Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Vijftig scholen wachten nog op 129 miljoen euro (Gazet van Antwerpen, pag. 40, 01/03/2013)

01/03/2013 10:00 - Verschenen

Achterstal in uitbetalen subsidies houdt tachtig projecten in koelkast

De wachtlijst voor de realisatie van schoolinfrastructuur groeit almaar aan en ook in de Antwerpse zuidrand ondervinden de scholen dat aan den lijve, zo blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD).

Vlaanderen heeft een achterstand in schoolinfrastructuur van 3,1 miljard euro. Dat bedrag is nodig voor de nieuwbouw en renovatie van 2522 schoolgebouwen, zo blijkt uit de cijfers die Lode Vereeck heeft gekregen van onderwijsminister Pascal Smet (sp.a).

De wachtlijst voor infrastructuurwerken is zowel indrukwekkend als misleidend. Aangezien de lijst al jaren teruggaat - het oudste project is in 1993 ingediend door een school uit Maasmechelen - is een aantal projecten intussen geschrapt of op een andere manier tot een goed einde gebracht.

Maar als graadmeter voor de achterstand, na jaren van desinvesteringen, spreekt de lijst boekdelen.

De provincie Antwerpen is goed voor 773 miljoen euro aan projecten, een kwart van het totaal. In uw regio gaat het alleen al om zo'n vijftig scholen, die voor een tachtigtal projecten gezamenlijk nog 129 miljoen euro aan subsidies verwachten.

Geen kosten op sterfhuis

Zo wacht de Kontichse basisschool Altena al sinds eind jaren negentig op een uitkering van ettelijke honderdduizenden euro, om verschillende plannen te realiseren.

"Die zijn opgenomen in ons masterplan voor de hele school dat in die periode is samengesteld. Enkele projecten hebben we met subsidies al kunnen waarmaken. Maar voor andere elementen, zoals de renovatie van de speelplaats, de sporthal en de kleuterschool, wachten we nog steeds op geld. Sporttoestellen die tekenen van memel vertonen, hebben we al aan de kant gezet.

Intussen vallen we voor bepaalde, dringende zaken terug op oplapwerk.

Maar we kunnen moeilijk toch alle sportramen vervangen. Te veel investeren in dringende zaken willen we ook niet, omdat het kosten op het sterfhuis zijn als de subsidies toch komen", stelt directeur Eddy Beeckmans nuchter.

Vooral veiligheid

"Het is nu eenmaal niet anders.

En alle investeringen zelf volledig dragen, is evenmin een optie. We spelen vooral meteen in op zaken die verband houden met de veiligheid.

Zo is de school twee jaar geleden plots geconfronteerd met een afbrokkelende gevel als gevolg van insijpelend vocht. Als we dat met subsidies willen herstellen, moeten we ook weer jaren geduld oefenen.

Dus hebben we ervoor gekozen die werken zelf volledig te bekostigen. Dat kost de school wel 200.000 euro, een bedrag dat we niet zomaar uit ons werkingsbudget kunnen halen."

Ondertussen wordt de wachtlijst met de aanvragen elk jaar nog langer.

In 2011 was de achterstand opgelopen tot 2,6 miljard, vorig jaar was daar nog eens 500 miljoen bijgekomen.

De toekomst ziet er niet meteen rooskleuriger uit. Voor 2013 is voor heel Vlaanderen 180 miljoen uitgetrokken voor reguliere scholenbouw.

Om de bijkomende acute plaatsproblemen op te lossen, trok de Vlaamse regering onlangs 30,9 miljoen uit.

© 2013 Concentra