Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaamse regering stuurt stadiondossier Club Brugge terug naar af

19/10/2011 14:44 - Persbericht

De Blauw-Zwart-supporters zullen nog ettelijke jaren op hun nieuw stadion moeten wachten. De Raad van State heeft immers dat deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) over de inplanting van het stadion op de Chartreuse-site in Zedelgem, geschorst. Deze middag in het Vlaams parlement liet minister Philippe Muyters op een vraag van Ivan Sabbe weten dat de Vlaamse regering Chartreuse blijft verdedigen. Ook Sabbe is ervan overtuigd dat deze site het beste alternatief is, maar dan moet de regering wel op korte termijn de locatiekeuze in overeenstemming brengen met het MER-rapport. "Door foute beslissingen heeft de regering alweer voor onnodig veel vertraging gezorgd", aldus Ivan Sabbe.

Het MER-rapport van oktober 2008 stelt dat de negatieve milieueffecten van een nieuw stadion op de site Chartreuse voldoende gemilderd kunnen worden. Hiervoor moet wel aan een aantal heel beperkende randvoorwaarden worden voldaan.

Ivan Sabbe, Vlaams volksvertegenwoordiger: "De Vlaamse regering heeft het dossier extra vertraging laten oplopen door het besluitvormingsproces uitsluitend te sturen in de richting van de locatie Chartreuse, de site waar het MER-rapport de meeste ongunstige gevolgen aan koppelt. Met de opmerkingen vervat in het MER-rapport werd bij de opmaak van het GRUP nauwelijks rekening gehouden. Bovendien werden de adviezen van de administratie straal genegeerd. Had ze die gevolgd en haar keuze voor deze site voldoende gemotiveerd en verantwoord, dan was het GRUP nu naar alle waarschijnlijkheid goedgekeurd en kon de bouwaanvraag ingediend worden. Nu is de knoeiboel echter compleet. Dat zorgt er voor dat de bouw van het nieuwe voetbalstadion nog maar eens een vertraging van één tot twee jaar oploopt."

Bureaucratische barrières

Het investeringsproject voor de bouw van een nieuw voetbalstadion van Club Brugge startte in 2007. Intussen zijn we al meer dan vier jaar later en is er nog steeds geen zicht op een aanvang van de bouwwerken, laat staan op een nieuw voetbalstadion.

Sabbe: "Dit dossier is het zoveelste bewijs van de logge administratieve procedures die Vlaanderen teisteren, en dan is nog niet eens het vergunningentraject gestart. Als de Vlaamse Regering door de adviezen van haar eigen diensten naast zich neer te leggen de doorlooptijd van investeringsprojecten nog eens onnodig zelf verlengt, dan krijgen we kafka in het kwadraat."

"De Vlaamse Regering belooft keer op keer dat ze de regelneverij wil verminderen, maar telkens botsen creatieve ondernemers op quasi onoverkomelijke bureaucratische barrières, zodat hen de drang om te investeren wordt ontnomen en de vooruitgang van de Vlaamse economie wordt afgeremd", besluit Sabbe.