Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaamse begroting 2011 start met tekort van 94 miljoen euro

09/11/2010 18:05 - Persbericht - Begroting

Deze middag heeft minister Muyters in het Vlaams Parlement de Vlaamse begroting voor 2011 voorgesteld. Uit de toelichting van de minister bleek dat de ontvangsten in 2011 lager zullen liggen dan eerder verwacht, waardoor nu reeds een tekort van 94 miljoen moet worden weggewerkt om het begrotingsevenwicht te halen. Er is echter nog steeds een netto stijging van de ontvangsten met 1.5 miljard euro, maar toch stelt LDD vast dat er amper ruimte is voor nieuw beleid (95 miljoen euro). Voor LDD is dit het bewijs dat minister Muyters de vorige jaren onvoldoende structureel bespaard heeft. Hierdoor biedt deze regering alweer geen antwoord op de bestaande beleidsnoden inzake kernpunten zoals innovatie, mobiliteit en wachtlijsten.

Lode Vereeck, voorzitter LDD: "LDD heeft er altijd voor gepleit om reeds in 2010 aan te knopen met een begrotingsevenwicht. Dit was mogelijk, op voorwaarde dat een aantal duidelijke keuzes werden gemaakt. Deze Vlaamse regering heeft in 2009 en 2010 amper structureel bespaard en vooral gebruik gemaakt van budgettaire meevallers en eenmalige maatregelen om de begrotingsdoelstellingen te halen. Het bewijs werd geleverd met de ingediende begroting van 2011, want ondanks de initieel voorziene toename van de ontvangsten met 1.6 miljard euro, is er amper ruimte voor nieuw beleid. Nu blijkt dat de ontvangsten in 2011 lager zullen liggen dan eerder verwacht, start de Vlaamse begroting met een tekort van 94 miljoen euro."

Bovendien steunde het voorziene evenwicht - ondanks de fors hogere inkomsten - op 200 miljoen euro aan eenmalige maatregelen (verkoop onroerend goed van VVM aan Aquafin) en het inschrijven van 300 miljoen euro aan dividenden van KBC, hoewel deze inkomst niet eens zeker is.

Lode Vereeck: "Sinds het vooropstellen van de evenwichtsdoelstelling voor 2011, zijn de groeivooruitzichten meermaals opwaarts bijgesteld, zonder dat echter de begrotingsdoelstelling navenant bijgesteld werd. Ook nu behoudt Muyters het evenwicht als doelstelling. Dit is ogenschijnlijk een mooie prestatie, maar eigenlijk heeft deze Vlaamse regering een unieke kans verspeeld om de Vlaamse financiën voor te bereiden op de toekomst, ofwel via het boeken van overschotten en het afbouwen van schuld, ofwel via het nastreven van een evenwicht en het aanwenden van de beleidsruimte voor prioritaire beleidsnoden, zoals inzake innovatie en mobiliteit. Net zoals de federale overheid heeft Vlaanderen geen geld voor het afdoend invullen van zijn kerntaken."

Reacties op "Vlaamse begroting 2011 start met tekort van 94 miljoen euro"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*