Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Wanbeleid VMW vertaalt zich in sterk stijgende drinkwaterfactuur

06/05/2012 15:42 - Persbericht

De prijs van het drinkwater is in de laatste zes jaar met meer dan de helft gestegen. Volgens Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD) is dit te wijten aan het jarenlang wanbeheer van de VMW, waarvan het operationele verlies intussen ruim 75 miljoen euro bedraagt. Omdat dit wanbeleid niet langer duldbaar is, eist hij van Vlaams voogdijminister Schauvliege dat de VMW op korte termijn wordt doorgelicht.

De VMW bedient drinkwater aan 2,6 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten. Met een voorzitter en acht van de zestien bestuurders benoemd door de Vlaamse regering, is het bij uitstek een publiek bedrijf. In 2006 boekte de VMW een kleine 6 miljoen euro verlies, in 2007 zelfs meer dan 24 miljoen euro. Ook in de daaropvolgende jaren boekte de VMW telkens verlies. In 2011 bedroeg het verlies meer dan 11 miljoen euro.

Peter Reekmans: "De VMW heeft een structureel probleem en dat probleem heeft een naam: mismanagement of wanbeheer. In plaats van de oorzaak hiervan aan te pakken, neemt de VMW haar toevlucht tot allerhande kunstgrepen om tijdelijk financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Zo werd het centrale hoofdgebouw in de Brusselse Belliardstraat in allerijl verkocht, om zogenaamd de pensioenen van het personeel te kunnen garanderen terwijl hiervoor een waarborgstelling door de Vlaamse overheid geldt. Ook werd het tot op de draad versleten leidingennetwerk boekhoudkundig fel opgewaardeerd, terwijl algemeen geweten is dat 30% van het drinkwater door lekkages verloren gaat. De VMW neemt verder zelfs een ruime winstmarge op het water dat ze in Wallonië aankoopt, aangekocht product dat nota bene goedkoper is dan het drinkwater dat de VMW zelf produceert."

Omdat het operationeel verlies van de VMW inmiddels ruim 75 miljoen euro bedraagt, dringen er zich op korte termijn structurele maatregelen op.

"Voogdijminister Schauvliege heeft de dwingende plicht om de VMW op korte termijn grondig te laten doorlichten om op basis van dit auditrapport de structurele problemen bij de VMW daadkrachtig aan te pakken. Drinkwater is immers net als gas en elektriciteit een basisgoed. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat de consument uiteindelijk fors meer betaalt omwille van het wanbeleid van de VMW. Het feit dat de drinkwaterprijs voor een doorsnee gezin met een verbruik van 120 m³ inmiddels met meer dan de helft steeg, illustreert dit. Hoog tijd dat voogdijminister Schauvlige haar verantwoordelijkheid neemt! ", besluit Peter Reekmans.