Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Vlaams Parlement debatteert over hoofddoek op scholen' (De Morgen, 23/09/2010, p15)

23/09/2010 07:00 - Verschenen - Onderwijs - Asiel en migratie

BRUSSEL - Mag een onderwijsnet zelf een verbod op religieuze of levensbeschouwelijke kentekens invoeren? In afwachting van het standpunt van het Grondwettelijk Hof lost het Vlaams Parlement een schot voor de boeg. In de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen vindt vandaag de eerste van een reeks hoorzittingen over hoofddoeken op scholen plaats.

De commissie wil in de eerste plaats het publieke debat aanzwengelen, om later de stap naar het wetgevende werk te zetten. Bedoeling van de hoorzittingen is tot een 'documentatietekst' te komen, die kan dienen als basis voor een eventueel decreet, aldus Vlaams Parlementslid en mede-initiatiefnemer Boudewijn Bouckaert (Lijst Dedecker). Vandaag passeert een aantal filosofen, professoren en maatschappijcritici de revue, volgende week is het de beurt aan 'het veld'.

Wie zijn de gastsprekers?

Bouckaert: "We hebben gekozen voor de grootste gemene delers, die naar voren werden geschoven door de commissieleden, maar daarnaast konden de partijen ook eigen mensen uitnodigen. Het gaat om mensen die een gefundeerde, maatschappelijk relevante visie uit de doeken kunnen doen aangaande het debat over het dragen van religieuze symbolen.

"Deze week verwachten we onder anderen de Gentse emeritus-hoogleraar Etienne Vermeersch, professor moraalfilosofie Patrick Loobuyck en specialist onderwijsrecht Jan De Groof, maar ook iemand als Nadia Geerts van R.A.P.P.E.L. (Réseau d'Actions pour la Promotion d'un Etat laïque). Volgende week is het dan de beurt aan bijvoorbeeld Mieke Van Hecke, hoofd van het katholieke onderwijsnet, Karin Heremans, de directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, en Ann Demeulemeester van de Vlaamse onderwijsraad. Zo hopen we stof te verzamelen voor een overzicht van inzichten."

Wat moet er uiteindelijk gebeuren met dat overzicht van inzichten?

"Dat zal voor een stuk afhangen van de beslissing van het Grondwettelijk Hof. In maart dit jaar heeft de Raad van State het hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs (GO!) geschorst tot het Hof zich erover zou uitspreken. In de praktijk duurt het gemiddeld negen à tien maanden vooraleer een prejudiciële vraag beantwoord wordt. Dat zou betekenen dat we eind dit jaar weten of zo'n verbod door een onderwijsnet mag worden ingevoerd zonder voorafgaand optreden van de decreetgever. Als het Hof inderdaad beslist dat er een decretale basis nodig is, vormt het verslag van de hoorzittingen dat publiek gemaakt wordt een basis voor een mogelijk voorstel van decreet."

Is uw partij geen vragende partij om een decreet uit te vaardigen dat een algemeen hoofddoekenverbod in het Vlaams onderwijs invoert?

"Dat klopt. Een algemeen verbod lijkt ons het beste, want als één net de hoofddoek verbiedt en een ander niet, dan verplaatst het probleem zich gewoon naar dat andere net. Maar goed, dat zal beslist worden door de meerderheid. Persoonlijk vind ik dat thema's met een dergelijk maatschappelijk, ethisch belang vergelijk het met abortus met een coalitieoverschrijdende meerderheid zouden moeten worden gestemd, al is het nog niet voor alle partijen duidelijk welke snaar ze precies bespelen. Hoe het ook zij, na de hoorzittingen ga ik zelf allicht een voorstel van decreet indienen."

Boudewijn Bouckaert (LDD): Als één net de hoofddoek verbiedt en een ander niet, dan verplaatst het probleem zich gewoon.


 
(MJ)
© 2010 De Persgroep Publishing

Reacties op "'Vlaams Parlement debatteert over hoofddoek op scholen' (De Morgen, 23/09/2010, p15)"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*