Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaamse regering houdt adviezen achter. Adviezen Inspectie van Financien zijn 'interne documenten' (De Standaard, 5/11/2011)

05/11/2011 14:29 - Verschenen

De adviezen van de Inspectie van Financiën worden niet langer systematisch doorgespeeld aan het Vlaams Parlement. LDD-fractieleider Lode Vereeck schreeuwt moord en brand.

De adviezen van de inspecteur van Financiën zijn vaak kritische documenten waarin de budgettaire gevolgen van een wetsvoorstel tegen het licht worden gehouden. De jongste tijd kreeg de Vlaamse regering nogal wat negatieve, soms zelfs vernietigende adviezen te incasseren. Dat gebeurde onder meer over de oprichting van de vzw I-Cleantech of de ontwerp-beheersovereenkomst van De Lijn.

Tot voor kort vond die kritiek automatisch zijn weg naar het parlement, sinds september niet meer. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) bevestigt dat Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) de documenten niet meer systematisch aan het parlement wil bezorgen omdat het volgens hem gaat om interne stukken die niet voor publicatie vatbaar zijn.

'Ik ben het daar niet mee eens', zegt Peumans. 'Ik blijf aandringen op maximale openheid.'

Peumans heeft al een vlammende brief op zak van LDD-fractieleider Lode Vereeck, waarin die aandringt op het automatische doorsturen van de adviezen.

'Voor een kleine fractie als die van LDD is het zeer belangrijk documenten als die van de Inspectie van Financiën te kunnen inkijken', zegt Vereeck. 'Dat weigeren is een aanfluiting van het meest elementaire parlementaire controlerecht.'

'Blijkbaar duldt de Vlaamse regering geen enkele kritiek meer na de commotie die negatieve adviezen van de Inspectie van Financiën de voorbije maanden hebben veroorzaakt. Om met die kritiek te kunnen omgaan, is de regering intern te zeer verdeeld.'

Het is de tweede maal dat de Vlaamse regering kritiek krijgt wegens een gebrek aan transparantie. Voor de zomer klaagde het Rekenhof nog dat de regering weigerde om de voorbereidende documenten over de begrotingscontrole 2011 te overhandigen. Achteraf is er een akkoord gesloten met minister van begroting Philippe Muyters (N-VA) over het bezorgen van de belangrijkste documenten.

Adviezen van de Inspectie van Financiën liggen evenzeer gevoelig, vooral omdat sommige inspecteurs bij de Inspectie de reputatie hebben hun adviezen in nogal onverbloemde taal te verpakken.

Adviezen kunnen overigens nog altijd opgevraagd worden via het decreet op de openbaarheid van bestuur. Dat is weliswaar wat omslachtiger en trager dan de vroegere procedure, waarin de adviezen op het intranet van het Vlaams parlement werden gepubliceerd.

Vereeck is toch van plan desnoods het decreet op de openbaarheid van bestuur in te roepen als de regering de documenten niet zelf vrijgeeft. Hij vreest dat de Inspectie van Financiën stilaan monddood wordt gemaakt. Eerst werd de adviestermijn ingekort van twintig tot twaalf dagen, nu worden de adviezen zelfs niet meer aan het Vlaams parlement doorgespeeld.

Het kabinet van minister-president Kris Peeters is om een reactie gevraagd. Die kwam er niet.

© 2011 Corelio