Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaamse begrotingscontrole 2011: evenwicht maakt blind

24/05/2011 17:54 - Persbericht

Vandaag werd in de Commissie Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement de begrotingscontrole 2011 besproken. LDD vindt het onbegrijpelijk dat, ondanks de zeer sterke stijging van de ontvangsten, de Vlaamse schuld verder oploopt tot 7 miljard euro en  er amper middelen zijn voor een inhaalbeweging inzake de Vlaamse kerntaken. Bovendien is het begrotingsevenwicht in 2011 gebaseerd op 480 miljoen euro aan eenmalige maatregelen. Lode Vereeck vindt in de cijfers - jammer genoeg - bevestiging van zijn kritiek over het gebrek aan structureel begrotingsbeleid door deze Vlaamse regering.

Lode Vereeck: "Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting  zijn er 0,5 miljard euro extra ontvangsten en zijn er in totaal voor 682 mio euro budgettaire meevallers. Toch loopt de schuld op met 0,4 miljard euro en zijn er amper middelen voor de noodzakelijke inhaalbeweging voor de Vlaamse kerntaken, zoals innovatie, welzijn en infrastructuur. De ontvangsten liggen maar liefst 719 mio euro hoger dan initieel voorzien in de meerjarenraming. Zonder de sterke economische heropleving had Vlaanderen nu dus een tekort van meer dan een half miljard euro en in elk geval geen evenwicht!"

Dit is het gevolg van het feit dat de Vlaamse regering de begroting onvoldoende structureel op orde heeft gezet. De meerderheid heeft er bij het begin van de legislatuur voor gekozen om geen fundamentele keuzes te maken en te gokken op hogere ontvangsten in de latere jaren. Eind 2010 had de Vlaamse overheid bvb. een betaalachterstand van 130 miljoen euro, die ten laste van het budget van 2011 werd weggewerkt. Zo werd de factuur doorgeschoven.

Lode Vereeck: "Ook nu dient het merendeel (300 mio euro) aan extra ontvangsten om betaaltekorten te vermijden, o.a. bij Agion en het IWT. Op zich is dit een goede zaak, want een overheid moet zijn financiële verplichtingen naleven. Maar hiermee blust de regering natuurlijk de brand die ze zelf heeft aangestoken, want de nakende problemen bij bvb. Agion en IWT waren gekend bij de opmaak van de initiële begroting. De regering had toen de nodige middelen moeten voorzien, maar men heeft er  voor gekozen om te gokken op hogere ontvangsten bij deze begrotingscontrole. Op die manier moesten geen keuzes worden gemaakt."

Indien er in 2009 en 2010 wel een structureel begrotingsbeleid was gevoerd, konden de extra ontvangsten nu worden gebruikt voor andere doeleinden zoals Vlaams kerntakenbeleid, het aanleggen van reserves (om bvb. de budgettaire effecten van een staatshervorming op te vangen) en/of schuldafbouw.

Lode Vereeck: "Deze regering zegt vragende partij te zijn voor een staatshervorming, maar hoe zal dit budgettair opgevangen worden? Bovendien zal de Vlaamse schuld eind 2011 7 miljard euro bedragen, mede doordat deze regering de laatste 2 jaar voor 770 mio euro schuld is aangegaan voor allerlei participaties. De komende 3 jaar komt daar nog eens 0,5 miljard bovenop. In die zin is het wel positief dat de meerwaarde op de KBC-terugbetaling lijkt te zullen gebruikt worden voor schuldafbouw, waar ik steeds heb voor gepleit. Laten we ook niet vergeten dat deze begroting gebaseerd is op 480 miljoen euro aan eenmalige maatregelen! De SERV zegt nu reeds dat het wegvallen van deze eenmalige maatregelen in 2012 tot problemen zal leiden."

De 65 miljoen euro bijkomende middelen voor O&O zijn een goede zaak, maar vooral 'too little too late'. Bovendien ligt de meerjarenraming voor O&O ver onder het door de VRWI geprefereerde groeipad.

Lode Vereeck: "De regering heeft de onderzoekswereld de laatste jaren zwaar in de problemen gebracht en onmiskenbaar de innovatiekracht van de Vlaamse economie aangetast. Het is een goede zaak dat de dalende trend voor het publieke O&O-budget is gestopt en omgebogen, maar deze budgetverhoging maakt nauwelijks de besparingen goed en sowieso dient de Barcelonanorm (1% publieke O&O-uitgaven tegen 2014) te worden opgeborgen en verschoven naar 2020. Euforie hierover is dus volledig misplaatst. Bovendien liggen de O&O-budgetten die de regering voorziet ver onder het VRWI-traject, waardoor de grootste inspanningen voor de Barcelonanorm worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Dit heeft een hoog 'après nous, le déluge'gehalte."

Reacties op "Vlaamse begrotingscontrole 2011: evenwicht maakt blind"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*