Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaamse begroting blijft structureel ongezond

28/02/2012 17:38 - Persbericht

Uit haar toelichting bij de begrotingscontrole blijkt dat de Vlaamse Regering opnieuw onvoldoende structurele maatregelen neemt om de Vlaamse begroting te saneren. Er zijn voor 137 mio euro structurele ingrepen, zoals de besparingen op het overheidsapparaat. Er zijn echter voor 460 mio euro eenmalige maatregelen (KBC, Aquafin, successierechten) voorzien. Net zoals in 2010 en 2011 kiest de Vlaamse regering er alweer voor om de inspanningen door te schuiven naar de komende jaren. LDD deelt dan ook volmondig de analyse van de SERV dat de Vlaamse begroting structureel ongezond is en blijft.

Lode Vereeck: "In 2010 en 2011 werden in totaal voor 906 mio euro eenmalige maatregelen gebruikt. Dit is ongeveer de helft van de inspanning van 2 miljard die de regering naar eigen zeggen heeft gedaan. Niet alleen worden door deze one-shots de lasten doorgeschoven naar de toekomst, sommige maatregelen (bvb. verkoop van VMM-gronden aan Aquafin) veroorzaken zelfs bijkomende lasten in de komende jaren. Het wegvallen van allerlei eenmalige maatregelen uit 2011 slorpt in 2012 250 mio euro van de beleidsruimte op. Indien de regering dit bedrag in 2011 structureel had bespaard, dan beschikten we nu over 250 mio euro extra. Dat is de helft van het begrotingstekort. Ook de SERV gaf aan dat dit gebrek aan structureel beleid in belangrijke mate mee aan de basis ligt van de huidige begrotingsproblemen."

Ondanks het feit dat het beleid van de voorbije jaren nu als een boomerang terugkomt, stelt LDD vast dat de Vlaamse Regering gewoon verdergaat op haar bedenkelijk en onverantwoord elan.

Lode Vereeck: "Er waren in de initiële begroting 400 mio euro eenmalige maatregelen voorzien. Daar komt nu nog eens 60 mio euro bij via de versnelde inning van de successierechten. Deze 460 mio euro wordt ingeschreven voor weerkerende uitgaven. Deze vallen de komende jaren weg, waardoor nu al een beslag wordt gelegd op de beleidsruimte van de komende jaren. De regering hoopt op meer inkomsten in 2013 en 2014 om geen knopen te hoeven doorhakken. Dit  lijkt wel op tactiek van de verschroeide aarde."

LDD steunt de besparingen op het overheidsapparaat, maar betreurt dat opnieuw werd bespaard via de kaasschaafmethode. Alweer wordt geen blijk gegeven van een duidelijke visie en worden geen daadkrachtige fundamentele keuzes gemaakt, zoals een échte verhoging van de kostendekkingsgraad bij De Lijn, het snoeien in de honderden adviesraden, het afvoeren van het 3e VRT-net, enz...

Lode Vereeck: "Van de 257 mio euro begrotingsmaatregelen die de regering naar voor schuift, is slechts 137 mio euro echt structureel. De rest is eenmalig (successierechten), een verschuiving naar volgend jaar (kindpremie) of een belastingverhoging (verdelingsrechten). Bovendien wendt de regering voor 129 mio euro buffers aan om het begrotingsgat te dichten. Deze buffers waren echter bedoeld om andere tegenvallers op te vangen, die nu dus niet meer worden gedekt. Dit is buitengewoon kortzichtig, zeker gelet op de dreigende factuur voor de ambtenarenpensioenen en de usurperende bevoegdheden waarmee deze begroting nog geen rekening houdt. Deze begrotingscontrole is dan ook de zoveelste gemiste kans om structurele keuzes te maken. De Vlaamse begroting blijft bijgevolg structureel ongezond."