Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaamse overheid stikt in kluwen van 194 agentschappen (de Standaard, pag. 22 21/03/2013)

21/03/2013 09:08 - Verschenen

'Meer samenwerking tussen de verschillende diensten moet mogelijk zijn'

Rond de Vlaamse overheid circuleren niet minder dan 194 diensten, agentschappen, vzw's en bedrijfjes die overheidstaken waarnemen. Volgens critici een kluwen dat moet worden ontward.

Brussel U wist het misschien niet, maar de concertzaal Ancienne Belgique is onderdeel van de Vlaamse overheid. Het is net zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en het cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam één van de maar liefst 181 verzelfstandigde entiteiten die naast, onder en boven de dertien overheidsdepartementen - één voor elk beleidsdomein waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is - circuleren. Zo telt de Vlaamse overheid in totaal 194 kamers. En er zijn nog enkele nieuwe diensten op komst, zoals het agentschap dat straks het inburgeringsbeleid moet overnemen maar ook de Nationale Plantentuin in Meise.

Dat blijkt uit studiewerk van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) op basis van de gegevens van minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) en minister-president Kris Peeters (CD&V). Niet minder dan 45 van die agentschappen hebben een eigen bezoldigde raad van bestuur; de beheersmandaten zijn meestal politiek verdeeld. Die raden van bestuur kostten vorig jaar alles samen 2,5 miljoen euro. De politiek benoemt ook niet minder dan 75 regeringscommissarissen in zulke autonome diensten, hoewel die vaak al politiek benoemde beheerders hebben. Die commissarissen kostten in 2012 nog eens 300.000 euro.

Vereeck stelt zich vragen bij de versnippering binnen de Vlaamse overheid. 'In principe is het een goede zaak dat de uitvoering van beleidstaken een stuk wordt losgekoppeld van de administratie en de politiek, maar de wildgroei aan instellingen heeft een kostprijs. 194 aparte entiteiten, dat zijn er toch wel erg veel.'

Volgens Vereeck zijn er veel 'efficiëntiewinsten' te boeken. Een aantal instellingen of raden van bestuur kan gemakkelijk gefuseerd worden, bijvoorbeeld de nv Gigarant en de nv Waarborgbeheer die ongeveer hetzelfde doen.

BBB

Vereeck is er dan ook van overtuigd dat het tijd is om het Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) dat in 2006 werd vastgelegd - maar dat op de sporen was gezet door de paarsgroene regering - te evalueren. Ook andere parlementsleden waaronder Bart Caron (Groen) en Ward Kennes (CD&V) vragen zich af of de versnippering binnen de Vlaamse overheid een verbetering van de bestuurlijke werking niet in de weg staat.

Zij trokken ook al van leer tegen de 'verkokering' van de Vlaamse overheid: er is te weinig overleg tussen de verschillende diensten. Ze willen ieder een eigen logo en eigen briefpapier. En er komen steeds nieuwe diensten bij zonder dat er andere verdwijnen.

Caron vraagt zich ook af of al die controlerende regeringscommissarissen wel hun nut hebben in diensten die vaak al met een beheersovereenkomst werken. 'Tachtig procent van die commissarissen is wellicht overbodig.'

'CD&V is nooit onder de indruk geweest van de BBB-hervormingen', zegt Kennes. Hij valt bevoegd minister Bourgeois niet aan maar pleit net als de oppositie voor meer samenwerking en voor het herbekijken van de verzelfstandiging van zoveel beleidsuitvoerende instellingen

 

de Standaard, pag. 13