Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Vlaamse regering, waar zijn de structurele keuzes?' (De Tijd, pag. 6 12/04/2013)

12/04/2013 11:12 - Verschenen

De regering neemt de stress niet weg bij de ouders die volgend schooljaar een plaats zoeken voor hun kind.
Vlaams fractievoorzitster Groen Elisabeth Meuleman

De oppositie heeft gisteren de begrotingscontrole van de Vlaamse regering op de korrel genomen. Geen structurele maatregelen en veel te weinig geld voor de scholenbouw, luidde het.

Het Vlaams Parlement boog zich gisteren over de begrotingscontrole die de Vlaamse regering voor de paasvakantie had afgerond. Volgens de oppositie was die begrotingscontrole een 'wandeling in het park'. Ja, de federale dotaties vielen door de tegenvallende economische groei tegen. Maar de regering kon dat gemakkelijk compenseren door verschillende meevallers en technische ingrepen. De Vlaamse regering kon daardoor zelfs extra geld uittrekken voor onder meer de scholenbouw, Limburg en de jeugdwerkloosheid. Maar dat is voor de oppositie niet voldoende. 'Minister van Onderwijs Pascal Smet zocht 150 miljoen euro om de acute nood in het onderwijs voor volgend schooljaar weg te werken', zegt LDD-fractievoorzitter Lode Vereeck. 'De regering trekt nu 62,5 miljoen euro uit. Was het echt zo moeilijk om in het hele bedrag te voorzien voor een kerntaak als scholenbouw?' 'De regering neemt de stress niet weg bij de ouders die volgend schooljaar een plaats zoeken voor hun kind', vulde Groen-fractievoorzitster Elisabeth Meuleman aan. Open VLD hekelde het gebrek aan structurele hervormingen en echte keuzes. De prijzen voor de openbaarvervoersmaatschappij De Lijn zullen bijvoorbeeld enkel stijgen met de index. 'Die stijging dekt de kosten van De Lijn niet', zegt fractieleider Sas Van Rouveroij. 'De Lijn eet zichzelf stukje voor stukje op.'

© 2013 Mediafin