Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Waarom ik voor Obama kies

04/11/2008 15:45 - Opinie

Barack Obama moet president van Amerika worden. Daarover is zowat heel opiniemakend Vlaanderen het eens.  Jean-Marie Dedecker,  die qua ideeëngoed eerder in het Republikeinse kamp zit, legt uit waarom ook hij voor Obama is.

Underdog

De 'open mind' van de verwondering is dikwijls een krachtiger wapen dan het vooroordeel van de ervaring

Mijn keuze voor de underdog, de kansloze paria, Obama, is zowel rationeel als emotioneel. Barack Obama, from zero to hero, de verpersoonlijking van The American Dream.

In 2004 zette hij zijn eerste stappen in de nationale politiek en werd hij na Hiram Revels, Blanche K. Bruce, Edward Brooke, en Carol Mosley Braun de vijfde Afro-Amerikaan in de geschiedenis van de Amerikaanse Senaat. Pas toen hij op 10 Februari 2007 zijn kandidatuur voor de democratische voorverkiezingen bekend maakte, kreeg hij nationale en internationale bekendheid.

Kansloos door huidskleur en afkomst versloeg deze zwarte Lancelot het establishment van zijn eigen Democratische partij, de elite van Washington en de Clintonfabriek.

Emanatie van een nieuwe volksbeweging

Hij won de nominatie door charisma en verpersoonlijkt meer dan een politieke partij. Hij is de emanatie van een nieuwe volksbeweging, gedragen door miljoenen donatoren en mensen die vroeger nooit gingen stemmen, van jongeren tot kiezers uit de minderheden. Zij voelen change en beseffen het historische klikmoment.

Als een zwarte Don Quichot streed hij tegen the culture of contentment die zo erudiet door John Kenneth Galbraith in zijn gelijknamig boek werd beschreven. Als eerste Amerikaanse presidentskandidaat slaagt hij erin de onderstroom van de maatschappij te doen vloeien en electoraal te bestendigen. Niet langer beslissen de rijke donaties van het industriële conglomeraat.

"Joe Sixpack"

Het oude Amerika wankelt en is economisch aangetast door het cowboykapitalisme. De mytische Joe Sixpack werkt zich al jaren te pletter, maar kan amper zijn rekeningen betalen. Als hij zijn werk verliest, verliest hij ook zijn ziekteverzekering. Als zijn auto kapot is, kan hij niet naar zijn werk. Als zijn kinderen naar school moeten, moet er betaald worden. Er is geld voor oorlog maar niet voor gezondheidszorg. Joe voelt zich verraden door het establishment in Washington dat zich meer bekommerde om het militaire overwicht in de wereld dan om zijn eigen lot. Opgeschroefde angst voor terrorisme heeft ook een vervaldatum.

Mijlpaal in de geschiedenis

Elke ideologie is het product van een tijdsgeest. Het Reaganisme stond haaks op de New Dealpolitiek van Franklin Roosevelt en Obama belichaamt nu een historische mijlpaal in de Amerikaanse geschiedenis.

Culturele waarden zoals godsdienst, patriottisme en familiewaarden (van abortus tot euthanasie), de zogenaamde red neck values, moeten het afleggen tegen de noden van Joe Sixpack.

Bush zag zichzelf als instrument van God en heeft de scheiding tussen kerk en staat ondergraven. Jesus, stars and stripes, Wall Street and our troops. Obama wordt wel eens de black Kennedy genoemd. Behalve het charisma, en de eloquentie houdt de vergelijking met welke Kennedy dan ook op. De tijd zal uitwijzen of hij eerder een Oom Tom of een Malcom X wordt.

Obama is een mijlpaal. Historisch wegens de verpersoonlijking van de geschiedenis van slavernij en onderdrukking van zwarten en latino's. Hij kan van Amerika een moderne maatschappij maken, een samenleving waarin wapens niet op elke hoek van de straat verkrijgbaar zijn, waarin geloof binnen de kerken blijft, waarin homoseksuelen niet worden gezien als geesteszieken en waarin het stamcelonderzoek en de evolutietheorie kunnen gedijen. Met een vader uit Kenia en een leertijd in Indonesië kent Obama Amerika ook van de buitenkant.

De open mind van de verwondering is dikwijls een krachtiger wapen dan het vooroordeel van de ervaring. Hij wil het gevangenkamp Guantanamo in Cuba sluiten en de Amerikaanse troepen terugtrekken uit Irak. Hij geniet het voordeel van de twijfel, maar verontrust mij toch ook door de knieval voor Israël, de joodse lobby en Iranmania.

Nieuw tijdperk

Met 16 procent van het bbp investeert Amerika gemiddeld 7 procent meer dan de EU in haar gezondheidszorg en slaagt het er niet in haar zieken te genezen. Met Obama kan de politiek en economische boosheid zich vertalen in politieke macht. Als Obama verkozen wordt, niet dankzij zijn huidskleur, maar ondanks zijn huidskleur, treedt Amerika een nieuw tijdperk in.

Een voorbeeld dat navolging verdient in Europa en in België, waar een zelfbenoemd verzuild establishment van particraten onaantastbaar in de Wetstraat tegen mekaar aanschurkt. Obama inspireert en Amerika is veerkrachtig. Ze zweten een crisis uit en herbeginnen. Europeanen smeren een crisis uit en zoeken beschutting.