Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaamse onderzoekers krijgen te weinig kansen (De Morgen, pag. 6 17/06/2013)

17/06/2013 10:16 - Verschenen

Wil Vlaanderen een braindrain voorkomen, dan moet een op de drie van de aangevraagde onderzoeksprojecten ingewilligd worden. Maar Vlaanderen komt zelfs niet in de buurt.

Het aantal goedgekeurde onderzoeksprojecten door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ligt in Vlaanderen historisch laag. Wie aan een Vlaamse universiteit een project indient, had in 2012 slechts 19 procent op slagen. Dat is weliswaar een stijging ten opzichte van 2011, maar dat jaar was dan ook een uitschieter in negatieve zin met slechts 14 procent goedgekeurde projecten. Aspiranten die een mandaat aanvragen om te doctoreren hadden vorig jaar een kans van één op de vijf dat hun verzoek werd ingewilligd. Postdoctorale onderzoekers hadden met 29 procent slaagkans iets meer geluk. Misschien ook omdat het aantal aanvragen de helft bedroeg van die van de aspiranten. De cijfers zijn, met uitzondering van die voor de postdoctorale aanvragen, sinds het begin van deze legislatuur sterk gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor Wetenschap en Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) op een vraag van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD). Vlaanderen blijft op die manier ook ver onder zijn eigen en de Europese doelstellingen. Uit internationale vergelijkingen komt namelijk naar voor dat men een slaagkans van 33 procent moet nastreven. Op die manier kan worden gegarandeerd dat de kwaliteit van de toegelaten projecten en onderzoekers hoog genoeg ligt, en dat de slaagkans reëel genoeg is om geen ontmoedigingseffect te creëren. "Wanneer dit niet het geval is, bestaat het risico dat andere landen of regio's Vlaams talent aantrekken en dat er een ware braindrain ontstaat", weet Lieten in haar antwoord. Ze geeft toe dat de blijvende achteruitgang in de resultaten "verontrustend" is. Vereeck is niet tevreden met die uitleg. Doordat er in het begin van deze legislatuur initieel bespaard werd op het domein, is de kloof nu nog groter, zegt hij. "Minister Lieten vreest een braindrain, maar waarom werden er dan niet meer middelen vrijgemaakt? En grote ambities worden steeds gekelderd door een gebrek aan duidelijke keuzes", stelt Vereeck. "Op termijn zal ons dit zuur opbreken. Dit valt niet te rijmen met het streven naar een topkenniseconomie."

© 2013 De Persgroep Publishing

Ann van den Broek - De Morgen, pag. 6