Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

VVD moet Verhofstadt intomen

31/08/2009 16:20 - Opinie - Europees

"Voorzitter Verhofstadt van de liberale fractie in het Europees Parlement vaart een koers waartegen de VVD in het geweer moet komen", zegt Derk Jan Eppink, Europees parlementslid voor LDD- Fractie Europese Conservatieven en Hervormers.

De strijd om het voorzitterschap van de Europese Commissie gaat om de koers van Europa. De regeringsleiders willen dat de zittende Commissievoorzitter, Jose Manuel Barroso, aanblijft. De liberale Commissarissen, onder wie Neelie Kroes, steunen hem ook.

Maar de voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, ligt dwars. Hij vindt dat Barroso de weg moet banen voor een Europese belasting en een Europees leger. De VVD steunt dit niet.

Maar wat doet zij ertegen? Voorlopig niets.

EU- belasting en EU-leger

Verhofstadt heeft in een brief 5 eisen gesteld aan Barroso´s herverkiezing. Hij spreekt namens de liberale fractie waartoe de VVD behoort. Zo stelt Verhofstadt dat Barroso een plan moet voorleggen die het mogelijk maakt dat de EU in de periode 2013-2020 'grotendeels wordt gefinancierd met onafhankelijke eigen inkomsten'. Hiermee doelt de voormalige Belgische premier op een Europese belasting.

Tijdens de verkiezingscampagne sprak Verhofstadt duidelijke taal. In zijn boek 'Een new Age of Empires' dat onlangs uitkwam, schreef hij: 'De Europese Unie moet uit eigen middelen, bijvoorbeeld uit Europese belastingen, worden gevoed'.

Daar blijft het niet bij. Verhofstadt vindt dat de EU-begroting tenminste moet worden 'vertwintigvoudigd'. Hij noemt de huidige 133 miljard euro per jaar een 'schraal bedrag'. In Verhofstadt's visie moeten de EU-uitgaven dus naar 2660 miljard euro per jaar!

Dat staat in schril contrast tot de VVD die tijdens de campagne van de Europese verkiezingen voorstelde om de EU-begroting te 'halveren'. Toch spreekt Verhofstadt  in zijn brief mede namens de VVD.

Onrealistische eisen

Dat Verhofstadt namens D66 spreekt is logisch. D66 is de enige partij in Nederland die het Europees federalisme bepleit. Euro-federalist Verhofstadt pleit in zijn boek met de gelijknamige titel voor een 'Verenigde Staten van Europa'.

Daarin eist hij de oprichting van een Europees leger. 'Het Europees buitenlands beleid zal pas echt geloofwaardig zijn als er een gezamenlijk Europees leger bestaat'. Daarom eist hij van Barroso: 'versterking van een Europese defensie'. Dat is het codewoord voor zijn Europees leger. Over de Navo geen woord.

Wat vindt de Atlantische VVD daarvan?

Het is duidelijk dat Barosso niet kan voldoen aan die onrealistische eisen. Daarmee heeft Verhofstadt voldoende munitie om Barroso's kandidatuur af te schieten, zoals in 2004 zijn eigen kandidatuur voor het voorzitterschap van de Europese Commissie werd afgeschoten. Onder andere door de toenmalige Portugese premier Barroso. Het wordt High Noon in Straatsburg.

Weg naar de afgrond

Tegelijk eist Verhofstadt een 'ambitieus Europlan' voor herstel van de Europese economie. Hoe ambitieus? In zijn recente boek 'De weg uit de crisis' bepleit Verhofstadt dat Europa voor ongeveer 1000 miljard euro obligaties uitgeeft om 'investeringsprojecten' te financieren.

Uitgifte van obligaties betekent dat de EU zelfstandig schulden maakt, bovenop schulden die EU-lidstaten nu al maken. Het is een financiele bonanza waarvan de rekening word doorgeschoven naar volgende generaties.

Bovendien kan de Europese Investeringsbank (EIB) zo'n massieve geldstroom niet aan. In 2008 leende de EIB een bedrag van 58 miljard euro uit; dit jaar wordt het 70 miljard. Een bedrag van 1000 miljard is bizar. Het zou de grootste geldpomp zijn die Europa ooit heeft gekend. Verhofstadt's 'weg uit de crisis' is de weg naar de afgrond.

Wat doet de VVD daartegen?

Links Europa

Kiezers hebben op 4 juni ruimschoots gekozen voor een centrum-rechtse meerderheid in Europa: christen-democraten, liberalen en conservatieven. De Europese socialistische partijen - zoals de PvdA, Labour en de SPD - waren grote verliezers. Maar Verhofstadt trekt zijn fractie naar links om een centrum-linkse coalitie te vormen, met Europese socialisten en groenen.

Hij demoniseert de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers - waartoe de Britse Conservatieven behoren - en wil hen als 'Euro-ongelovigen en anti-Europeanen' systematisch uitsluiten. Met als gevolg dat links Europa weer in de driving-seat komt.

Liberalen partijen, waaronder de VVD, doen er beter aan  een centrum-rechtse coalitie te smeden in het Europees Parlement met oog op de economische kerntaken van de EU, zoals verbetering van de interne markt, effectiever toezicht op financiele markten, versterking van de concurrentiekracht, bevordering van vrijhandel en een strenger immigratiebeleid. Met de socialisten aan het roer - dankzij Verhofstadt - vaart Europa verder weg van de burgers. En de VVD verder van haar kiezers.

© Derk Jan Eppink -De Volkskrant 31/08/2009