Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Interviews

“Vlaanderen aan zet op energiemarkt” (Lode Vereeck)

26/03/2010 12:24 - Interview

LDD-fractieleider in Vlaams Parlement Lode Vereeck pleit er in De Tijd voor dat Vlaanderen zelf de energiemarkt openbreekt.

"Vlaanderen moet zelf het heft in handen nemen en een eigen Vlaamse elektriciteitscentrale bouwen', zegt Vereeck.

Nu nog maar eens blijkt dat er geen heil te verwachten valt van de Belgische regering in het vrijmaken van de Belgische energiemarkt, is het voor LDD-fractieleider in het Vlaams Parlement Lode Vereeck meer dan duidelijk dat Vlaanderen zelf de energiemarkt moet openbreken.

'Ook de Europese Commissie komt nu tot de vaststelling dat het monopolie van GDF Suez door het protocolakkoord gebetonneerd is tot 2025, in ruil voor een schamele bijdrage van 230 miljoen euro per jaar. Daarom moet Vlaanderen zelf het heft in handen nemen en een eigen Vlaamse elektriciteitscentrale bouwen', zegt Vereeck.

Hij trekt een parallel met het Vlaamse Telenet-verhaal.
'Vlaanderen heeft goede ervaring met het creëren van concurrentiële marktposities. Zo lanceerde het Telenet op de telecommunicatiemarkt als alternatief voor Belgacom. Met alle positieve gevolgen vandien voor de prijzen en dienstverlening. Daarna stapte de Vlaamse overheid terug', aldus Vereeck.

Vlaamse centrale
Om het monopolie van GDF Suez (Electrabel) op de Belgische energiemarkt te doorbreken, pleit Vereeck ervoor dat de Vlaamse overheid de bouw van één of zelfs twee kerncentrales in gang zou zetten.

'De nieuwe reactor kan worden ingeplant in Doel, waar nog voldoende ruimte voorhanden is', klinkt het.

Met één of twee kerncentrales, waarvan de bouw op 3 tot 4 miljard euro per reactor mag worden geschat, zou het monopolie van GDF Suez echt worden doorbroken. Het zou ook tegemoet komen aan een reële nood.

Vereeck verwijst naar een studie van de energiewaakhond CREG, waaruit blijkt dat we tegen 2015 aankijken tegen een energietekort van 4.000 megawatt. De energieproductie uit hernieuwbare energie zal dat gat niet opvullen, vreest Vereeck.

'De Vlaamse overheid kan dus zelf voor concurrentie op de energiemarkt zorgen, wat niet alleen goed zou zijn voor het milieu - geen CO2, noch fijn stof - maar ook voor de portemonnee van de gezinnen, voor de concurrentiekracht van de bedrijven en voor de tewerkstelling', zegt de hoogleraar economie.

Hij verwijst naar een nieuwe studie van Roland Berger Strategy Consultants over de Nederlandse energiemarkt. Uit de studie blijkt dat er in Nederland de jongste drie jaar al 1.500 arbeidsplaatsen zijn verdwenen en nog eens 15.000 banen op de tocht staan als gevolg van de stijgende energieprijzen. Zeker in de chemie, de metaal- en kunststofindustrie zijn de elektriciteitsprijzen van doorslaggevend belang in de concurrentieslag.

Volgens Vereeck gaat een en ander ook op voor ons land. Het is daarom van het grootste belang dat er in Vlaanderen actie wordt ondernomen op de energiemarkt, opdat we concurrentieel zouden blijven. En laat dat nu net ook de ambitie zijn van de Vlaamse regering, die in haar regeerakkoord heeft afgesproken een 'Vlaams energiebedrijf' op te richten.

Volgens LDD'er Vereeck mag dat geen papieren beleggingsfonds worden, maar moet dat absoluut een echte Vlaamse kerncentrale worden.

(c) Van De Velden Wim