Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaamse scholen wachten op 3,1 miljard voor bouwwerken (Het Belang van Limburg, pag. 4, 27/02/2013)

27/02/2013 11:06 - Verschenen

Overheidsagentschap geeft al jaren minder subsidies dan nodig

Vlaanderen heeft vandaag een achterstand in schoolinfrastructuur van 3,1 miljard euro.

Dat is 500 miljoen euro meer dan een jaar geleden.

Het bedrag is nodig voor de nieuwbouw of renovatie van 2.522 schoolgebouwen. In Limburg gaat het om 628 miljoen euro voor 413 dossiers.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a).

De wachtlijst voor infrastructuurwerken is zowel indrukwekkend als misleidend. Aangezien de lijst al jaren meegaat - het oudste project is ingediend in 1993 door een school uit Maasmechelen - is een aantal projecten ondertussen geschrapt, of via een andere of voorlopige financiering tot een goed einde gebracht. Maar als graadmeter voor de achterstand kunnen de nieuwste cijfers tellen.

Twee enveloppes

Het voornaamste financieringskanaal van onderwijskoepels, steden en gemeenten is het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Dat subsidieert en financiert de aankoop, bouw en verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen. Het agentschap krijgt hiervoor een dotatie uit de Vlaamse begroting.

Het geld gaat enerzijds naar scholen met noden op de middellange of lange termijn (reguliere scholenbouw) en anderzijds naar instellingen met acute capaciteitsnood:

Reguliere scholenbouw:

middelen die nodig zijn voor de renovatie van verouderde schoolgebouwen en de bouw van nieuwe scholen om de verwachte stijging van het aantal leerlingen in de komende jaren te kunnen opvangen.

Voor 2013 is hiervoor 180 miljoen euro voorzien.

Acute Capaciteitsnood:

extra middelen die nodig zijn om voldoende capaciteit te realiseren bij de start van het nieuwe schooljaar in september. Hoewel daarvoor dit jaar 112,5 miljoen euro nodig is, heeft de Vlaamse regering recent 'slechts' 39,1 miljoen euro vrijgemaakt (enkel voor de grootsteden).

Wachtlijst is langer

Waar er in het jaarverslag 2011 van het AGION nog sprake was van een infrastructuurachterstand van 2,6 miljard euro, is dat bedrag een jaar later met 500 miljoen euro toegenomen. "Het betreft vandaag in totaal 1.911 dossiers voor 2.522 schoolgebouwen in Vlaanderen, met een geraamde kostprijs van 3.317.985 euro", aldus Vlaams onderwijsminister Pascal Smet.

Het gaat hier zowel over nieuwbouwprojecten als over verbouwings- en renovatiewerken aan bestaande scholen waarvoor een dossier is ingediend, en dit voor alle onderwijsniveaus. Het vrij onderwijs is goed voor het leeuwendeel, het aandeel van het stedelijk onderwijs is klein. Per provincie uitgesplitst bedraagt de achterstand: n Antwerpen: 773 miljoen euro (25%) n West-Vlaanderen: 636 miljoen euro (20%) n Limburg: 628 miljoen euro (20%) n Oost-Vlaanderen: 590 miljoen euro (19%) n Vlaams-Brabant: 411 miljoen euro (13%) n Brussel: 100 miljoen euro (3%) Dossier 20 jaar oud Vorig jaar werden in totaal 528 dossiers ingediend. Die vertegenwoordigen een bedrag van 206,5 miljoen euro.

Het grootste Limburgse dossier is een nieuwbouw voor het technisch Instituut Heilig Hart in Hasselt.

Dat werd eind 2007 ingediend. De kostprijs is op 27,6 miljoen euro geraamd.

Opmerkelijk: het oudste dossier dateert van 14 juli 1993 - twintig jaar geleden dus - en gaat over de aankoop van een nieuw gebouw voor de Gemeentelijke Muziekacademie in Maasmechelen.

De volledige lijst vindt u op www.hbvl.be

© 2013 Concentra