Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaams Parlementslid Ivan Sabbe (LDD) schrijft eigen actieplan voor Vlaamse economie (De Standaard, 16/04/2011, p42)

16/04/2011 09:02 - Verschenen

'Het moet echt anders'

De Vlaamse concurrentiekracht brokkelt steeds meer af. Ivan Sabbe (LDD) pleit er in een resolutie voor om ondernemers zuurstof te geven, en geen subsidies.

'De Vlaamse regering blijft steken in plannen en hoogmissen met dure woorden'

Ivan Sabbe heeft een lijvige resolutie ingediend waarvan hij hoopt dat het Vlaams Parlement die zal aannemen. Het is een soort actieplan om de Vlaamse economie opnieuw op de rails te zetten. Sabbe is ervan overtuigd dat de overheid de uitdaging slecht aanpakt. 'In het Vlaams Parlement zitten maar drie ondernemers. Veel gekozenen zijn burgemeesters of schepenen. Zij staan toch iets verder van de economie af. Ik zeg dat zonder afbreuk aan hun verdiensten te willen doen', zegt Sabbe, een telg uit de tapijtenfamilie Prado die in enkele landen de discounter Lidl in de markt zette.

Sabbe is weinig optimistisch over de toekomst van het land. De immigratiegolf, de toenemende druk op de sociale voorzieningen en de oprukkende bureaucratie maken het ondernemen moeilijk, zegt hij. 'De Vlaamse ondernemer wordt eerst platgeslagen door administratieve rompslomp, reglementitis, fiscale druk en pestbelastingen, om dan een aalmoes te krijgen in de vorm van subsidies', zegt Sabbe, die een donkerblauw imago heeft. 'Schaf de subsidies af en verlaag de belastingen. Een ondernemer vraagt geen subsidies, maar zuurstof om te ondernemen.'

Kaalslag

'Tussen 1999 en 2010 gingen 85.000 banen verloren in de industrie. Een gevolg van het verlies aan concurrentiekracht.' Een deel van het verlies heeft te maken met de delokalisering, maar de hoge loon- en energiekosten en het starre arbeidsmarktbeleid hebben de kaalslag vergroot, vindt Sabbe. De industrie afschrijven zou bijzonder dom zijn, vindt de voormalige ondernemer. 'Veertig procent van de Vlaamse toegevoegde waarde steunt op de industrie.' Vorig jaar werkten nog 390.000 mensen in de industrie. 'Die activiteit is essentieel om de toekomstige welvaart veilig te stellen', meent Sabbe.

De Vlaamse regering probeert met allerlei initiatieven de Vlaamse economie de juiste richting in te duwen. Sabbe heeft daar bedenkingen bij. 'De Vlaamse overheid moet de economie niet transformeren, ze moet een ondernemingsvriendelijk omgevingskader creëren', vindt de LDD-politicus. En precies daar wringt het schoentje. 'De Vlaamse overheid focust niet op het omgevingskader, maar richt zich vooral op subsidies. Het economisch beleid zelf is weinig concreet.' Sabbe vindt dat de zeven doorbraken en twintig doelstellingen van Vlaanderen in Actie gestroomlijnd moeten worden en één hitlijst moeten vormen. De doorbraken die Vlaanderen tegen 2020 wil realiseren, ogen soms vrijblijvend.

'De Vlaamse regering blijft steken in plannen en hoogmissen met dure woorden.' Onder anderen de econoom Geert Noels twitterde niet zo lang geleden nog over de Staten-Generaal voor de Industrie (SGI), waarvan iedereen zich vooral de receptie herinnert. De SGI was het startschot voor een denkoefening voor alle sectorfederaties over de vraag hoe de Vlaamse industrie weer op de kaart gezet kan worden. De vier grote sectorfederaties hebben elk op hun beurt actieplannen ingediend. Uiteindelijk lijkt daar nog niet veel mee gebeurd.

'De Vlaamse regering heeft een hele reeks beloften gedaan. Gegoochel met geld zonder dat het ondernemersklimaat in Vlaanderen verbeterd wordt', gaat Sabbe onverstoorbaar verder. Wat later zegt hij toch dat hij wat verwacht van het Transformatie-, Innovatie- en Acceleratiefonds' (kortweg Tina), dat in mei vorig jaar gelanceerd werd. Tina, een fonds van 100 miljoen euro, is een van de tien initiatieven uit het relanceplan van de Vlaamse overheid. Andere initiatieven zijn bijvoorbeeld het Vlaams Energiebedrijf en geld voor waterzuiveraar Aquafin. 'De Vlaamse regering moet zich toch niet bezighouden met een Vlaams Energiebedrijf? Dat zal niets aan de liberalisering van de markt wijzigen', zegt Sabbe.

