Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vossenpopulatie in Vlaanderen moet worden gereguleerd

LDD wil meteen bij het begin van het jachtseizoen, dat op 1 oktober begon, de problematiek omtrent de aanhoudende toename van de vossenpopulatie in Vlaanderen aanpakken. Daartoe vroeg Vlaams parlementslid Ivan Sabbe deze namiddag in het Vlaams parlement de spoedbehandeling van zijn voorstel van resolutie waarin hij pleit om het jachtseizoen uit te breiden en daadkrachtige maatregelen te nemen om een vossenplaag alsnog te kunnen voorkomen.

De voorbije maanden werd in Vlaanderen door de vos weer heel wat pluimvee gedood. Voor LDD komt dit echter niet onverwacht vermits dit de voorbije jaren - vooral  in het voorjaar - ook  het geval was. Ook op de milieudiensten van heel wat Vlaamse gemeenten regent het aanhoudend klachten over schade die door vossen werd aangericht.

Ivan Sabbe (LDD), Vlaams volksvertegenwoordiger: "In het voorstel van resolutie vraag ik dat het hele jaar door op vossen gejaagd mag worden, met uitzondering van de periode van 15 maart tot 1 juli waarin vossen jongen hebben. Verder pleit ik ook voor een mogelijkheid om de vos 's nachts met kunstlicht te kunnen bejagen, of toch ten minste een uur voor en na zonsopgang. Ten slotte eis ik dat Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege eindelijk een daadkrachtige regulering tot stand zou brengen om een vossenplaag alsnog te kunnen voorkomen."

Vossen doden niet enkel pluimvee, maar zijn daarenboven ook schadelijk voor hazen, konijnen en broedende soorten zoals patrijs, eend en fazant. Daarnaast komt de vos, om voedsel te vinden, ook steeds dichter in de buurt van de mens, waardoor  gevaar dreigt voor de volksgezondheid, met name door de verspreiding van de vossenlintworm die een dodelijke leverziekte kan veroorzaken.

Ivan Sabbe: "Het maatschappelijke draagvlak voor de vos is in Vlaanderen stilaan overschreden en maatregelen om de vossenpopulatie te reguleren dringen zich op. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) vraagt dan wel preventieve maatregelen te nemen om het pluimvee te beschermen, maar die maatregelen zijn niet evident, vergen vaak een al te grote financiële inspanning van de burger of blijken gewoon onvoldoende om vossenschade daadwerkelijk tegen te gaan."

Momenteel kan de vos in Vlaanderen bejaagd worden in de periode van 1 oktober tot en met 14 februari, maar dit enkel overdag. Buiten het jachtseizoen kan een eigenaar of grondgebruiker, die schade ondervindt veroorzaakt door jachtwild, de bestrijding van dat wild inroepen. Ook regulering door bijzondere veldwachters is mogelijk. Dit zijn echter allemaal maatregelen met administratieve barrières die onvoldoende resultaat op het terrein ressorteren.

Ivan Sabbe: "Het toenemend aantal meldingen in Vlaanderen van schade veroorzaakt door vossen bewijst dat de huidige regelgeving volstrekt ontoereikend is om een efficiënte controle op de vossenpopulatie mogelijk te maken. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) schat de najaarsdichtheid van vossen in Vlaanderen gemiddeld op 2 vossen per vierkante kilometer. Concreet betekent dit dat de vossenpopulatie in Vlaanderen de afgelopen 15 jaar gestegen is van quasi geen vossen tot ongeveer 30.000 vossen. In jagersmiddens schat men het aantal zelfs op 40.000 vossen. Er dringen zich dan ook maatregelen op om de vossenpopulatie in Vlaanderen in te perken."

Reacties op "Vossenpopulatie in Vlaanderen moet worden gereguleerd"

PATRICK
06/02/2011 23:24
De vos zo eigenlijk beschermd moeten worden. Jagen heeft niets met natuurbehoud te maken. ?Het is betreurenswaardig dat de jagers en met name de hubertus vereeniging weinig kennis der natuur hebben. trouwens st hubertus: gij zult nooit meer jagen. Dat is de spreuk die st hubertus tot een sint maakte.
Herman De Vos
11/11/2010 15:38
Geachte,

Dank voor de reactie.
Ik vrees dat we hier een blijvend meningsverschil hebben- wat op zich natuurlijk niet slecht is.
Het zou anders saai worden......
Het is niet omdat iemand rechts-liberaal denkt dat hij geen liefde mag koesteren voor de natuur.
Ik apprecieer trouwens heel erg dat LDD de enige partij is die een genuanceerd standpunt heeft ivm de zogezegde CO2 problematiek.

