Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vossenpopulatie in Vlaanderen moet worden gereguleerd

13/09/2010 00:00 - Persbericht

In Vlaanderen werd de voorbije jaren - vooral in het voorjaar - heel wat pluimvee gedood door vossen. Omwille van deze reden wil LDD zich dan ook op de problematiek rond de vos toespitsen. Daarom dient Ivan Sabbe, Vlaams parlementslid LDD, terzake een voorstel van resolutie in.

Ivan Sabbe, Vlaams parlementslid LDD: "Elke week lezen we in de pers wel een artikel over vossenschade en ook op de milieudiensten van heel wat Vlaamse gemeenten regent het klachten over schade aangericht door vossen. Dit voorstel van resolutie is dan ook een passend parlementair initiatief om dergelijke vossenplagen in de toekomst te vermijden." 

Vossen doden niet enkel pluimvee, maar daarenboven zijn ze ook schadelijk voor hazen en konijnen en voor broedende soorten als patrijs, fazant en eend. Daarnaast komen de vossen ook steeds dichter in de buurt van mensen om voedsel te vinden waardoor een echt gevaar dreigt voor de volksgezondheid (vossenlintworm). 

Sabbe: "Het maatschappelijk draagvlak voor de vos is in Vlaanderen stilaan overschreden en maatregelen om de populatie van de vos te reguleren dringen zich op. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) vraagt dan wel preventieve maatregelen te nemen om het pluimvee te beschermen, maar die maatregelen zijn niet evident, vergen vaak een al te grote financiële inspanning van de burger of blijken gewoon onvoldoende om vossenschade daadwerkelijk tegen te gaan." 

De vos kan in Vlaanderen worden bejaagd van 1 oktober tot en met 14 februari, maar dit enkel overdag. Buiten het jachtseizoen kan een eigenaar of grondgebruiker, die schade ondervindt veroorzaakt door jachtwild, de bestrijding van dat wild inroepen. Ook regulering door bijzondere veldwachters is mogelijk. Dit zijn echter allemaal maatregelen met administratieve barrières die onvoldoende resultaat ressorteren op het terrein. 

Sabbe: "Het toenemend aantal meldingen van vossenschade in Vlaanderen bewijst dat de huidige regelgeving onvoldoende is om een efficiënte controle van de vossenpopulatie mogelijk te maken. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) schat de najaarsdichtheid van vossen in Vlaanderen op gemiddeld 2 per km². Dat betekent dat de vossenpopulatie in Vlaanderen de voorbije jaren gestegen is tot naar schatting zo'n 30.000 vossen. In jagersmiddens circuleert zelfs het aantal vossen van 48.000. Daarom vraag ik in het voorstel van resolutie dat het hele jaar door op vossen mag worden gejaagd (met uitzondering van 15 maart tot 1 juli waarin vossen zelf met jongen liggen), dat er een mogelijkheid is om de vos 's nachts met kunstlicht te bejagen (of toch minstens een uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang), en tenslotte dat Vlaams minister Schauvliege ook een aantal daadkrachtige maatregelen neemt met het oog op een doelmatige regulering van de vossenpopulatie en het voorkomen van een vossenplaag." 

Reacties op "Vossenpopulatie in Vlaanderen moet worden gereguleerd"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*