Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Vlaanderen krijgt budgettaire lawine over zich heen' (De Tijd, 22 mei 2012)

22/05/2012 08:47 - Verschenen

LDD-oppositieleider Lode Vereeck klaagt de struisvogelpolitiek van de Vlaamse regering aan. 'Uit vertrouwelijke cijfers blijkt dat Vlaanderen de rekening drie keer doorgestuurd krijgt', hekelt Vereeck.

Vlaanderen heeft een begroting in evenwicht, maar dat zal niet volstaan volgens Lode Vereeck om de 'budgettaire lawine' op te vangen. - De usurperende bevoegdheden, de zesde staatshervorming en de responsabiliseringsbijdrage voor de Vlaamse ambtenarenpensioenen zullen immers vele honderden miljoenen euro's kosten. Door de oplopende responsabiliseringsbijdrage voor de Vlaamse ambtenarenpensioenen, de overname van de usurperende bevoegdheden en de factuur van de zesde staatshervorming komt er een budgettaire lawine op Vlaanderen af, waarop de Vlaamse regering niet is voorbereid. Dat stelt oppositielid Vereeck. Dat Vlaanderen een begroting in evenwicht heeft, zal volgens Vereeck dan ook niet volstaan om die lawine op te vangen. De impact op de Vlaamse begroting dreigt vanaf 2014 op te lopen tot vele honderden miljoenen euro's. Een eerste factuur is de responsabiliseringsbijdrage voor de Vlaamse ambtenarenpensioenen, die nog altijd federaal betaald worden. Dit jaar wordt die bijdrage al opgetrokken tot 61,5 miljoen euro, zo kon Vereeck achterhalen. 'En die bijdrage loopt snel op: 69 miljoen in 2013, 76 miljoen in 2014. In 2020 zal Vlaanderen meer dan het dubbele, zo'n 138 miljoen euro, moeten bijdragen, in 2030 zal dat 257 miljoen euro zijn'. Een tweede factuur zijn de usurperende bevoegdheden, die vanaf 2013 overgeheveld zullen worden naar de deelstaten. 'De impact daarvan is nog niet bekend, maar sowieso zal de impact op de Vlaamse begroting substantieel zijn, zelfs al beslist de Vlaamse regering niet alle uitgaven verder te zetten. Het gaat naar schatting om 100 tot 150 miljoen euro per jaar', geeft Vereeck mee. De derde factuur is die van de zesde staatshervorming. De Hoge Raad van Financiën is dan wel afgestapt van het scenario dat Vlaanderen de komende jaren begrotingsoverschotten zou moeten boeken. Ze heeft wel gesuggereerd dat bij de regionalisering van de bevoegdheden vanaf 2014 niet alle bijbehorende middelen mee worden getransfereerd. En hoe heeft de Vlaamse regering zich daarop voorbereid? Door de kop in het zand te steken, hekelt Vereeck. 'Sinds het begin van de legislatuur zijn amper structurele maatregelen genomen. Er zijn voor honderden miljoenen aan eenmalige maatregelen genomen om de lopende uitgaven te financieren. In 2012 zijn opnieuw voor 455 miljoen euro aan eenmalige maatregelen ingeschreven. De verkoop van de gronden van de Vlaamse Milieumaatschappij aan Aquafin voor 57,9 miljoen euro. Het KBC-dividend van 297,5 miljoen euro. De versnelde inning van successierechten voor 60 miljoen euro. En de verlenging van de afbetalingstermijn van Aquafin, wat 39,4 miljoen euro oplevert.' De Vlaamse begroting is volgens Vereeck dan ook op geen enkele manier gewapend om de budgettaire lawine op te vangen, hoewel al lang duidelijk is dat die factuur er zit aan te komen. 'Door het optrekken van de responsabiliseringsbijdrage zal de Vlaamse regering dit jaar al 54 miljoen euro bijkomend moeten ophoesten, een factuur die elk jaar verder oploopt. Vanaf 2013 komen daar de usurperende bevoegdheden bij. Bovendien vallen in 2013 netto meer dan 200 miljoen euro eenmalige maatregelen weg. De Vlaamse regering moet volgend jaar dus alweer op zoek naar een paar honderden miljoenen euro's.' Vereeck roept de Vlaamse regering aan de vooravond van het begrotingsdebat dan ook op 'snel de kop uit het zand te trekken, de realiteit onder ogen te zien en eindelijk werk te maken van een structurele sanering van de Vlaamse begroting'.

© 2012 Mediafin