Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaanderen betaalt facturen veel te laat (De Standaard, pag. 5, 21/02/2013)

21/02/2013 11:19 - Verschenen

'Grootste wanbetaler blijkt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, goed voor een dikke zestig procent van het totale bedrag'

De Vlaamse overheid is een slechte klant: in 2012 moest ze meer dan zes miljoen aan extra interesten ophoesten omdat de ministers en hun departementen niet op tijd hun rekeningen betaalden.

Brussel Juridische geschillen met aannemers, foute facturaties en verloren gegane rekeningen maken de Vlaamse overheid tot een slechte betaler. Vorig jaar moest die in totaal 6,5 miljoen euro aan verwijlinteresten betalen. Dat is een soort boete bij laattijdige betalingen.

'Natuurlijk kan het gebeuren dat er een kleine betaalachterstand ontstaat door één of ander administratief probleem', zegt Lode Vereeck, LDD-fractieleider in het Vlaams Parlement. 'Maar in principe is elke euro een euro te veel. Het gaat tenslotte om Vlaams belastinggeld in budgettair krappe tijden.'

Vereeck vroeg de cijfers van 2012 schriftelijk op bij Philippe Muyters (N-VA), Vlaams minister van Begroting.

Grote sommen

De verwijlinteresten vormen een graadmeter voor het betalingsgedrag van de Vlaamse overheid. Grootste wanbetaler blijkt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, goed voor een dikke zestig procent van het totale bedrag. 'Maar onlogisch is dat niet', verduidelijkt de woordvoerder van minister Muyters. 'Voor het bouwen en het onderhouden van grote infrastructuurwerken trekt de overheid grote sommen uit. Dat laat zich automatisch ook voelen in de interesten, zelfs bij de minste vertraging.'

Onder impuls van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) werd vorig jaar nochtans een actieplan opgesteld met maatregelen om die onnodige kosten te vermijden.

Uit eigen berekeningen van Vereeck blijkt dat Vlaanderen tussen 2004 en 2012 jaarlijks gemiddeld 8,7 miljoen betaalde aan verwijlinteresten. 'Een realiteit die niet strookt met de voorbeeldfunctie die een overheid heeft', aldus de LDD-politicus. 'Bovendien is het bijzonder cynisch dat de Vlaamse regering uitpakt met een bankenplan om de kredietverlening aan bedrijven te verbeteren, maar zelf een probleem heeft om facturen op tijd te betalen.'

Binnenkort schakelt de regering over naar elektronische facturatie, wat volgens Muyters de doorlooptijd moet versnellen.

© 2013 Corelio