Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vossenjacht splijtzwam in de Vlaamse Regering

07/02/2011 17:20 - Persbericht

N-VA en sp.a belagen minister Schauvliege

In de uitzending van het Canvasprogramma 'Panorama' van zondag 6 februari jl. met betrekking tot de jacht werd resoluut de kant van de vos en de groen-linkse vossenlobby gekozen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe wil dan ook dat de aandacht wordt toegespitst op het echte probleem, namelijk de vele klachten van burgers over schade aangericht door vossen, en wijst er op dat jagers niet de bedoeling hebben om de vos uit te roeien, maar wel van dienst willen zijn om de vossenpopulatie te reguleren en op een aanvaardbaar niveau te houden.

De makers van de reportage suggereren dat het bejagen van de vos zinloos is, omdat vossenbestrijding er toe zou leiden dat overblijvende vossen een grotere voortplantingsrespons gaan hebben en er meer wijfjes aan de voortplanting deelnemen en de worpen groter worden.

Ivan Sabbe, Vlaams Parlementslid: "Er wordt in die reportage een loopje genomen met de wetenschap. Beweringen van een zeer beperkt aantal mensen, duidelijk uit groen-linkse hoek, worden betiteld als 'de wetenschap'. Er is daarentegen een studie in het gerenommeerde 'Journal of apllied ecology' die aantoont dat op plaatsen waar bestrijding werd uitgevoerd, de broedsuccessen van bepaalde soorten verdrievoudigden. De realiteit is daarenboven dat er om en bij de 30.000 vossen zijn in Vlaanderen, terwijl er in de jaren '80 geen vossen waren. Mocht het principe van 'snoeien is bloeien' correct zijn, dan zou er geen enkele diersoort uitsterven of met uitsterven bedreigd zijn."

De reacties van parlementsleden Bart Martens (sp.a) en Wilfried Vandaele (N-VA) tonen dat de partijen in de Vlaamse Regering niet op dezelfde golflengte zitten in het debat over de vossenproblematiek.

Sabbe: "Het standpunt van Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege - en bij uitbreiding van CD&V - inzake de noodzaak om de vos te bestrijden, staan haaks op het discours van sp.a en N-VA, die de vos de hemel in prijzen en vasthouden aan het onhaalbare systeem om een versterkte burcht te bouwen rond de kippen en het kippenhok elke avond te sluiten."

De vos heeft in Vlaanderen geen natuurlijke vijanden. De groen-linkse pleitbezorgers van de vos vergeten dan ook dat de vos tientallen vogelsoorten, die niks met de jacht te maken hebben (waaronder grondvogels), bedreigt.

Sabbe: "De Vlaamse jachtwetgeving stelt grote beperkingen aan ingrijpen in de vossenpopulatie. Eens te meer dienen we dan ook niet enkel naar Nederland, maar ook naar alle van de ons omringende landen - en zelfs Wallonië - te kijken, waar de jacht op de vos het hele jaar is toegelaten om het probleem van overpopulatie tegen te gaan.

"De aanpassingen aan het Jachtvoorwaardenbesluit, die minister Schauvliege heeft voorgelegd op de ministerraad van 17 december, zijn niet meer dan een druppel op een hete plaat en zeker niet voldoende om de vossenpopulatie te reguleren", besluit Sabbe.

Reacties op "Vossenjacht splijtzwam in de Vlaamse Regering"

Vereeken Arnold
10/02/2011 10:38
Deze e-mail werd naar ons als milieuraadslid doorgestuurd,de landelijke gilde en jagers zullen op hun achterste poten gaan staan bij de volgende milieuraadvergadering.

Van: Annelore Nys [mailto:annelore.nys@natuurpunt.be]
Verzonden: woensdag 9 februari 2011 15:34
Aan: undisclosed-recipients
Onderwerp: Vossenstreken: jacht op vos is niet efficiënt voor het beschermen van neerhofdieren


Beste schepen van leefmilieu,

Beste milieuambtenaar,Naar aanleiding van de recente panorama-uitzending Vossenstreken is het debat rond de bejaging en bestrijding van de vos weer brandend actueel. Natuurpunt blijft er op hameren dat bestrijding geen oplossing is voor het probleem van doodgebeten neerhofdieren. Uit wetenschappelijk onderzoek van Koen Van Den Berghe (INBO) blijkt immers dat. “bestrijding er enkel toe leidt dat vossen reproductief gaan reageren. Meer wijfjes nemen deel aan de voortplanting en hun worpen worden groter”. De enige manier om het doden van kippen en andere dieren te voorkomen is een goed afgesloten (nacht)hok voorzien. Natuurpunt hoopt dan ook dat uw gemeente opteert voor preventieve maatregelen zoals het sensibiliseren van de burgers.
Natuurpunt ontwikkelde met de steun van Tandem de handige informatiefolder Slimmer dan de vos om te antwoorden op de vragen van verontruste inwoners met kippen. In de folder staan concrete tips voor een vosvrij kippenren. Bekijk de folder in bijlage of op www.natuurpunt.be/vos. We hebben nog een beperkte voorraad van deze folder, u kan de brochure gratis bestellen via annelore.nys@natuurpunt.be. Op de website en in bijlage www.natuurpunt.be/vos vindt u ook een voorbeeldartikel voor het gemeentelijk infoblad.
De Vlaamse regering wenst het Jachtvoorwaardenbesluit bij te sturen waardoor soorten als de vos gemakkelijker te bejagen zijn. De Vlaamse regering vroeg de Vlaamse Minaraad en de Raad van State om advies over het voorliggend ontwerpbesluit. In het advies van de minaraad werden enkele vaststellingen gedaan, die belangrijk zullen zijn voor het verdere verloop van de besluitvoering:


Het huidige voorstel is onwettelijk, onwenselijk en onwerkbaar.
Er moet een grondige discussie komen over wat een duurzame populatie is van de vos in Vlaanderen, vooraleer we gaan discussiëren of en zo ja hoe de jacht daarin een grotere rol moet en kan spelen.
Eventuele conflicten tussen vos en beschermde diersoorten moeten geregeld worden onder het natuurdecreet (bvb via soortbeschermingsprogramma’s) en niet via de jachtwetgeving.
Er moet een duidelijke definitie komen van wat “schade” is en welke “preventieve maatregelen” (bvb nachthok) noodzakelijk zijn, voor er sprake kan zijn van bestrijding.
Etienne VINCENT
08/02/2011 17:14
Indien Tony Van parys - zijn kinderen zijn nog iets te jong - had moeten kiezen tussen "la peste et le choléra - had hij zeker voor Joke gekozen, geen evenbeeld van Joke Van de Velde, ex-miss belgië, maar daarom zeker niet beter, - kijk naar haar afkomlst en haar gedrag - maar in Evergem, Ertvelde, Wondelgem, Mariakerke, was hij de grote Tony - en zijne zoon is nog groter in lengte - er nooit toe gekomen om dat pleurusgedoe van een vrouw naar voor te schuiven In Vlaanderen hadden wij al een dom wijf, Caroline Gennez - hetgeen normaal is voor socialisten - maar nu hebben wij de allerdomste vrouw van de wereld er bovenop
roobaert roger
08/02/2011 10:42
hier in essenbeek tegen hallerbos en autostrade is het ook onmogelijk om kippen te houden;Telkens weer moordpartijen op kippen door vossen die zelfs over straat lopen;ik ben hier niet alleen in deze situatie;alleen kippen in huis nemen helpt.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*