Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Vlaams begrotingsevenwicht is een grote mythe' (Het Nieuwsblad, 8 februari 2012)

08/02/2012 08:30 - Verschenen

LDD-fractieleider Lode Vereeck valt regering-Peeters frontaal aan

Begrotingsorthodoxie is gebaseerd op leugen Lode Vereeck (LDD)

'De begrotingsorthodoxie van de Vlaamse regering is gebaseerd op een leugen.' Met dat ene zinnetje maakt LDD-fractieleider Lode Vereeck brandhout van de jarenlange besparingen van twee miljard euro. Die blijken nu voor bijna de helft op 'one shots' gebaseerd, eenmalige maatregelen dus.

Wat voorafging: bij het begin van zijn tweede ambtstermijn als minister-president keek Kris Peeters (CD&V) aan tegen een gigantisch begrotingstekort. Bij ongewijzigd beleid zou dat in 2011 oplopen tot twee miljard. En dus ging de nieuwe regering met de veelbesproken kaasschaafmethode ijverig aan het saneren. In 2009 was er een tekort van een miljard, in 2010 was dat nog een half miljard en vorig jaar werd afgeklokt met een evenwicht.

Paarse one shots

De regering-Peeters ziet het als een van haar allerbelangrijkste verwezenlijkingen, maar LDD'er Lode Vereeck probeert nu deuken te slaan in dat spaarzame imago van de Vlaamse regering. Volgens hem is er immers geen sprake van structurele bezuinigingen. Via parlementaire vragen kwam hij te weten dat van die bespaarde twee miljard euro niet minder dan 906 miljoen afkomstig is uit eenmalige maatregelen. 'One shots' dus, zoals de maatregelen die de CD&V van Kris Peeters ten tijde van paars zo zwaar onder vuur nam.

Vereeck verzet zich niet tegen one shots op zich. Maar de maatregelen van de regering-Peeters hebben een impact op de toekomst. Eenmalige maatregelen moeten in de jaren erna onvermijdelijk gecompenseerd worden door structurele maatregelen. Vereeck geeft het voorbeeld van de reserves van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds. De Vlaamse regering gebruikte de reserves daarvan (respectievelijk 70 en 25 miljoen) om de begroting recht te trekken. 'Maar de jaren nadien moet dat natuurlijk hersteld worden. Dit is gewoon een techniek om structurele ingrepen op de lange baan te schuiven.'

Andere eenmalige maatregelen in 2010 waren het sneller factureren van de oppervlaktewater- en grondwaterheffing of de verlenging van de afbetalingstermijn voor Aquafin (59 miljoen), wat altijd goed was voor enkele tientallen miljoenen.

Vereeck telt daar ook nog een aantal bekende zaken bij, zoals het KBC-dividend in 2011 van bijna 300 miljoen of de verkoop van de gronden van de Vlaamse Milieumaatschappij aan Aquafin, goed voor 154 miljoen in 2011 en nog eens 60 miljoen in 2012. Zeker het geld van KBC moest volgens hem aan de kant gezet worden, maar het werd gewoon meegeteld in de begroting. Bovendien werden de eenmalige ingrepen ingeschreven voor terugkerende uitgaven. 'En dan merk je dat de Vlaamse regering meteen in de problemen komt als het economisch wat tegenzit. Dat was niet nodig geweest als er structureel bespaard was', zegt hij.

Nogmaals besparen

Zoals bekend moet de Vlaamse regering op zoek naar vier- tot vijfhonderd miljoen tijdens de vervroegde begrotingscontrole van deze maand. De economische groei zal bijlange de 1,6 procent niet halen die is voorspeld.

Vereeck weet zich gesteund voor zijn uitspraken door een recent rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, dat concludeerde dat de beleidsruimte is opgesoupeerd door het niet-structurele beleid van de voorbije jaren. Volgens Vereeck is het bovendien zo dat er wel degelijk schulden gemaakt worden, alleen verloopt dat via participatiebedrijven en worden die bedragen dus buiten de begroting gehouden.

© 2012 Corelio