Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Vlaamse aanmoedigingspremies druisen volledig in tegen activerend arbeidmarktbeleid

03/05/2012 12:01 - Persbericht

Vlaanderen moet werken lonender maken en de systemen van niet-werken ontmoedigen, zo stelde Vlaams parlementslid Ivan Sabbe vandaag in de bevoegde commissie in een interpellatie tot de minister van Werk Philippe Muyters. Daartoe moeten de Vlaamse aanmoedigingspremies voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking worden herzien. De premies waren opgezet om werk meer werkbaar te maken, maar zijn de voorbije tien jaar verdubbeld en worden in de praktijk vooral gebruikt om uit te bollen.

Het aantal mogelijkheden om loopbaanonderbreking en tijdskrediet te nemen zijn amper nog te tellen. Daarenboven moedigt Vlaanderen deze verlofsystemen nog extra aan door de federale onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan te vullen met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Ivan Sabbe spreekt van een enorme toename van het aantal aanvragen en goedkeuringen: "Het aantal aanvragen steeg van 37.792 in 2002 tot 79.976 in 2011. Daarvan kregen er 33.915 respectievelijk 73.331 groen licht. Gemiddeld werden de voorbije 10 jaar 90 procent van de aanvragen ook goedgekeurd. "

Ook budgettair heeft deze toename een grote impact op de Vlaamse begroting: "In 2011 werd in totaal ruim 54 miljoen euro aan aanmoedigingspremies uitgekeerd in het Vlaams Gewest. Ten opzichte van 2002 - toen nog een bedrag van 31 miljoen euro - gaat het om een stijging met 75 procent. Uitschieter is de social profit, waar het budget in 2002 nog 5,2 miljoen euro bedroeg, terwijl het in 2011 opliep tot 27 miljoen euro ", aldus Ivan Sabbe.

Volgens het LDD-parlementslid schieten de federale en Vlaamse premies hun doel volledig voorbij: "Opgevat om werk meer werkbaar te maken, worden de premies in de praktijk vooral gebruikt om uit te bollen. Het tewerkstellingseffect is onbestaande. De werkzaamheidsgraad van onder meer vrouwen en 50-plussers ligt bij ons lager dan in landen waar de verlofrechten minder uitgebreid zijn. Het is verontrustend en onverantwoord dat de Vlaamse regering - in tijden van besparingen - de mogelijkheid onbenut laat om te besparen op premies die niet-werken stimuleren, wat tegelijk een versterkte activering met zich zou meebrengen."

"Ik betreur het ten zeerste dat de minister in antwoord op mijn interpellatie van deze morgen in de commissie Werk van het Vlaams parlement geen onmiddellijk initiatief aankondigde om de Vlaamse aanmoedigingspremies te herzien noch een concrete timing naar voor schoof voor de effectiviteitstudie. De minister schuift de herziening van dit systeem dat niet-werken stimuleert eens te meer op de lange baan", besluit Sabbe.