Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaanderen betaalt tweede keer voor eigen gronden (De Morgen, 12/12/2011)

12/12/2011 09:56 - Verschenen

De Vlaamse regering heeft voor 307,9 miljoen aan gronden verkocht aan Aquafin. Maar tegelijkertijd financiert diezelfde regering Aquafin voor deze aankoop. Vlaanderen betaalt zo een tweede keer voor dezelfde investering. Het Rekenhof keurt de transactie af.

In het regeerakkoord dat Kris Peeters II in 2009 sloot, werd beslist om terreinen met rioolwaterzuiveringsinstallaties van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) te verkopen aan waterzuiveringsmaatschappij Aquafin. Beide maatschappijen zijn volledig eigendom van het Vlaams Gewest, maar doordat enkel de VMM wordt opgenomen in de Vlaamse begroting, kan er gespreid over 2010 en 2011 een uiteindelijke opbrengst van 307,9 miljoen euro ingeschreven worden. Volgens Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) gaat het om pure bedrijfseconomische logica. "Aangezien Aquafin de gronden in gebruik heeft, achtte de regering het beter dat die maatschappij ook eigenaar zou zijn van die terreinen." Maar zo zien het Rekenhof en de Inspectie van Financiën dat niet, zij maken bezwaar tegen de transactie. Het Rekenhof haalde in verschillende rapporten aan dat, door de manier waarop Aquafin de aankoop financiert, Vlaanderen in feite een tweede keer betaalt voor eerder verworven eigendom. Volgens de Inspectie van Financiën komt daar nog bij dat de operatie in werkelijkheid negatief is. Met andere woorden: Vlaanderen geeft aan het einde van de rit meer uit door de gronden van eigenaar te laten wisselen dan dat er in het laatje komt. De Inspectie van Financiën sprak in juni van dit jaar in een rapport zelfs volgend advies uit: "Bij een goede begrotingsuitvoering verdient het dan ook aanbeveling te onderzoeken of (een deel van) de beoogde operatie niet geschrapt kan worden." Maar dat is niet gebeurd, want dezer dagen wordt de transactie helemaal afgehandeld. "Wij voeren simpelweg het regeerakkoord uit", klinkt het bij Muyters. Dat het Rekenhof en de Inspectie van Financiën daar graten in zien, is het kabinet-Muyters bekend. "Dat zijn en blijven louter adviezen. Ze hebben problemen met onze bedrijfseconomische logica, maar argumenten ten gronde om dat te staven, halen ze niet aan." Dat Vlaanderen twee keer betaalt voor dezelfde terreinen? "We begrijpen niet waarop dat slaat." Van budgettaire trucage om een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen, is volgens Muyters dan ook absoluut geen sprake. Lode Vereeck, Vlaams fractieleider van LDD, is het daar niet mee eens. "Deze Vlaamse regering klopt zich steevast fier op de borst dat ze een zeer zware budgettaire inspanning heeft gedaan door 2 miljard te saneren. Maar deze eenmalige opbrengst is maar liefst goed voor 15,4 procent van de totale inspanning, dat is alles behalve structureel."

© 2011 De Persgroep Publishing