Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaamse innovatie nog steeds ondoorzichtig en versnipperd (De Tijd pag. 6 22/05/2013)

22/05/2013 08:40 - Verschenen

Het IWT lijkt niet bij machte om zijn financiële activiteiten op te volgen. Dat gaat ten koste van de bedrijven en van de belastingbetaler.
Vlaams Parlementslid
Lode Vereeck (LDD)

De Vlaamse overheid heeft moeite om op een efficiënte manier innovatie te ondersteunen. Er was al herhaaldelijk kritiek op de versnippering van haar beleid, nu rijst opnieuw kritiek op de ondoorzichtigheid ervan.

KORT

VLAANDEREN INVESTEERT JAARLIJKS 1,2 MILJARD EURO IN ECONOMIE, INNOVATIE EN WETENSCHAP. ER IS TE WEINIG ZICHT OP HOE HET IWT ZIJN JAARBUDGET VAN 300 MILJOEN EURO BEHEERT. DE ANDERE INSTELLINGEN ZIJN TE VERSNIPPERD GEORGANISEERD.

Vlaanderen investeert jaarlijks 1,2 miljard euro in economie, wetenschappen en innovatie, maar besteedt ze dat geld ook op een efficiënte manier? In een week tijd legden twee rapporten de twee pijnpunten van het Vlaams innovatiebeleid nog eens bloot: de Vlaamse regering heeft dat beleid te sterk laten versnipperen en ze heeft bovendien te weinig zicht op wat binnen de muren van de belangrijkste instelling, het IWT, gebeurt. Beide pijnpunten zijn niet nieuw, maar ze verdwijnen duidelijk niet. Het Rekenhof wees vorig jaar al op slecht bestuur bij het IWT, een instelling die een jaarbudget heeft van 300 miljoen euro en innovatie steunt van de universiteiten tot de kmo's. Een nieuwe audit toont nu aan dat er nog niet veel beterschap is. De revisoren Callens, Pirenne & Co concluderen dat er 'een beperkte interne controle is'. Ze krijgen geen zicht op openstaande verbintenissen, zoals toegestane onderzoeksbeurzen of subsidies. Bovendien bestaan er 'geen adequate procedures om de inbaarheid in te schatten van de openstaande achtergestelde leningen, verstrekt door het IWT'. 'Daardoor bestaat er onvoldoende zekerheid of de vorderingen al dan niet definitief verloren zijn of in zekere mate nog inbaar zijn.' Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD), die het dossier volgt, noemt de nieuwe audit verontrustend. 'Het IWT lijkt niet bij machte om zijn financiële activiteiten op te volgen. Dat gaat ten koste van de bedrijven en van de belastingbetaler.' Voogdijminister Ingrid Lieten (sp.a) reageert dat ze net een revisor aangesteld heeft om na het rapport van het Rekenhof een audit te laten uitvoeren. Ze kondigt een 'actieplan' aan. Maar de kritiek op het ineffeciënte innovatiebeleid gaat breder dan het IWT. Dit weekend zei de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) dat 'fragmentatie en duplicatie' geen voorbeelden van efficiëntie zijn. In die Raad zitten mensen van de vakbonden, de werkgevers en de universiteiten. In februari zeiden experts uit de Vlaamse industrie hetzelfde. Vorig jaar herhaalde ook econoom Luc Soete (Universiteit Maastricht) dat de regering met de borstel door haar innovatie-instellingen moet gaan. Dat gebeurde niet. Integendeel: er kwamen er nog bij.

© 2013 Mediafin

Bart Haeck - De Tijd, pag. 6