Is zijn kritiek niet te gemakkelijk? Kris Peeters (CD&V), de Vlaamse minister-president, doet er alles aan om de Vlaamse economie te steunen. Is het probleem niet dat Vlaanderen een aantal beleidsinstrumenten ontbeert? 'Voor de arbeidsmarkt, het vergunningsbeleid en de administratieve vereenvoudiging heeft Vlaanderen wel volheid van bevoegdheden. Maar wat doet Vlaanderen ermee?' kaatst de LDD'er de bal terug. Sabbe ziet er nog geen nieuw industrieel beleid uit voortvloeien. 'De overheid blijft steken in een kluwen van nota's, plannen en overleggroepen zonder dat er vooruitgang geboekt wordt.'

Als er dan al eens een concreet dossier is, zoals Opel Antwerpen, koos het beleid voor de maximalisering van de ontslagvergoedingen en het afdwingen van een gunstige brugpensioenregeling, luidt het.

Tijdskrediet

Wat moet er dan wel gebeuren? Sabbes resolutie, die hij deze week indient in het Vlaams Parlement, toont zijn donkerblauwe kantje. 'De werkloosheidsuitkeringen moeten beperkt worden in de tijd en het brugpensioen moet uitdoven. De arbeidsmarkt moet flexibeler gemaakt worden. In drukke periodes moeten werknemers meer werken zonder overuurprestaties. Dat moet dan maar gecompenseerd worden in arbeidsluwe periodes.' Sabbe stoort zich aan allerlei Vlaamse regelingen die niet-werken aanmoedigen, zoals tijdskrediet. 'Schaf toch al die premies af en zet in op een verhoging van de werkgelegenheidsgraad. Ik stel vast dat er vandaag tegenover 1 euro passieve werkloosheidsuitkeringen amper 17 cent staat aan activerende maatregelen. Dan kun je toch niet verrast zijn dat we op het gebied van werkzaamheidsgraad slecht scoren?'

De Vlaamse economie is ook te weinig innovatief. Veel bedrijven maken nog te traditionele producten. Het tapijtbedrijf Prado, dat de familie Sabbe ooit oprichtte en doorverkocht aan een concurrent, bestaat vandaag niet meer.

Onderzoek

Dat Vlaanderen meer moet innoveren, beseft iedereen. 'Dat we de 3%-norm voor doelstellingen op het vlak van Onderzoek & Ontwikkeling in 2014 halen, kunnen we vergeten. Dat beseft ook minster Ingrid Lieten', zegt Sabbe.

'De Vlaamse regering verlaagde het budget voor Onderzoek & Ontwikkeling in 2011 met 17 miljoen euro, ondanks 1,5 miljard euro extra begrotingsontvangsten.' Daartegenover staat dat Vlaanderen dit jaar als enige overheid een begroting in evenwicht haalt. De besparingsnormen die Europa oplegt, zullen de Vlaamse regering wellicht ook de komende jaren op droog zaad zetten. 'Het is niet enkel een kwestie van geld. De steunmaatregelen voor innovatie zijn ook veel te versnipperd en complex. Als we dat niet wijzigen, schieten ze hun doel voorbij', zegt Sabbe.

Vereenvoudiging is ook het strijdpunt van de LDD-politicus op het vlak van stedenbouw en milieu.

'Wallonië heeft al lang zijn permis unique. Waar blijft de Vlaamse? Hier heb je administraties en overheden die elkaar tegenspreken.' Als een burger niet binnen de 75 dagen een reactie krijgt op een aanvraag voor een vergunning, dan moet die automatisch worden toegekend, vindt Sabbe. 'En waar blijft het uniek ondernemingsloket?'

Ook de fiscaliteit moet eenvoudiger. 'Schrap het oerwoud aan subsidies en verlaag de vennootschapsbelasting.'

Infrastructuur is nog zo'n stokpaardje van Sabbe. 'De missing links in Vlaanderen moeten prioritair gerealiseerd worden. De files kosten de economie handenvol geld. Wat beslist is, moet nu worden uitgevoerd en niet door de volgende generatie.'

Ziet Sabbe nog toekomst voor zijn politieke carrière in deze generatie? 'Onze fractie is nog zeven man sterk in het Vlaams Parlement', reageert hij.

De Standaard
Pascal Dendooven
© 2011 Corelio

Reacties op "Vlaams Parlementslid Ivan Sabbe (LDD) schrijft eigen actieplan voor Vlaamse economie (De Standaard, 16/04/2011, p42)"

Ignace Vandewalle
18/04/2011 10:35
Elke economie of een onderdeel ervan die door subsidiebeleid gevoederd wordt, leeft in coma. De coma van de pseudostaatsinstelling! Niets is gratis en ook voor subsidies betaal je een prijs en deze heet vrijheid (ivdw)

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*