Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaanderen betaalt een op vijf facturen te laat (De Tijd, pag. 20, 20/11/2012)

20/11/2012 11:21 - Verschenen

De Vlaamse overheid betaalde in 2011 een op de vijf facturen te laat. Vooral Mobiliteit en Openbare Werken zijn een probleem.

De Vlaamse regering moest 451.463 facturen betalen in 2011. Daarvan betaalde ze een op de vijf te laat. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) die Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD) opvroeg.

Tussen de departementen zijn grote verschillen te zien. Bij het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie werd 30 procent van de facturen te laat betaald, goed voor 85,5 miljoen euro. De grootste wanbetaler is het departement Mobiliteit en Openbare Werken. In 2011 werd 24 procent te laat betaald voor alles bijeen 417,5 miljoen euro. Dat is 65 procent van het totaalbedrag dat de Vlaamse overheid te laat betaalde. 'Dit zijn geen goede cijfers voor een overheid die een voorbeeldfunctie heeft', zegt Vereeck. 'Enkele late facturen zijn allicht onvermijdelijk. Maar veel oorzaken zijn ook te vermijden, zoals lange administratieve procedures. Laattijdig betalen kost de overheid tenslotte veel geld. Wanneer de Vlaamse overheid facturen te laat betaalt, moet ze verwijlintresten betalen. In 2011 ging het om 5,6 miljoen euro (zie grafiek). Het departement Mobiliteit en Openbare Werken is goed voor ongeveer de helft van alle verwijlintresten.' De laattijdige betalingen door de overheid brengen bovendien bedrijven in de problemen, waarschuwt Vereeck. 'Aannemers en bouwbedrijven die infrastructuurwerken uitvoeren voor de overheid, klagen vaak over slechte betaalgedrag. De Vlaamse regering pakt uit met een bankenplan om de financiering van ondernemingen te verbeteren, maar betaalt zelf haar facturen en subsidies niet op tijd. Als de overheid niet tijdig betaalt, kan dat ondernemingen die aan de overheid leveren, vooral bij kmo's, in liquiditeitsproblemen brengen.' Muyters nam al initiatieven om het probleem aan te pakken en wijst erop dat het de goede kant uitgaat. 'Het aantal te laat betaalde facturen daalt van 32,92 procent in 2010 over 20,84 procent in 2011 naar 19,13 procent in de eerste helft van 2012.' Maar Muyters erkent ook dat het nog beter moet. 'Het betaalgedrag van de Vlaamse overheid kan algemeen nog verbeterd worden. De leidende ambtenaren dienen de nodige maatregelen te nemen om de betaalachterstand tot een minimum te beperken.'

© 2012 Mediafin