Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Wachtlijst scholenbouw langer dan ooit (De Tijd, pag. 7, 27/02/2013)

27/02/2013 11:02 - Verschenen

De wachtlijst loopt op, maar de regering biedt geen perspectief op een inhaalbeweging.
Vlaams parlementslid,
Lode Vereeck (LDD)

De wachtlijst voor scholenbouw is nog nooit zo lang geweest: 2.522 scholen wachten op 3,1 miljard euro. Op korte termijn is 150 miljoen euro nodig om het capaciteitsprobleem op te lossen, maar voorlopig is slechts 40 miljoen euro uitgetrokken.

De wachtlijst voor regulier gefinancierde scholenbouwprojecten bereikt een nieuw diepterecord. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) op een vraag van Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD). 2.522 scholen wachten op een totaalbedrag van 3,1 miljard euro. Eind 2011 was dat nog 2,6 miljard euro (zie grafiek). Die dossiers zijn afkomstig van het vrij, het gemeentelijk en het provinciaal onderwijs. Zij dienen hun dossiers in bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion), het voornaamste financieringskanaal. Alleen het Gemeenschapsonderwijs (GO!) doet geen beroep op Agion. De wachtlijst in de provincie Antwerpen is met een totaalbedrag van 773 miljoen euro het langst. De wachtlijst voor scholenbouw is geen nieuw probleem. De opeenvolgende Vlaamse regeringen bespaarden de voorbije decennia veel te lang op infrastructuur. De jongste jaren gaat het budget voor scholenbouw wel stilaan omhoog, maar de inspanningen zijn te beperkt om op korte termijn de achterstand in te halen. Veel scholen anticiperen daarom op de lange wachtlijst en dienen hun dossier een paar jaar te vroeg in om een plaats op de wachtlijst te veroveren. Voormalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) begon in 2004 een grote inhaalbeweging via publiek-private samenwerking. De operatie had in 2008 op kruissnelheid moeten komen, maar het dossier blijkt technisch, juridisch en financieel complexer dan verwacht. Het project, dat 'Scholen voor Morgen' werd gedoopt, is goed voor een investering van 1,5 miljard euro en 200 extra schoolgebouwen tegen 2017. De Vlaamse regering wacht wel nog op een definitief fiat van Eurostat. 'Als die operatie slaagt, is dat een belangrijke inhaalbeweging, maar het is geen wondermiddel', zegt Vereeck. 'De toename van het aantal leerlingen kon jaren geleden worden voorspeld, maar toch is in het verleden onvoldoende geïnvesteerd. De huidige Vlaamse regering biedt bovendien geen perspectief op een inhaalbeweging. De wachtlijst loopt op. De regering moet telkens de meest acute noden met eenmalige middelen oplossen. Die beslissingen zijn amper een druppel op een hete plaat. We moeten een duidelijk budgettair groeipad uittekenen voor de nodige inhaalbeweging.' Ook op korte termijn kampt het onderwijs in Vlaanderen met een capaciteitsprobleem. Het Vlaams onderwijs krijgt dit jaar 39,1 miljoen euro om te maken dat elk kind volgend schooljaar een plaats op een school vindt. Dat is 73,4 miljoen euro minder dan gevraagd. Om de komende drie jaar ook de daaraan gekoppelde projecten en ruime wensen te financieren, is in totaal 150 miljoen euro nodig, staat te lezen in een recente nota van de Vlaamse regering. Bij de opmaak van de begroting van 2013 werd daarover geen akkoord gevonden. Meer zelfs, de Vlaamse meerderheidspartijen sp.a en N-VA vochten vorige maand een robbertje uit in de media over de verdeling van het bedrag voor dit jaar. Maar de meerderheidspartijen zijn het er wel over eens dat er meer middelen nodig zijn voor bijkomende plaatsen. De Vlaamse regering heeft in januari uitdrukkelijk afgesproken dat het bedrag voor 2013 bij de begrotingscontrole kan worden opgetrokken. Het kabinet van minister Smet probeert in de aanloop naar de begrotingscontrole het exacte bedrag dat nodig is, nog verder te objectiveren. Heeft Antwerpen bijvoorbeeld wel echt de 50 miljoen euro nodig die het vraagt, of kan het in de behoeften voorzien met de 20 miljoen euro die de stad is toebedeeld?

© 2013 Mediafin