Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaanderen belooft meer opleidingssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (De Tijd, 25 mei 2012)

25/05/2012 21:22 - Verschenen

Kmo's kunnen dit jaar op extra opleidingssteun rekenen. Dat kondigt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) aan. Daarmee pareert hij de kritiek dat enkel grote bedrijven profiteren van de Vlaamse opleidingssteun. Volgens Ivan Sabbe (LDD) gaan grote ondernemingen met het merendeel van de innovatiesteun lopen.

Ivan Sabbe vindt het slechts een 'aalmoes' ter compensatie van de vele pestbelastingen. - Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wijst erop dat zijn regering heel wat inspanningenheeft gedaan om ervoor te zorgen dat het geld meer bij de kmo's terechtkomt. Grote bedrijven kregen de voorbije drie jaar meer opleidingssteun dan kmo's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ivan Sabbe (LDD) opvroeg. Grote ondernemingen, met meer dan 250 werknemers, gingen met meer dan de helft van de bijna 200 miljoen euro aan Vlaamse opleidingssteun aan de haal. 'En dat terwijl het overgrote deel van de Vlaamse ondernemingen kleine of middelgrote ondernemingen (kmo's) zijn', zegt Sabbe geërgerd, die het systeem ter discussie stelt. 'Ondernemers worden vandaag neergeknuppeld door administratieve rompslomp, reglementitis, fiscale druk en pestbelastingen. En vervolgens krijgen ze subsidies als aalmoes.' Sabbe wil het geld gebruiken om een lastenverlaging door te voeren. 'Het is ongepast om over een aalmoes te spreken', reageert Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), die ook bevoegd is voor economie. Via de strategische investerings- en opleidingssteun (SIOS) en de kmo-portefeuille, die beide onder Peeters' verantwoordelijkheid vallen, kunnen bedrijven opleidingssteun verwerven. Op die manier werd de voorbije drie jaar al 142 miljoen euro aan subsidies verdeeld. 55 procent daarvan, zo'n 77 miljoen euro, ging naar grote ondernemingen. De overige 45 procent, 65 miljoen ging naar kmo's, hoofdzakelijk via de kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille werd in 2009 in het leven geroepen. Via een internetapplicatie kunnen kmo's jaarlijks tot 15.000 euro ontvangen voor onder meer opleiding en advies en tot 25.000 euro voor strategisch advies. In 2011 wordt aan ongeveer 30.000 kmo's steun verstrekt, goed voor zo'n 60.000 projecten. Dat is een forse stijging tegenover 2009. Toen ging het over net geen 40.000 projecten. De regering wil dat aantal nog optrekken. Peeters zegt dat hij in de begroting van 2012 37 miljoen euro vrijmaakte voor de kmo-portefeuille. Dat is een stijging van 5 miljoen euro tegenover 2011. Hij gaat dan ook niet akkoord met de kritiek van Sabbe en noemt de portefeuille 'een succesverhaal'. 'We gaan ook bekijken hoe we de instapdrempel voor kmo's voor SIOS kunnen verlagen,' belooft Peeters, 'om kmo's meer gebruik te laten maken van die steun.' Nu gaat het merendeel daarvan naar grote ondernemingen. Via de SIOS ondersteunt Vlaanderen ondernemingen bij het doorstaan van een 'kantelmoment', wat betekent dat het bedrijf breekt met haar normale groeipad. De stelling van Sabbe dat grote ondernemingen overduidelijk met het grootste deel van de koek gaan lopen, gaat wel op voor de opleidingssteun die het Europees Sociaal Fonds (ESF) verstrekt. Dat valt onder de bevoegdheid van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Grote bedrijven verwierven tijdens de periode 2008-2012 77 procent van het geld, goed voor zo'n 32 miljoen euro. Kmo's kregen slechts 8 miljoen. 'Nadat we hadden gemerkt dat het geld vooral aan grote bedrijven werd toegewezen, hebben we ons beleid aangepast', zegt Louis Vervloet, directeur van ESF Vlaanderen. 'De kmo's konden niet op tegen de sterk onderbouwde dossiers van grote ondernemingen. Daarom hebben we de voorbije jaren geprobeerd het registratieproces te vereenvoudigen. Kmo's krijgen nu voorrang als ze zich aanmelden', stelt Vervloet. 'Daarnaast hebben we het bedrag van de maximaal te verkrijgen subsidie verlaagd van 500.000 tot 150.000 euro', zegt de ESF Vlaanderen-topman. 'Wie voor 500.000 euro subsidie in de wacht wou slepen, moest een totale investering doen van 750.000 euro. Voor kmo's is dat niet realistisch. Door dat bedrag te verlagen, hopen we dat meer kleine bedrijven een dossier zullen indienen', aldus Vervloet, die hoopt dat in de komende ronde ongeveer 60 procent van de steun naar kmo's gaat.

© 2012 Mediafin