Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaamse begroting 2011: gebrek aan visie en aan daadkracht

16/11/2010 15:28 - Persbericht - Vlaams - Begroting - Lode Vereeck

Het gebrek aan structurele besparingen in 2010 breekt Vlaanderen zuur op in 2011. De intrestlasten op de Vlaamse schuld stijgen tot 221,5 miljoen euro. Bovendien blijft er van de extra 1,5 miljard euro inkomsten amper 95 miljoen over voor het voeren van nieuw beleid. Zelfs het uitvoeren van de elementaire kerntaken wordt daardoor problematisch.

Gebrek aan durf (in 2010) breekt zuur op (in 2011)

LDD heeft steeds gepleit voor het realiseren van een begrotingsevenwicht in 2010. Uit de begroting van 2011 blijkt dat dit de enige juiste optie was: de rentelasten op Vlaamse schuld lopen nu immers verder op tot 221,5 miljoen euro.

Lode Vereeck, voorzitter LDD: "De sterk verhoogde rentelast kon perfect vermeden worden, maar spijtig genoeg had de Vlaamse regering noch de visie, noch de moed om structureel te besparen. Veel verder dan wat rommelen in de marge via indexmeevallers, eenmalige verkopen en het doorvoeren van een belastingsverhoging is men in 2010 immers niet gekomen."

Hetzelfde doen met veel meer middelen (1,5 miljard)

De inkomsten van de Vlaamse overheid stegen met 1,5 miljard euro t.o.v. eind vorig jaar. Ondanks deze 1,5 miljard euro aan extra inkomsten stijgt de schuld lichtjes en gaat er amper 95 miljoen euro naar nieuw beleid. Het resterende bedrag wordt grotendeels opgeslorpt door tekorten, kostenstijgingen van bestaande uitgaven, en misrekeningen. Met die 1,5 miljard euro extra inkomsten kon men ofwel dringende maatschappelijke noden invullen ofwel de schuld afbouwen. Deze Vlaamse regering doet jammer genoeg geen beide!

Lode Vereeck: "Het is dus niet 'meer doen met minder', maar 'hetzelfde doen met veel meer'. Dat komt pijnlijk tot uiting doordat deze begroting nauwelijks of geen budgettaire ruimte creëert voor het oplossen van prangende maatschappelijke noden zoals het onderhoud van onze wegen, het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptensector, het voeren van een investeringsbeleid inzake O&O, enzovoort. Daarentegen beschikt deze Vlaamse regering blijkbaar wel over een 7,5 miljoen euro voor de verwezenlijking van een N-VA fetisj, de Vlaamse kinderpremie, die goed is voor maar liefst 3 euro per kind per maand. Arm Vlaanderen!"

Begrotingsevenwicht verhult onevenwichten

LDD stelt ook vast dat de Vlaamse begroting meer en meer gelijkenissen vertoont met de federale begroting. Hoe langer, hoe minder slaagt Vlaanderen erin haar kerntaken afdoend in te vullen. Daarenboven zijn sommige ontvangsten volstrekt onzeker (bijvoorbeeld de 300 miljoen euro KBC-dividenden) of eenmalig (bijvoorbeeld de voor 180 miljoen euro te verkopen VMM-gronden). Ook in Vlaanderen is kunst- en vliegwerk nodig om de begroting rond te krijgen.

Lode Vereeck, voorzitter LDD: "Ik zou de Vlaamse regering willen oproepen om uiteindelijk haar verantwoordelijkheid op te nemen op vlak van begrotingsdiscipline. Laat ons dringend een structureel begrotingsbeleid voeren waarmee de noodzakelijke ruimte gecreëerd wordt om acute maatschappelijke problemen aan te kunnen pakken."

Reacties op "Vlaamse begroting 2011: gebrek aan visie en aan daadkracht"

Verhelst Maria
17/11/2010 10:07
Gelezen wat er gisteren in De Tijd verscheen over de uitspraak van het Rekenhof ? De Vlaamse overheid rept met geen woord over de privaat-publieke investeringen. Lode Vereeck heeft het nog maar over de top van de ijsberg ? Goede moed, LDD ! Best dat jullie nog wat oppositie voeren !

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*