Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaanderen zegt galopsport vaarwel

27/10/2010 17:07 - Persbericht - Sport

Vandaag werd, in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement, de bespreking gehouden van het voorstel van resolutie betreffende de toekomst van de renbaan van Groenendaal, dat mede op initiatief van Vlaamse volksvertegenwoordigers Patricia De Waele en Ulla Werbrouck werd ingediend. Deze resolutie beoogde om de paardenrenbaan van Groenendaal en de bijbehorende tribune van de sloop te redden en de bestaande infrastructuur een nieuwe bestemming binnen de paardenrensport te geven. De resolutie werd echter weggestemd door CD&V, N-VA, Groen! en sp.a.

De site in Groenendaal, die 120 jaar oud is, is de enige Vlaamse site waar het nog mogelijk is om alle verschillende disciplines die de renpaardensport kent (zoals bijvoorbeeld de galopsport, steeplechase en hagenrennen) uit te oefenen. De renbaan bestaat uit een graspiste met een rechte lijn van 1600 meter, wat uniek is in Europa. Daarnaast is de site ook waardevol vanwege haar architectuur. Het koninklijk paviljoen is beschermd en kan dus gelukkig niet afgebroken worden, maar de tribune die amper 25 jaar oud is en waarvan de bouw 12,5 miljoen euro heeft gekost is wel met de sloop bedreigd.

Patricia De Waele, Vlaams volksvertegenwoordiger LDD: "Ik ben teleurgesteld in het feit dat de andere niet indienende partijen het voorstel van resolutie in de commissie niet gesteund hebben. Zij stemmen hiermee impliciet in met het verlies van een deel van ons waardevol Vlaams erfgoedpatrimonium, wat de site Groenendaal  zonder enige twijfel is."

De Vlaamse renpaardensector is reeds lange tijd met uitsterven bedreigd. Zo kon onder andere, sedert de sluiting van de renbaan in Groenendaal, de galopsport nergens in Vlaanderen meer uitgeoefend worden. Renpaardenhouders waren hierdoor meer en meer op het buitenland aangewezen.

Patricia De Waele: "Het is wraakroepend dat een dergelijke dure infrastructuur, die amper 25 jaar oud is, dreigt te verdwijnen. Dat daardoor de definitieve doodsteek gegeven wordt aan de Vlaamse renpaardensport is blijkbaar van geen enkel belang. De renpaardensport wordt op die manier immers gedwongen om op zoek te gaan naar een andere locatie, maar waar anders in Vlaanderen gaat men nog een dergelijke waardevolle renbaan vinden? Ik kan enkel maar besluiten dat de huidige meerderheidspartijen en Groen! blijkbaar niet meer geïnteresseerd zijn in het exploiteren van de renpaardensport in Vlaanderen waardoor elkeen die met deze sport verbonden is definitief naar  het buitenland dreigt te moeten uitwijken."

LDD daarentegen, is en blijft van oordeel dat de site van Groenendaal van cruciaal belang is voor de  overlevingskansen van de Vlaamse paardenhouderij en het paardenrennen in Vlaanderen. LDD is bovendien van mening dat de renpaardensport een belangrijke sociaaleconomische factor is die  dreigt teloor te gaan. Hierdoor verliest de overheid inkomsten, maar wordt bovenal aan tal van laaggeschoolden het perspectief op een droomjob in eigen streek ontzegd.

Reacties op "Vlaanderen zegt galopsport vaarwel"

Van Waes Dave
05/01/2011 10:40
Beste,

We zijn net als de familie De Waele afkomstig van Evergem en gaan al een hele poos naar de paardenrennen. Vooral de galop (Oostende) is onze voorkeursrenbaan. Ook wij denken met weemoed terug aan de mooie tijden in Groenendaal en Sterrebeek. Voor ons was dit een gezinsuitstap waar je op een rusige manier ontspanning (wandelen, een praatje slaan, iets drinken) en spanning (een gokje wagen) kunt combineren in zeer rustieke en mooie omgevingen. Nu ga ik soms eens naar Kuurne en ook daar is het ten dode opgeschreven. Renbanen moeten anders uitgebaat worden. Spijtig dat inderdaad de overheid hier het voortouw niet neemt. In Groenendaal is alles aanwezig om een drafpiste te leggen, een sable-fibré piste en aan de buitenkant de graspiste. Zo'n complex moet het ganse jaar gebruikt worden en moet rendabel gehouden worden door andere activiteiten.
Hopelijk wordt jullie strijd om de rensport nieuw leven in te blazen eens beloond want wij kijken ernaar uit, net als nog vele andere paardenliefhebbers, om terug naar een ECHTE renbaan te gaan.