Met "rechts voor de raapse Groet",

Herman de Vos

Lid Nationaal Politiek Bureau Vlaamse Volksbeweging

Voorzitter Vlaamse Volksbeweging Waasland
Ivan Sabbe
08/11/2010 09:50
Beste Herman,

De vos hoort inderdaad thuis in Vlaanderen en wij pleiten zeker niet voor het uitroeien van de vos. Het maatschappelijk draagvlak voor de vos is in Vlaanderen echter stilaan overschreden en LDD is er dan ook van overtuigd dat het uitbreiden van het jachtseizoen een deel van de oplossing kan zijn voor de vossenproblematiek.

Met vriendelijke groeten,
Ivan Sabbe
Vlaams Parlementslid LDD
Herman de Vos
04/11/2010 21:38
Beste,
Ik hen niet direct mijn naam mee in deze discussie, maar wil toch hetvolgende kwijt:
Stel je even voor dat de vos enkel leeft van "mos eten uit de tuin".Denk je dat de jacht-lobby dan de vos zou vervolgen? Ik denk het niet. De vos is voor jagers een concurrent die hun (meestal uitgezet) "wild" op zijn menu zet.Dat de vos in Vlaanderen thuis hoort is bewezen. Dat hij geen natuurlijke vijanden heeft is correct. Maar wil dat zeggen dat we alle sperwers, buizerds, valken, beren, wolven, arenden.....etc. moeten afknallen?
Het is wél een feit dat de vos ZELF zijn densiteit regelt; als er plaats is zal hij die innemen.Zoniet blijft zijn polulatie stabiel. Tenslotte blijft de vraag of wildbeheersing c.q. natuurbehoud dient geregeld te worden door jagers...daarvoor hebben we toch officiële instanties? Die kunnen op een menswaardige en wetenschappelijke manier ingrijpen indien nodig. Ik heb dan ook mijn twijfels bij jagers die op onsportieve (en gevaarlijke) wijze in het rond schieten.De weinige natuur die ons rest moet professioneel aangepakt worden, en niet door mensen die op een zondagmorgen de rust verstoren. Jagers horen thuis in de middeleeuwen, net zoals onze monarchie.
sans rancune,
Herman
mondelaers alois
27/10/2010 12:38
onlangs werdt er een reportage getoond op canvas
over biodiversiteit.ze laten zien hoe in het voorjaar
10 talle canada gazen in netten gevangen werden
een spuit kregen om ze te doden en naar rendac af
te voeren op kosten van de gemeenschap .schandelijk. niemand heeft opdergelijke praktijken gereageerd.
Jozef Vernaeve
21/10/2010 09:59
Beste Yvan,

De vossenplaag is er nu toch reeds een paar jaren.

Ik spreek in het Gentse havengebied - enkele jaren geleden hebben de groene milieu jongens met veel poeha zes vossen uitgezet - 10 jaar later zitten we nu met een vossenpopulatie van bijna honderd vossen. Zij hebben alle konijnen en fazanten uitgeroeid, ze vallen lammetjes aan, kippen etc .. Ondertussen zijn dank zij het rondslingeren van hun gedode prooien zijn de meeuwen, kraaien, kauwen, katten etc..... met evenveel sterkte uitgegroeid en is de echte natuurlijke vogels en velddieren die er waren gewoon onbestaande.

Maar als men dan echt zegt om die vossen plaag met een degelijke vossenjacht terug op peil te brengen dan staan ze allen op hun achterste groene poten. Ze hebben nog altijd niet begrepen dat de mens vooral moet leven naar het ritme van de natuur en dat je schaarste enkel op een natuurlijke manier kunt herstellen en niet door een kunstmatige ingreep .

Zo zal het ook met de klimaatwijziging gaan. De mens is een deel van de natuur en moet de regels van die natuur aanvaarden in plaats van zich arrogant op te stellen als de superieure mens die alles beter weet. Daar moet de mens leren om inderdaad zijn fouten recht te trekken zodat de natuur beheerst worden. Zoals men met molens en dijken het water "regelt" en toch weet men dat men nooit dat water kan de baas worden. Dus ja nu moeten die vossen uitgedund worden .

groeten

Jos

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*