Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Wachtlijst gehandicaptenzorg slinkt maar blijft boven 20.000 (Het Belang van Limburg, pag. 4 10/04/2013)

10/04/2013 10:21 - Verschenen

BRUSSEL - 20.852 personen met een handicap wachten op de juiste zorg of een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Dat zeggen de nieuwste zesmaandelijkse cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In vergelijking met een jaar geleden staan er 1.203 personen minder op de wachtlijst. De 118,8 miljoen euro extra die de Vlaamse regering sinds 2010 heeft voorzien, werpt vruchten af.

Dit alles blijkt uit een schriftelijke vraag van LDD-fractieleider Lode Vereeck aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Deze laatste en het VAPH zullen de nieuwste cijfers (van 12 december 2012) eerdaags officieel bekendmaken.

Op 18 maart vorig jaar - de Eerste Dag van de Zorg - werd er nog heftig geprotesteerd tegen de ellenlange wachtlijst in de gehandicaptenzorg.

Toen wachtte een recordaantal van 22.055 personen met een handicap op de juiste zorg of een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Een jaar later is de lijst met 1.203 zorgvragen geslonken: het laatste rapport van het VAPH becijfert dat 20.852 mensen op een wachtlijst staan, waaronder 15.000 'dringende vragen'.

De bemoedigende cijfers zijn deels het gevolg van de 118,8 miljoen euro extra die de Vlaamse regering in de periode 2010-2013 heeft vrijgemaakt voor deze sector. Dat bedrag komt bovenop de 1,3 miljard euro basisdotatie die het VAPH jaarlijks krijgt.

Onaanvaardbaar

Dit neemt niet weg dat er nog altijd een structureel probleem is: ruim 20.000 gehandicapten krijgen vandaag niet de zorg die ze nodig hebben.

Dat zijn er drie keer meer dan in 2003, het jaar dat het wegwerken van deze wachtlijst een van de breekpunten was in de verkiezingscampagne van CD&V-boegbeeld Yves Leterme. "Ondanks de verdiensten van minister Vandeurzen blijft het aantal geregistreerde zorgvragen onaanvaardbaar hoog", vindt Lode Vereeck.

Stijging

De 20.852 zorgvragen kunnen als volgt worden opgesplitst:

-  2.742 vragen naar een PAB. Dat is een budget tussen 9.950 en 44.552 euro waarmee de betrokkene assistentie thuis, op school of op het werk kan financieren.

-  7.124 vragen naar weinig intensieve ambulante ondersteuning zoals thuisbegeleiding, begeleid wonen of ambulante begeleiding vanuit internaat of dagcentrum.

- 1.787 vragen naar intensieve inclusieve woonondersteuning (zelfstandig, geïntegreerd of beschermd wonen, pleegzorg, enz.).

- 3.224 vragen naar ondersteuning bij dagbesteding (semi-internaat, dagcentrum of begeleid werken)

- 5.975 vragen naar residentiële ondersteuning (tehuizen en internaten).

Structureel probleem

Volgens het VAPG geniet 40% van de zorgaanvragers vandaag al een vorm van ondersteuning, en dat aantal stijgt jaarlijks gevoelig: van 3.609 in 2003 tot 8.274 in 2011 en 11.207 vorig jaar. Dat komt door de extra middelen en door het Perspectiefplan 2020, dat ertoe moet leiden dat met de bestaande middelen meer personen met een handicap worden ondersteund."Toch blijft er een structureel probleem", vindt Vereeck. "Door de krappe budgetten moeten het VAPH en de koepels van de gehandicaptenzorg zich nu meer bezighouden met een correcte verdeling van de schaarse plaatsen dan met het structureel oplossen van de terechte zorgvragen. Hoog tijd dus dat deze Vlaamse regering van het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptensector echt werk maakt. Dat kan enkel door een langetermijnplanning te ontwikkelen zoals het VAPH zelf al herhaaldelijk heeft voorgesteld. Want deze schrijnende gang van zaken is een welvaartstaat als de onze, zelfs in tijden van budgettaire krapte, volstrekt onwaardig."

© 2013 Concentra