Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaamse gemeenten hebben meer dan 10 miljard euro schuld (Het Belang van Limburg, p. 6, 12/07/2012)

12/07/2012 09:47 - Verschenen

"Om te weten hoeveel schulden de gemeenten hebben, moet men niet enkel kijken naar de schuld van de gemeenten op zich, maar ook naar de schulden van de OCMW's en naar de schulden die ze aangaan voor derden", zegt Lode Vereeck. "Want komen OCMW's of derden in de problemen, dan draaien de gemeenten er voor op."

Lode Vereeck vroeg alle cijfers op bij Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois.

Dat levert interessant cijfermateriaal op.

SCHULD GEMEENTEN
- De 308 Vlaamse gemeenten hadden eind 2010 (de laatste volledige cijfers) samen een schuld van 7.839.436.930 euro.
- De 44 Limburgse gemeenten zijn samen goed voor 885 miljoen euro aan schulden. - Om een beter beeld te krijgen over de schuldgraad, moet men de schuld delen door het aantal inwoners. Ook dan hebben de Limburgse gemeenten samen met 1.056 euro schuld per inwoner de kleinste schuld. Voor heel Vlaanderen gaat het gemiddeld om een schuld van 1.254 euro per inwoner.

SCHULD OCMW'S
- Ook de OCMW's hebben schulden waarvoor de gemeenten eventueel moeten opdraaien.
- Voor alle Vlaamse gemeenten samen gaat het om 2,12 miljard euro, voor Limburg om 237,9 miljoen euro.
- Per inwoner geeft dat een schuld van 283 euro in Limburg. Voor heel Vlaanderen gaat het om 339,9 euro per Vlaming.

SCHULD DERDEN
- Gemeenten gaan ook leningen aan voor derden. Daaronder verstaat men OCMW's, autonome gemeentebedrijven, kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en gemeentelijke vzw's.
- Die zijn met 175,6 miljoen euro voor heel Vlaanderen relatief klein.
- Voor Limburg gaat het om 60,2 miljoen euro. Geen enkele andere provincie doet slechter.
- Per inwoner gaat het om 72 euro in Limburg.

TOTALE SCHULD
- Dit alles laat ons toe om de totale schuld te berekenen. Die is voor alle Vlaamse gemeenten 10,14 miljard euro groot.
- Per inwoner gaat het om 1.359 euro in Oost-Vlaanderen.
Daarna volgen Limburg (1.411 euro), Vlaams-Brabant (1.567 euro), West-Vlaanderen (1.755 euro) en Antwerpen (1.881 euro).

EVOLUTIES
- In 2007 en 2008 daalde de schuld van de gemeenten om vanaf 2009 opnieuw toe te nemen. Dat was een gevolg van het lokaal fiscaal pact. De vorige Vlaamse regering nam toen voor 630 miljoen euro gemeentelijke schulden over.
- In vergelijking met een jaar eerder namen de schulden van de gemeenten in 2010 toe met 225 miljoen euro (+3,4%), die van de OCMW's met 172 miljoen euro (+8,8%) en die van de derden met 25 miljoen euro (+16,4%).
- Alle schulden van de gemeenten samen lopen op tot 10,14 miljard euro. Dat is meer dan de 7 miljard euro schulden van Vlaanderen.

Eric DONCKIER

© 2012 Concentra