Mvg,

Dave
Patricia De Waele
23/11/2010 14:06
dag Valérie, bedankt voor je bericht.
inderdaad staan we vrij alleen met onze strijd. We weten dat al jaren. We herorganiseren ons wel, maar toch wel erg dat Vlaanderen zo weinig fierheid heeft om een boeiende sport, die tenslotte zowel buitenlanders naar hier lokt als toerisme aantrekkelijk maakt, te ondersteunen. De noodkreten van de sector worden al meer dan 15 jaar uitgestuurd naar de overheid, we zitten bijna aan de bodem. De investeringen vloeien hoofdzakelijk naar Frankrijk en daar zijn ze er niet rouwig om. Maar dat het hier in Vlaanderen banen kost en dat er trainers moeten stoppen kan sommige geen moer schelen. Het gaat immers niet over Opel waar vakbonden op straat komen...
Onlangs vroeg ik wat cijfers op: verrassend... Wallonië sponsort elk jaar 1,7 mio euro in Ghlin, maar onze Vlaamse minister Muyters (je weet wel die die kan rekenen) geeft aan dat ze wel een return hebben van 10 mio euro uit taxen op het spel!!!! hallo vlaamse politici!!! daar gaat het juist om. De return niet vergeten mannekes!!!
maar ik geef niet op hoor Valérie, laat maar aan iedereen weten,

vele groeten,

Patricia De Waele
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Eggermont Valérie
22/11/2010 21:26
Patricia en Ulla, ik zie dit bericht nu pas maar wil toch zeker hierop een reactie sturen.
De paardensport komt in België inderdaad niet zo
aan bod als de voetbal of wielrennersport. Alhoewel wij ook weer opnieuw een wereldkampioen in ons land hebben en zelfs ruiters die ook wereldwijd enorm presteren maar in de media niet aan bod komen.
Hoe kunnen ze dan het openhouden van een renbaan, dat inderdaad één van de mooiste in België was, in de media promoten.
Inderdaad de galoprensport is in België bijna niet meer mogelijk. Denk maar aan Oostende (gesloten), Groenendaal (gesloten). Om als liefhebber een renpaard te trainen, is het bijna niet meer mogelijk om een goede piste te vinden en om dan nog als West Vlaming een renpaard in koers te laten lopen, moeten we dan ook naar Mons gaan om de dichtstbijzijnde piste te hebben en het is dan nog geen graspiste dus moet uw paard nog getraind zijn om op dergelijke piste te lopen. We hebben in België al geen pistes meer en ja we moeten naar Frankrijk om een koers te lopen.
Gisteren zelfs 500 KM ver om uw paard te laten lopen en hier hebben we wel de mogelijkheden maar de autoriteiten moeten ook hierin meewerken.
Groenendaal en ook Oostende moeten daarom zeker weer opengesteld worden als galoprenpiste.
Gr
Eggermont Valérie
Hubert De Waele
04/11/2010 13:45
Beste

De ‘Eigenaarsvereniging der Renpaarden vzw’ verneemt zopas het resultaat van de stemming in de commissie landbouw over en voorstel van resolutie van Patricia De Waele, Ulla Werbrouck, Gwenny de Vroe en Karlos Callens betreffende de toekomst van de renbaan van Groenendaal en de paardenhouderij.

Wij betreuren dat een meerderheid nog steeds niet inziet dat het openhouden van de renbaansite in Groenendaal een noodzakelijke factor is in het voortbestaan van de galopsport in het bijzonder.

Momenteel ontbreekt immers een volwaardige infrastructuur in Vlaanderen om galopsport te kunnen beoefenen. De renbaansite in Groenendaal kan volgens ons met een minimum aan investering terug bruikbaar worden. Dit zou ook een grote toeristische aantrekkingspool kunnen zijn voor Vlaanderen.

De renbaan in Groenendaal is immers uniek in West Europa, alleen al door het feit dat er een zeer lange rechte lijn van 1600 m. is op gras. De galopsport is reeds 120 jaar actief in Groenendaal en daarenboven is het de enige renbaan die in handen van de overheid is.

Met het verdwijnen van alle renbaaninfrastructuur zal onze sport in Vlaanderen niet meer mogelijk zijn. Vandaag moeten we uitwijken naar Frankrijk. Velen proberen zich te hervestigen in Frankrijk, maar niet iedereen is in de mogelijkheid om zich te hervestigen. De topjockeys in Frankrijk komen uit België (Soumillon, Verbeek, Martens…), maar de vele laaggeschoolden hebben de job van hun dromen verloren...

Groenendaal is voor ons belangrijk, omdat in grote mate alles aanwezig is. Wij vrezen nu dat er geen initiatieven of betaalbare initiatieven zullen zijn om ergens anders in Vlaanderen een aangepaste infrastructuur te voorzien. De Vlaamse overheid kampt immers ook met budgettaire problemen, maar ook de nodige ruimte zal moeten vrijgemaakt worden wanneer men spreekt over een andere locatie.
Nochtans verliest de Vlaamse overheid heel wat inkomsten door de sector niet te ondersteunen. Het is evenzeer onbegrijpelijk dat men geen oog heeft voor de werkgelegenheid welke gepaard gaat met een bloeiende paardensport.

Wij durven niettemin hopen dat alle turfisten, paardensportliefhebbers, eigenaars, trainers en kwekers reageren zodat deze problematiek onder de aandacht kan blijven.
Met vriendelijke groeten,

Namens de eigenaarsvereniging,
Hubert De Waele
Voorzitter
Patricia De Waele
04/11/2010 13:44
Beste,

Hartelijk dank voor uw positieve reactie.

