Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Vlaamse regering had geld voor meer scholen' (De Standaard, pag. 6 12/04/2013)

12/04/2013 11:12 - Verschenen

Ofwel is men slordig geweest, ofwel gunt men elkaar niets'

'De factuur wordt doorgeschoven naar later, terwijl er wel geld voor extra scholen beschikbaar was.' De oppositie hakt ongenadig in op de oplossing van de Vlaamse regering voor het scholentekort.

BRUSSEL - Net voor de paasvakantie besliste de Vlaamse regering om nog eens 46,4 miljoen euro vrij te maken voor scholenbouw, waarvan de helft om de hoogste nood te lenigen. Het budget om de acute noden aan te pakken, steeg daarmee van 39 naar meer dan 62 miljoen euro.

De Vlaamse oppositiepartijen, die de plannen gisteren onder ogen kregen, zijn allerminst onder de indruk. Volgens Vlaams fractieleider Lode Vereeck (LDD) had de Vlaamse regering het acute probleem van scholenbouw, waarvoor 150 miljoen nodig is, eind vorig jaar al helemaal uit de wereld kunnen helpen.

De Vlaamse begroting sloot toen af met een overschot van 240 miljoen, en bovendien bleek uit de cijfers die minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) gisteren bekendmaakte, dat er nog eens voor 262,5 miljoen aan facturen versneld werden betaald eind 2012, terwijl ze voor 2013 waren gepland. Zonder die facturen was het overschot in 2012 dus nog veel hoger geweest.

'Het is onbegrijpelijk dat men niet onmiddellijk maatregelen heeft genomen voor scholenbouw, toen men dit overschot zag aankomen', zei Vereeck gisteren in het Vlaams Parlement. 'Ofwel is men slordig geweest, ofwel gunt men elkaar niets in de Vlaamse regering.'

De 'oversijpeling' van facturen van het ene jaar naar een jaar vroeger, is weliswaar een jaarlijks weerkerend fenomeen, maar in 2012 lag het bedrag wel een stuk hoger. In 2011 ging het bijvoorbeeld slechts om 174,5 miljoen.

Volgens Muyters is dat het gevolg van toeval. Zo kostte een minnelijke schikking in een rechtszaak eind 2012 nog twintig miljoen euro. Voor de correcte aanrekening van vorderingen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap werd 73 miljoen euro betaald.

De versnelde betaling van facturen zorgde wel voor een meevaller in 2013, zodat de begrotingscontrole 2013 nog amper problemen opleverde. Nochtans zorgde de zoektocht naar extra geld voor scholenbouw wel voor ophef. Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V) wou gisteren geen commentaar meer geven op het N-VA-voorstel om het extra geld in de Vlaamse pensioenreserves te gaan zoeken.

De Vlaamse oppositie had wel kritiek op de gevonden oplossing. De 46,4 miljoen voor 2013 blijken alleen om engagementen (beleidskredieten) te gaan, waar geen concrete middelen (betaalkredieten) tegenover staan. 'U strooit zand in de ogen van de publieke opinie', sneerde Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman. Kris Peeters ontkent dat. Aangezien het gaat om bouwprojecten die nog opgestart moeten worden, verwacht hij niet dat er nog dit jaar facturen gepresenteerd worden. Als dat toch gebeurt, gelet op de acute problemen in sommige steden en gemeenten, zijn er provisies opzijgezet, verzekert hij.

De Vlaamse regering gaat ervan uit dat ze dit jaar voor 600 miljoen euro aan middelen niet zal gebruiken. Voor voormalig minister van Begroting Dirk Van Mechelen (Open VLD) is dat het bewijs van het feit dat ze er niet in slaagt haar projecten uitgevoerd te krijgen.

© 2013 Corelio