resulteerde in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014 met maar liefst 194maatregelen. Maar in april 2011 bleken amper veertien actiefiches klaar. 'Te weinig', gaf zelfs de minister voor Armoedebestrijding toe. Daarop legde de regering vijftien prioriteiten vast die tegen eind 2011 in uitvoering moesten zijn. Helaas bleken er op dat moment slechts twee klaar te staan. Ondertussen stijgt het aantal kinderen dat wordt geboren in kansarme gezinnen, en het aantal mensen dat een bezoek aan de dokter uitstelt om financiële redenen. VIA lijkt steeds meer Vlaanderen In Armoede.

Door het gebrek aan daden is de 'warme' Vlaamse samenleving herleid tot een 'arme' Vlaamse samenleving. Maar alsof dat niet volstond, neemt de regering nu zelfs maatregelen die lijnrecht tegen armoedebestrijding ingaan, zoals de verdubbeling van de belasting op het verdelen van onroerende goederen. Zo'n 'verdeelbelasting' moet worden betaald bij onder andere de afwikkeling van een echtscheiding. In het Vlaams Parlement beginnen vandaag hoorzittingen over de gevolgen van die verdeelbelasting. Maar uit grootschalig onderzoek weten we nu al dat ex-partners er bij een echtscheiding meestal financieel zwaar op achteruit gaan. Voor sommigen leidt het tot bittere armoede voor henzelf en hun kinderen. In zo'n kwetsbare situatie belastingen heffen is niet alleen cynisch, maar zelfs pervers.

Mensen die uit elkaar gaan, proberen zo'n breuk stilletjes te verwerken en aan een nieuwe toekomst te bouwen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de overheid die toekomst bijkomend financieel bezwaart. Is de Vlaamse regering dan zo hard geworden dat ze de schatkist wil vullen op de kap van mensen in de miserie? Is dat de toepassing van de Vlaamse fiscale autonomie? Wie verzint zoiets? Zou het kunnen dat de Vlaamse regering zich te veel met onbenulligheden bezighoudt zoals een kindpremie, een Vlaams paardenloket of een saunacenter? Het zou alvast van voortschrijdend inzicht en gewetensvolle betrokkenheid getuigen indien ze deze asociale en immorele maatregel zou intrekken. Het 'warme Vlaanderen' heft immers geen belastingen op miserie. Dat vragen wij u in naam van de scheidende paren.

© 2012 Corelio