Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaamse Regering verknoeit Brugse stadiondossier door stil te zitten

02/10/2013 12:05 - Persbericht

Vlaams parlementslid Ivan Sabbe heeft deze morgen in de commissie Ruimtelijke ordening een vraag gesteld aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters over de vernietiging van de plannen voor een nieuw stadion voor Club Brugge op Chartreuse. De minister kwam niet verder dan: "Er is nog geen duidelijkheid over een nieuw stadionproject in Brugge". Voor Sabbe is de maat vol: "De Vlaamse Regering is zich krampachtig blijven vastklampen aan de procedure voor de Raad van State in plaats van te anticiperen op een zo goed als zekere vernietiging van de plannen. Minister Muyters had al lang een plan B in de schuif moeten liggen hebben, zodat men voor een dossier dat al zes jaar aansleept meteen een doorstart had kunnen maken. Dit project getuigt van een gebrek aan visie en bewijst nog maar eens dat Vlaanderen geteisterd wordt door logge administratieve procedures."

De auditeur van de Raad van State gaf al in september 2011 een negatief advies over de bouw van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge in het Chartreusegebied. Minister Muyters stelde op 19 oktober 2011 in het Vlaams parlement dat 'zo snel mogelijk maatregelen genomen zullen worden om uitvoering te geven aan twee bedrijventerreinen, aan open ruimte en aan een voetbalstadion'.

Ivan Sabbe: "Ondanks het negatieve advies van de auditeur en het feit dat heel wat actoren (o.a. stad Brugge, Club Brugge, parlementsleden, enz.) er bij de minister op aangedrongen hebben om stappen te ondernemen en niet te wachten op de definitieve beslissing van de Raad van State, is minister Muyters blijven stilzitten. De minister had in die twee jaar al lang een nieuw GRUP kunnen voorbereiden rekening houdende met de opmerkingen van de auditeur. Het is belangrijk om de verschillende actoren te betrekken in het besluitvormingsproces, maar als er zes jaar nodig is om een draagvlak te creëren dan schort er duidelijk iets aan de besluitvorming (de eerste stappen in dit dossier werden al gezet in 2007)."

Minister Muyters gaf vandaag in de commissie aan dat er nog geen duidelijkheid is over de voortgang in het Brugse stadiondossier en hij schuift de hete aardappel door naar Club Brugge en naar de stad Brugge.

Sabbe: "De minister is blijkbaar niet in staat om zelf een visie te ontwikkelen inzake ruimtelijke ordening en wacht. Door dat gebrek aan visie en daadkracht, en het feit dat de eigen administratie er niet in slaagt om een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) te maken dat de toets van de Raad van State doorstaat, lopen investeringsprojecten nog maar eens vertraging op en is het immobilisme in Vlaanderen troef."