Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaamse regering collectiviseert private arbeidsbemiddeling

12/10/2010 15:57 - Persbericht - Werk en werkgelegenheid

Deze namiddag wordt in de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie van het Vlaams parlement het ontwerp van decreet inzake de private arbeidsbemiddeling besproken. LDD kant zich tegen de bijkomende regelneverij in betreffend ontwerpdecreet. Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe zal dan ook amendementen indienen om de collectivistisch geïnspireerde 'regulitis' uit het ontwerp van decreet te weren.

De inwerkingtreding van de Europese Dienstenrichtlijn heeft tot gevolg dat de Vlaamse regelgeving voor private arbeidsbemiddeling grondig moet worden hervormd om tegemoet te komen aan de regels voor het vrije verkeer van diensten.

Ivan Sabbe, Vlaams parlementslid LDD: "De regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling moet in essentie de bescherming van de werkzoekende beogen. De Vlaamse regering probeert echter - onder het mom van de bescherming van de werkzoekende - extra administratieve formaliteiten op te leggen aan de arbeidsbemiddelingsbureaus. Die extra collectivistisch geïnspireerde regeltjes kunnen wij niet dulden, zeker niet nu de minister-president in zijn Septemberverklaring resoluut pleitte voor administratieve vereenvoudiging."

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) adviseerde unaniem dat een aantal administratieve verplichtingen die in de regelgeving aan de bureaus (andere dan de uitzendbureaus) worden opgelegd, indruisen tegen de Dienstenrichtlijn.

Sabbe: "De verplichting voor bedrijven om zich te verzekeren tegen financieel onvermogen zadelt de arbeidsbemiddelingsbureaus op met een nieuwe financiële last. Dat is onaanvaardbaar en - zoals de SERV reeds aangaf - tevens strijdig met de Dienstenrichtlijn. Ook het opleggen van een gedragscode en criteria van professionele deskundigheid zullen de toets van de Dienstenrichtlijn nooit doorstaan. In een regelgevend initiatief vraag ik dan ook de betreffende passages in het ontwerpdecreet te schrappen."

"Minister Van Quickenborne heeft al pogingen ondernomen om de toegang tot beroepen te vergemakkelijken en nu legt Vlaanderen een bijkomende verzekering op. Telkens als Europa - in dit geval met de Dienstenrichtlijn - aan de lidstaten een vereenvoudiging in de regelgeving oplegt, acht de Vlaamse regering het opnieuw nodig om via achterpoortjes de regelneverij niet alleen te behouden maar zelfs nog te versterken. Dit is niet langer duldbaar", besluit Sabbe.

 

Reacties op "Vlaamse regering collectiviseert private arbeidsbemiddeling"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*