Zoals u kunnen lezen heeft in mijn persbericht, ben ik een sterke voorstander om de renbaansite van Groenendaal te redden van de sloop om er in de toekomst terug paardenrennen te kunnen houden.

Natuurlijk weet ik dat er meer nodig zal zijn dan enkel het herwaarderen van de renbaansite van Groenendaal, maar het zou een eerste belangrijke stap zijn voor de toekomst van de paardenrennen in Vlaanderen.

Helaas, staat onze partij zo goed als alleen in dit verhaal. CD&V, N-VA, Groen! en SPA hebben het voorstel dan ook niet gesteund.

U kan er echter op rekenen dat ik mijn uiterste best zal blijven doen om de paardensport onder de aandacht te houden. Duizenden laaggeschoolden verloren hun droomjob, meer dan bij de sluiting van Opel… toch stemt dit niet tot nadenken bij sommige beleidsmensen.

Ik hoop dat we ooit in Vlaanderen nog eens de sfeer van echte paardenrennen mogen opsnuiven!

Patricia De Waele
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Patricia De Waele
04/11/2010 11:47
Beste Tom,

Bedankt voor uw reactie. Fijn om te weten dat er nog mensen de galopsport een warm hart toedragen.

Ik hoop ook dat we op u beroep mogen doen wanneer er zich verdere acties aandienen, de liefhebber van de paardensport wordt te weinig gehoord. Reeds in 1999 had de sector getoond dat het zonder steun van de overheid niet kon overleven. Het perverse van het verhaal is dat wanneer men de infrastructuur laat verdwijnen, er ook geen koersen meer kunnen worden georganiseerd en dan moet men natuurlijk ook geen steun verlenen. De N-VA en de CD&V dragen de paardensport zogezegd een warm hart toe, maar zeggen dat er maar ergens anders infrastructuur moet komen. Daardoor moet de hippodroom in Groenendaal, de mooiste die ons land rijk is, plaats maken voor bomen. Het is echter mijn mening dat paardensport en natuur geen tegengestelden zijn.

Ik blijf dit van heel dichtbij opvolgen zodat de renpaardensport een toekomst kan hebben in Vlaanderen.

Vriendelijke groeten,

Patricia De Waele
Patricia De Waele
04/11/2010 11:20
De vele duizenden laaggeschoolden die hun werk verliezen, of hun droomjob verliezen zien dat anders. De leveranciers van paardenvoeding, lederwaren, verkoop professionele artikelen, fotografen, vervoersmaatschappijen en trainers e.a. staan aan de rand van faillissement. Spreken we nog over de vele turfisten en liefhebbers die hun sport in eigen streek zien verdwijnen... vraag aan de toeristische sector of de Horeca sector hun oordeel en we zien direct het belang van deze maatschappelijke en sociaal-economische sector.

Het is wel degelijk Vlaamse materie en blijkbaar probeert men al enkele jaren aandacht te schenken aan de sector, maar niemand kent de sector door en door en er is ook geen syndicaat waardoor veel ruchtbaarheid gegeven wordt.

Vergeet ook niet dat de Vlaamse overheid heel wat inkomsten verliest door de sector naar het buitenland te zien trekken.

Ik hoop dat ik u hiermee enige verduidelijking heb gegeven,

Met vriendelijke groeten,

Patricia De Waele
Vlaams Volksvertegenwoordiger
tom leece
29/10/2010 18:02
De rensport zit al jaren in het slop. Er werd reeds verschillende malen beloofd om hulp te bieden maar het waren telkens loze beloftes. De Belofte van Van Quickenborne Vincent kan u zelfs bekijken op de site www.hippodroom-kuurne.com. Blijkbaar vinden deze politici het heel normaal en hebben ze er geen probleem mee hun woord niet te houden. Jammer vind ik dit. Op deze manier blijft de rensport verder achteruit gaan en zijn trainers en iedreen die iets met deze rensport te maken heeft verplicht uit te wijken naar het buitenland om hun beroep leefbaar te houden. Om taksen te innen op de weddenschappen staat vadertje staat op de eerste rij maar als het gaat over hulp is hun naam haas.
Maurice Ally
27/10/2010 18:07
De toekomst van de galoppaardensport is volgens mij geen item voor een Vlaamse Parlement, de modale Belg (of Vlaming) heeft daar geen boodschap.
Etienne V INCENT
27/10/2010 18:00
Patricia en Ulla, zo zie je maar dat alle andere partijen linkser dan links zijn; zij vertikken het om op een constructieve manier ons patrimonium te beschermen, want dat is het uiteindelijk. Stel jullie maar eens voor dat iemand de Wellingtonrenbaan in Oostende zou willen sluiten! Persoonlijk ken ik inderdaad mensen die met hun paarden naar Frankrijk gaan omdat hier geen gelegenheid is om hun topsport te bedrijven. Wij hebben één van de beste top sulkydrivers in de wereld gehad - spijtig genoeg gestopt - en nu gaan die linkse rakkers ons ook dat nog laten verliezen. Verder doen zoals jullie bezig zijn en blijven hameren met jullie positieve argumenten.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*