Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Interviews

" Waarop wacht u om naar de N-VA over te stappen?"(Derk Jan Eppink) (Knack, 21/11/2012)

21/11/2012 10:49 - Interview

Europarlementslid voor LDD, de partij van Jean-Marie Dedecker.

Deze week donderdag en vrijdag vindt er in Brussel een Europese top plaats over de meerjarenbegroting 2014-2020.

Hoeveel verdient u? (René Van Eynde, Hoboken)

Derk Jan Eppink: Een Europarlementslid verdient netto ongeveer 6000 euro per maand, plus een vaste onkostenvergoeding van circa 4000 euro.

Gelooft u in de euro en de eurozone? Volgens mij is alles duurder geworden sinds de invoering van de euro en gaat de economie er nu aan kapot. Wat denkt u? (Annie Tanghe, Gullegem)

Eppink: De euro is voor mij geen kwestie van geloof, wel van realiteitszin: lukt het of niet? Van bij het begin was de euro een munt met als doel om politieke eenheid te creëren. Men keek te weinig naar de economische realiteit. We zien nu dat het fout dreigt te lopen. De solidariteit staat erg onder druk, tegenstellingen tussen noord en zuid worden sterker, het debat verhit. Bild Zeitung schildert de Grieken af als luiaards; Angela Merkel wordt in Griekenland neergezet als nazi. Ik hoop dat de euro het overleeft, maar daarvoor is er een serieuze hervorming nodig.

U werkte ooit voor de Nederlandse PvdA in het Europees Parlement, was kabinetslid van de liberaal Frits Bolkestein toen hij Europees commissaris was en werd enkele jaren ge-leden Europees parlementslid voor LDD. Bij welke partij mogen we u in 2014 verwachten? Waarop wacht u om naar de N-VA over te stappen? (Paul Fleerackers, Antwerpen)

Eppink: Ik was inderdaad assistent voor PvdA-leden in het Europees Parlement, maar dat is twintig jaar geleden. Hoe gaat dat? Gaandeweg houd je van je idealen die ideeën over waarvan je gelooft dat je ze ook kunt realiseren. 2014 is nog ver weg. Blijf ik in de politiek? Geen idee. Mijn vrouw wil graag terugkeren naar New York. En de N-VA? Ik stel vast dat Bart De Wever in zijn discours de eurorealistische kant uit gaat. Ik juich dat toe. Maar ik ben verkozen via LDD. Wat ik doe, bespreek ik eerst met Jean-Marie Dedecker. Dat is nog niet gebeurd. Ik houd alle opties open.

De EU legt de lidstaten een aantal verplichtingen op. Waarom geldt er ook niet één en hetzelfde btw-tarief? (Rudy Kuypers, Gent)

Eppink: Het vastleggen van belastingen en accijnzen komt nog altijd de lidstaten toe. Ze willen die bevoegdheid niet afstaan omdat belastingen een beleidsinstrument zijn waarmee je politieke keuzes kunt maken. Denk aan het nultarief op voedsel in het Verenigd Koninkrijk. Of aan btw en accijnzen op benzine. Er bestaat wel een boven- en ondergrens. Los van uitzonderingen liggen de btw-tarieven in de EU-landen tussen 6 en 20 procent. De lidstaten groeien daarin stilaan naar elkaar toe.

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft in juni een lening van 100 miljoen euro goed-gekeurd voor Ford, dat er in Turkije een fabriek mee wil moderniseren. Een slag in het gezicht van Genk. Hoe kan de EU steun geven aan een land dat er geen lid van is? (Gilbert Van Mele, Zwijndrecht)

Eppink: De EU wil veel te veel een subsidie-unie zijn. Onder het mom van goed nabuurschap steunt de Europese Investeringsbank projecten in Turkije en in Noord-Afrika. Maar die goede bedoelingen hebben onbedoelde neveneffecten. Kijk naar Ford Genk. Men doet eigen onderdanen tekort door hun banen met hun eigen belastingcenten weg te subsidiëren. Dat is wrang.

Vorig jaar heb ik twee keer gevraagd of u een voordracht zou willen houden voor de Belgisch-Duitse Vereniging van Antwerpen. Waarom heb ik op die e-mails nooit een antwoord gekregen? (José Cajot, Hasselt)

Eppink: Sorry, maar die e-mails heb ik helaas nooit gezien. Ik krijg er dagelijks bijna honderd op mijn werkadres derkjan.eppink@europarl.europa.eu, waaronder huwelijksaanzoeken uit Oekraïne en zakenvoorstellen uit Nigeria. Mijn medewerkers filteren, en soms gaat er iets verloren. Stuur uw vraag nog eens naar mijn privéadres djeppink@gmail.com. Dan maak ik plaats in mijn agenda.

© 2012 Roularta Media Group