Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaanderen gebruikt zijn fiscale wapens niet (de Tijd, pag. 1 02/04/2013)

02/04/2013 09:50 - Verschenen

De N-VA ijvert voor meer autonomie, maar net onder Philippe Muyters maakt de Vlaamse regering steeds minder gebruik van haar fiscale wapens.
fractievoorzitter LDD Lode Vereeck

Gewest heeft nochtans fiscale speelruimte van 7 procent

De Vlaamse regering maakt bijna geen gebruik van de mogelijkheid haar eigen fiscaal beleid te voeren, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Begroting en Financiën Philippe Muyters (N-VA). In 2013 gaat het om 1,3 miljoen euro. Dat is amper 0,01 procent van de personenbelasting die Vlamingen betalen. Vlaanderen mag nochtans tot 7 procent eigen belastingen heffen of kortingen toekennen op de personenbelasting. Die regel dateert uit 2001. De gewesten hebben toen de vrijheid gekregen om in beperkte mate zelf een belastingbeleid te voeren. Daarvoor mochten de gemeenschappen en de gewesten enkel belastingen heffen in domeinen waar de federale overheid niet actief is. Een bekend voorbeeld van zo'n korting op de personenbelasting is de Vlaamse jobkorting. In 2009 kwam die jobkorting op kruissnelheid, waardoor Vlaanderen meer dan 520 miljoen euro uitgaf aan maatregelen in de personenbelasting. Ze benutte dus ongeveer een derde van haar fiscale autonomie. Maar de regering-Peeters II besloot die jobkorting af te schaffen. Sindsdien maakt de regering nog amper gebruik van haar fiscale mogelijkheden: de maatregelen in de personenbelasting daalden tot 0,36 procent in 2010 en zelfs tot 0,1 procent in 2011, 2012 en 2013. Het kabinet-Muyters erkent dat Vlaanderen amper gebruikmaakt van zijn fiscale wapens. 'Maar we hebben nu eenmaal geen budget voor belastingkortingen. We zouden zelf ook extra belastingen kunnen innen, maar dat doen we niet.' Het Vlaams regeerakkoord stelt nochtans dat de regering in afwachting van een verdere staatshervorming 'maximaal gebruik' maakt van haar bevoegdheden. Muyters herhaalde die ambitie in zijn beleidsnota. Bovendien ijveren de Vlaamse partijen - en dan vooral de N-VA - regelmatig voor meer fiscale autonomie voor Vlaanderen. Pijnlijk, zegt Vlaams fractievoorzitter Lode Vereeck (LDD), die de cijfers opvroeg bij Muyters. 'De Vlaamse regering bespaart net als de federale regering te weinig structureel. De N-VA ijvert voor meer fiscale autonomie, maar uitgerekend onder minister van Financiën Philippe Muyters maakt de Vlaamse regering steeds minder gebruik van haar fiscale mogelijkheden.'

© 2013 Mediafin

 

Barbara Moens, Bart Haeck - de Tijd, pag. 1