Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaamse begrotingscontrole 2011: evenwicht maakt blind

17/05/2011 15:28 - Persbericht

Vlaams minister van Begroting en Financiën Philippe Muyters heeft vanmiddag meer toelichting gegeven bij de begrotingscontrole voor 2011. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn er 0,5 miljard euro extra ontvangsten, die net zoals bij de vorige begrotingen  vooral dienen om  voorspelbare betaalproblemen door te lage inschattingen te vermijden. Hierdoor zijn er amper middelen voor een inhaalbeweging m.b.t. de Vlaamse kerntaken en loopt de schuld verder op. Bovendien is het begrotingsevenwicht gebaseerd op 480 miljoen euro aan eenmalige maatregelen. De cijfers bevestigen  - jammer genoeg - de kritiek van LDD over het gebrek aan structureel begrotingsbeleid door deze Vlaamse regering.

Lode Vereeck: "Ten opzichte van 2010 heeft Vlaanderen 2 miljard euro extra ontvangsten. Dan is het toch onbegrijpelijk dat de schuld in 2011 verder oploopt met 0,4 miljard euro en dat er amper middelen zijn voor de noodzakelijke inhaalbeweging voor de Vlaamse kerntaken, zoals innovatie, welzijn en infrastructuur. Dit komt doordat deze Vlaamse regering de vorige jaren de begroting onvoldoende structureel op orde heeft gezet. De meerderheid heeft er voor gekozen om geen fundamentele keuzes te maken en te gokken op hogere ontvangsten in de latere jaren. Zo werd de factuur doorgeschoven. Eind 2010 had de Vlaamse overheid bvb. een betaalachterstand van 130 miljoen euro, die ten laste van het budget van 2011 werd weggewerkt."

Gebrek aan structureel beleid

Ook nu herhaalt dit scenario zich. Zo wordt het merendeel van de 0,5 miljard euro bonus gebruikt voor het vermijden van betaalproblemen, o.a. bij Agion en het IWT. Nochtans had het Rekenhof er bij de opmaak van de initiële begroting voor 2011 al op gewezen dat er betaalproblemen zouden ontstaan. Voor LDD had de regering reeds bij de begrotingsopmaak de nodige budgetten moeten toekennen aan Agion en IWT en hiervoor desnoods elders een bijkomende besparing moeten doen.

Lode Vereeck: "Indien er structurele besparingen waren doorgevoerd, dan konden de extra ontvangsten nu ten minste worden gebruikt voor andere doeleinden zoals schuldafbouw, Vlaams kerntakenbeleid of het aanleggen van reserves om bvb. de budgettaire effecten van een staatshervorming op te vangen. Deze regering zegt vragende partij te zijn voor een staatshervorming, maar hoe zal dit budgettair opgevangen worden? Laten we ook niet vergeten dat deze begroting gebaseerd is op 480 miljoen euro aan eenmalige maatregelen! De SERV zegt nu reeds dat het wegvallen van deze eenmalige maatregelen in 2012 tot problemen zal leiden. Deze regering heeft de laatste jaren een unieke kans gehad om de Vlaamse financiën voor te bereiden op de toekomst, maar ze heeft deze kans gemist."

Onderzoek onder de maat: après nous, le déluge 

De 65 miljoen euro bijkomende middelen voor O&O zijn een goede zaak, maar vooral 'too little too late'. Bovendien ligt de meerjarenraming voor O&O ver onder het door de VRWI geprefereerde groeipad.

Lode Vereeck: "De regering heeft de onderzoekswereld de laatste jaren zwaar in de problemen gebracht en onmiskenbaar de innovatiekracht van de Vlaamse economie aangetast. Het is een goede zaak dat de dalende trend voor het publieke O&O-budget is gestopt en omgebogen, maar deze budgetverhoging maakt nauwelijks de besparingen goed en sowieso dient de Barcelonanorm (1% publieke O&O-uitgaven tegen 2014) te worden opgeborgen en verschoven naar 2020. Euforie hierover is dus volledig misplaatst. Bovendien liggen de O&O-budgetten die de regering voorziet ver onder het VRWI-traject, waardoor de grootste inspanningen voor de Barcelonanorm worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Dit heeft een hoog 'après nous, le déluge'gehalte."

Reacties op "Vlaamse begrotingscontrole 2011: evenwicht maakt blind"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*