Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vlaams parlementslid goed betaald (Het Belang van Limburg, 8 mei 2012)

08/05/2012 07:33 - Verschenen

De Vlaamse parlementsleden worden goed betaald. Mogen ze ook nog eens een commissie of een fractie voorzitten of in het bureau zetelen, dan worden ze zelfs héél goed betaald. Ook hun uittredingsvergoedingen en pensioenen zijn aan de royale kant.

In de publieke opinie leeft al langer de overtuiging dat onze parlementsleden royaal betaald worden.

Om de discussie te objectiveren, bestelde het Vlaams Parlement een studie bij Ernst & Young. Daarbij worden de lonen, onkostenvergoedingen, uittredingsvergoedingen en pensioenen van de Vlaamse parlementsleden vergeleken met die van vergelijkbare profielen (kaders) op de Vlaamse arbeidsmarkt en met die van de leden van zeven andere parlementen (Frans, Duits, Schots, Fins, Nederlands, Catalaans en Europees Parlement).

Conclusies

Dit zijn de voornaamste conclusies. Een normaal parlementslid verdient 49.074 euro netto, een commissievoorzitter 61.674 euro, een fractievoorzitter 81.004 euro en de voorzitter 92.970 euro.

Bovenop hun loon krijgen ze een netto-onkostenvergoeding van 23.627 euro. Voor een fractievoorzitter is dat 37.965 euro en voor dé voorzitter 74.256 euro. In de privé bedraagt de gemiddelde forfaitaire onkostenvergoeding 1.800 euro.

De uittredingsvergoeding bedraagt een volledig jaarloon per vijf jaar parlement. Voor een gemiddeld parlementslid is dat maximaal 55.168 euro, voor de voorzitter 99.471 euro.

Vlaamse parlementsleden krijgen een volledig pensioen na 20 dienstjaren. Het pensioen zelf bedraagt 75 procent van het laatste loon. Dit jaar is het maximaal uitgekeerde bedrag 68.138 euro op jaarbasis.

In vergelijking met andere parlementen en met jobs in de privé zijn gewone parlementsleden gewoon betaald. Maar wanneer men voorzitter kan zijn van een commissie of fractie, dan verdient het beter.

De onkostenvergoedingen liggen aan de hoge kant. Maar ze krijgen geen bedrijfswagen, in de privé is dat veelal wel het geval.

De uittredingsvergoedingen en de pensioenen zijn royaal, een ander woord is er niet.

Wat nu?

Vandaag buigen de fracties zich over het rapport. Woensdag doet de 'werkgroep leden' van het Vlaams Parlement dat. En eind deze maand licht voorzitter Jan Peumans het rapport toe aan zijn collega's van Kamer en Senaat en de andere regionale parlementen. Dat is nodig omdat veel Vlaamse parlementsleden eerder in Kamer, Senaat of Brussels Parlement zetelden. Pas daarna is het tijd voor conclusies. Maar dat er gesleuteld wordt aan de hoge uittredingsvergoedingen en pensioenen, is nu al zeker. Alle partijen lieten zich gisteren in die zin uit. Lode Vereeck, de fractieleider van LDD, kaart nog een andere zaak aan. Gemiddeld worden parlementsleden behoorlijk betaald, maar ze werken niet allemaal even hard voor hun geld. Wie vooral in zijn gemeente actief is als burgemeester of schepen en niet in het Vlaams Parlement, moet daar financieel voor gestraft worden, vindt Vereeck.

Voorts vind hij dat hett Vlaams Parlement voldoende heeft aan 75 tot t 80 parlementsleden of een derde minder. ED/MDD www.vlaamsparlement.be

© 2012 Concentra